+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Ocelové lisovací systémy a riziko koroze: význam výběru správných tepelně izolačních materiálů

10.02.2022 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Jak uhlíková, tak i nerezová ocel jsou dva ideální ocelové materiály pro instalaci otopných a sanitárních systémů. V některých případech a při určitých aplikacích musí být trubky a lisovací fitinky chráněny před vnějšími vlivy prostředí, prostřednictvím volby správné izolace systémů a výběrem nejvhodnějších tepelně izolačních materiálů, aby se zabránilo vnější korozi.

Image 0

U některých aplikací a ve specifických prostředích musí být trubky a lisovací fitinky z uhlíkové a nerezové oceli řádně zaizolovány materiálem s uzavřenou strukturou buněk. Kromě zabránění ztrátám tepla a / nebo chladu v celé trase vedení instalace včetně lisovacích fitinků a dalších komponentů instalovaných v systému, je primárním účelem tepelné izolace zabránit korozi na vnější straně trubek. Aby však byla tepelná izolace efektivní, musí být použity moderní typy tepelně izolačních materiálů, aniž by byly opomenuty všechny ostatní komponenty systému, k jejichž tepelné izolaci musí být použity stejně kvalitní a důležité tepelně izolační materiály.

Image 1

Co se rozumí termínem koroze oceli?

Koroze je chemický proces způsobený reakcí mezi ocelí a kyslíkem vyskytujícím se ve vzduchu a vodě. Nejdůležitější aspekty, které je třeba vzít v úvahu při posuzování rizika vzniku koroze je přítomnost látek, které mohou proces koroze urychlit, jako je fyziologické prostředí (blízkost slaného prostředí) a rychlost s jakou ke korozi dochází. Trubky a lisovací fitinky z uhlíkové a nerezové oceli mohou snadno zůstat v provozu po celá desetiletí, ale pokud jsou vystaveny prostředí s určitými reakčními vlastnostmi, proces koroze může být urychlen a doba životnosti systému by mohla být snížena.

Image 2Koroze nerezové oceli v důsledku dlouhodobého působení mořské vody

Jak už víme, existují různé druhy ocelí. Například uhlíková ocel je ve srovnání s nerezovou ocelí méně odolná vůči korozi. Existují i různé třídy nerezových ocelí, z nichž některé jsou odolnější vůči korozi než jiné, a to na základě materiálového složení a legujících prvků přítomných ve vzorci složení a použitých při výrobních tepelných procesech.

Vnější koroze v systémech z uhlíkové oceli

Uhlíková ocel je samozřejmě více vystavena riziku koroze. Používá se především při realizaci otopných systémů pracujícími s rozdílnými teplotami v okamžiku, kdy otopný systém v provozu je, a kdy není, a tedy není schopen vytvořit riziko kondenzace na vnější straně potrubí, což by mohlo způsobit korozivní stav.

Vnější koroze v systémech z nerezové oceli

Nerezová ocel AISI 316L je podstatně odolnější vůči korozi než uhlíková ocel. Za určitých podmínek však může být také vystavena vnější korozi, například v zařízeních využívající průmyslové kapaliny a / nebo může přijít do styku s látkami s vysokou koncentrací chloridů, které mohou být přítomny v okolním prostředí.

V obou uvedených případech je nezbytná úplná tepelná izolace systému syntetickými materiály s uzavřenou strukturou buněk.

Image 3

Tepelně izolační materiály pro ocelové lisovací systémy musí splňovat charakteristiky v závislosti na realizovaném systému

Výše byly uvedeny případy, kdy musí být tepelně izolovány otopné a sanitární systémy realizované z ocelových trubek a lisovacích fitinků. Bylo také zmíněno, jak vytvořit dokonalou a nejmodernější tepelnou izolaci. Které tepelně izolační materiály lze tedy použít, a které použít nelze?

  • Všechny tepelně izolační materiály s otevřenou strukturou buněk, jako jsou např. plstěné tepelné izolace, použít nelze, protože ve skutečnosti mají tendenci zadržovat vlhkost.
  • Jediné tepelně izolační materiály, které umožňují účinně izolovat ocelové trubky a lisovací fitinky, jsou materiály s uzavřenou strukturou buněk. Jejich speciální struktura zabraňuje průchodu látek (kapalin nebo plynů) mezi vzájemně sousedními buňkami.

Image 4Rozdíl mezi tepelně izolačním materiálem s otevřenou a uzavřenou strukturou buněk.

Pro další doplňující informace týkající se správného výběru tepelně izolačních materiálů pro systémy z lisované uhlíkové a nerezové oceli, kontaktujte prosím technické oddělení výrobce nebo jeho zástupce společnost IVAR CS spol. s r.o.

Miroslav Kotrouš, technický manažer 

 Firemní článek