+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Od CZT k vlastní kotelně

03.11.2014 Autor: Redakce Topenářství instalace Časopis: 7/2014

Diskuze k problematice, kdy se vyplatí se odpojit od CZT a přejít k vlastnímu zdroji tepla, probíhají na různých úrovních

Diskuze k problematice, kdy se vyplatí se odpojit od CZT a přejít k vlastnímu zdroji tepla, probíhají na různých úrovních. V Topin č. 6/2013 se o ekonomické srovnání CZT a objektové plynové kotelny pokusil Ing. Miloš Bajgar. Zejména upozornil na nutnost do výpočtů zahrnout skutečně všechny náklady tak, aby komfort spojený s CZT zůstal zachován i při dodávce tepla z kotelny. V Topin č. 5/2014 upozornil Alois Matěják, že odpovědnost provozovatele i malé kotelny je poměrně velká a vyplývá z ní nutnost si řadu služeb i platit. „Srovnávejme proto jen to, co je srovnatelné,“ zdůrazňuje Tomáš Vele, ředitel společnosti TEP Jablonec. „Nezpochybnitelné srovnání ceny tepla z CZT a objektové kotelny lze udělat jen na stejné úrovni komfortu, kdy odběratel tepla z kotelny nenese odpovědnost za technickou stránku věci, za provádění dohledu, servisu, revizí, oprav atp.“

Topin:

V rozhovoru pro Topin č. 6/2013, který vyšel pod názvem „Vyhýbám se nestandardnímu řešení“, jste uvedl konkrétní čísla týkající se ekonomiky přechodu od CZT k vlastní kotelně. Jak vidíte situaci letos?

Tomáš Vele:

Image 1

Zájem o výstavbu objektových kotelen v lokalitě Jablonce nad Nisou začal narůstat po roce 2010 v souvislosti s rychlým růstem cen tepla z CZT. Rozhodnutím města byla letos cena tepla z CZT snížena z úrovně přesahující 800 Kč/GJ na úroveň těsně pod 700 Kč/GJ. Ale ani tato příznivější cenová úroveň poptávku po kotelnách neutlumila. Pokud přechod něco tlumí, tak je to časově i věcně náročný proces získání stavebního povolení a víceméně vyčerpaná kapacita pro plynové přípojky.

Topin:

Změnily se za uplynulý rok náklady na teplo z objektové kotelny?

Tomáš Vele:

Zaměřím se na případy, kdy odběratel tepla, nejčastěji SVJ nebo bytové družstvo, je majitelem kotelny, kterou jsme mu navrhli, instalovali a nadále pro něj zajišťujeme všechny související služby od dálkového monitoringu v režimu 24/7 po obstarání všech zákonných periodických revizí a kontrol. Ve všech případech má náš zákazník spíše vyšší komfort, než s CZT, neboť regulace našich kotelen je na vyšším standardu, nepotřebujeme letní odstávky, je zajištěn nepřetržitý dohled a servis, každému jednotlivému objektu s vlastní kotelnou umožníme nastavit časový plán vytápění a ohřevu vody podle individuálního požadavku. Odběratel tepla má obecně řečeno jen jedinou odpovědnost, a to platit naše faktury, podobně jako u CZT.

V loňském roce jsem mohl hovořit o krátkodobých zkušenostech, případně předpokladech. Letos máme konkrétní čísla prověřená minimálně jednou topnou sezonou. Chceme vést diskuzi o kotelnách jako variantě k CZT otevřeně, a proto připojuji přehled dat týkající se deseti kotelen s výkonem 150 kW a čtyř s výkonem 200 kW. Menší kotelny jsou vybaveny třemi závěsnými kondenzačními kotli GEMINOX THRs 10-50C a ve větších jsou tyto kotle čtyři. Kotle jsou vybaveny regulací SIEMENS s připojením na internet přes webserver, což nám umožňuje dálkovou správu, získávání dat pro kontrolu a nastavení kotlů i regulace, servis, dokladování činností atd. Některé kotelny jsou podle požadavku investora vybaveny kalorimetrem pro přesné měření vyrobeného tepla a rovněž elektroměrem pro vyčíslení kotelnou spotřebované elektřiny. V rámci měsíční správy kotelny provádíme odečty všech osazených měřidel a máme přehled o veškerých provozních ­nákladech domovní plynové kotelny. Proto můžeme s vysokou mírou přesnosti vypočítat údaje, které stávající a potenciální budoucí zákazníky zajímají nejvíce, a to skutečnou cenu tepla a návratnost investičních prostředků.

V připojeném přehledu jsou uvedeny i kotelny, které jsou v provozu kratší dobu, než jeden rok. Režijní provozní náklady, tedy správa a obsluha, byly v těchto případech přepočteny na skutečné období provozu.

Pro objektivní posouzení dat doplňuji, že údaje o výši investičních nákladů pocházejí obvykle z roku před rokem zprovoznění. Aktuální cena vybudování plynové kotelny je vyšší, minimálně z titulu již rok trvajícího oslabení koruny. Navýšení investičních nákladů k letošnímu roku, vzhledem k jejich podílu v konečné ceně tepla, však cenu tepla ovlivňuje v přijatelné nepřesnosti několika procent, maximálně deseti.

