+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Odborné stanovisko GAS č. 128/2019 ke kalibraci tlakoměrů

22.03.2019

Image 1

TO ČPS zpracoval nové odborné stanovisko GAS č. 128/2019 ke kalibraci tlakoměrů používaných při tlakových zkouškách v souladu s TPG 702 01 „Plynovody a přípojky z polyetylenu“ a TPG 702 04 „Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně“. Toto stanovisko bude vydáno s platností od 1. 4. 2019. Obsah stanoviska bude následně zapracován do uvedených technických pravidel v rámci jejich revize, resp. Změny 1. Dnem vydání revidovaného TPG 702 04 a Změny 1 TPG 702 01 bude ukončena platnost tohoto odborného stanoviska.

Více zde.

Zdroj: Český plynárenský svaz