Topin:

Pokud se k ceně tepla z kotelny v provozních nákladech připočte 1/15 investičních nákladů, což odpovídá přiměřené životnosti kotelny po dobu 15 let, tak se cena tepla z kotelny pohybuje přibližně mezi 550 až 600 Kč/GJ. Skutečně cena tepla v žádné z vašich kotelen za poslední topnou sezonu nebyla vyšší?

Tomáš Vele:

U 150kW kotelen se v provozních nákladech většinou pohybujeme v rozmezí 460 až 490 Kč/GJ včetně DPH. Nejvyšší cenu 512 Kč/GJ měl objekt s kotelnou č. 1, který je zateplený, a zároveň v něm lidé nejvíce šetří. Fixní náklady se zde rozpočítávají na menší počet vyrobených GJ tepla oproti jiným objektům.

Ke snížení spotřeby tepla přispěla i loňská mírná, ­velmi teplá zima. Pokud by minulá topná sezona byla průměrná s větší spotřebou tepla, pravděpodobně ­bychom se ve všech kotelnách dostali pod hranici 500 Kč/GJ s ještě výraznější úsporou oproti CZT.

Za zmínku určitě stojí i návratnost vložených investičních nákladů, která se u menších kotelen pohybuje většinou do pěti let, u větších je kratší.

Image 3

/* - Vzhledem k termínu dokončení kotelny musely být některé údaje přepočteny na celý rok

Topin:

Jsou vaše výsledky opakovatelné i v jiných městech?

Tomáš Vele:

V podstatě ano. Mohou se měnit náklady na inženýring. Žijeme ve státě s jednou vládou, ale, nejen podle našich zkušeností, prakticky každý stavební úřad vyžaduje jiný rozsah dokumentace a jednání, kterými je nutné projít. Průtahy mohou náklady na inženýring zdražit odhadem až o 20 %. Změnit se mohou i náklady na dálkový dohled. Nepůjde však o významné zvýšení paušálu. Protože po­užíváme pro nás standardní řešení mírně dražších, ale zato spolehlivých kotlů, dálková správa kotelen nevyžaduje neustálou údržbu IT experty. Revize a kontroly většinou řešíme vlastními silami, případně je provádíme hromadně, a tak by se tyto nákladové položky měnily jen v malém rozsahu. V podstatě se ptáte na něco, na čem pracujeme. V blízké lokalitě jsme si odzkoušeli techniku, ověřili rozsah nutných doprovodných služeb. Takže se nyní hlásíme do výběrových řízení i v jiných městech.

[image:2

Topin:

Při propočtu jednotkové ceny 200kW kotelny na 1 kW výkonu se kotelny se čtyřmi kotli mohou jevit jako méně konkurenceschopné. Uvažujete o změně?

Tomáš Vele:

Nechceme konkurovat investiční cenou kotelny. Odstrašujícím příkladem je developerský přístup, co nejlevněji postavit a co nejdráže prodat bez ohledu na budoucí provozní náklady. Našimi zákazníky jsou majitelé objektů, kteří je také využívají. Takže jim musíme předkládat reálná čísla. Zvláště proto, že za slíbená čísla ručíme a od nich se odvíjí i náš případný zisk. Připojený přehled dat je částí prezentace, kterou jsme měli společně s ČSOB a týkala se technického a finančního zajištění přechodu od CZT ke kotelně. Nevím o bance, která by si data sloužící jako podklad k úvěru na výstavbu plynové kotelny podrobně neprozkoumala.

Chceme zákazníkům nabízet i variantu 200kW kotelny se dvěma kotli. Ovšem podmínkou je možnost využít našich zkušeností s kotli GEMINOX, s regulací SIEMENS. Proto připravujeme projekt se dvěma kotli Ygnis WARFREE, které takovou regulaci mají a nemusíme se přeškolovat na jiný systém. Pozornost jsme zaostřili na technicky velmi zajímavé 100kW stacionární kondenzační kotle VARMAX s větším vodním objemem, novinku z loňského veletrhu ISH ve Frankfurtu. Mají rovněž regulaci SIEMENS. Je výhodné, že vše je od jednoho dodavatele, od společnosti Brilon a.s.

Topin:

Zmínil jste, že jednou z brzd výstavby dalších kotelen je omezená kapacita pro plynové přípojky. Uvažujete o jiném řešení?

Tomáš Vele:

Omezená kapacita rozvodů plynu se týká různých lokalit. Pak je nutné nabídnout například zdroj tepla založený na elektrických tepelných čerpadlech. O takovém řešení, byť pro nás půjde o novinku, také uvažujeme. Nahrává nám i to, že společnost Brilon a.s., jejíž kotle GEMINOX používáme přednostně, aktuálně rozšířila svou nabídku tepelných čerpadel i o typy vzduch-voda s výkonem do 100 kW na jednotku. Tedy v podobných výkonech, jako mají kotle. Pro nás je zásadní, že jsou rovněž vybaveny regulací SIEMENS, kterou známe. Takže se těšíme na první vhodný projekt.

Topin:

Děkujeme za rozhovor a poskytnuté údaje.