+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Obnoviteľné zdroje energie 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov, Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na jubilejnú 20. konferenciu na tému ZNIŽOVANIE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV.

Image 0

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely.

Konferencia sa uskutoční v termíne 16. – 17. máj 2022 v hoteli Atrium***, Nový Smokovec. Máme pripravených 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom.

Veríme, že týmto oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej správy, vedy, výskumu a školstva.

Odborný garant:

  • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU Katedra TZB, Radlinského 11, 810 05 Bratislava; dusan.petras@stuba.sk

Prípravný výbor:

  • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
  • Ing. Lukáš Skalík, PhD., SVF STU v Bratislave
  • prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU v Bratislave
  • doc. Ing. Belo Füri, PhD., SvF STU v Bratislave

Zde si můžete stáhnout program konference a přihlášku


Více informací:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, www.sstp.sk
Jana Lehotová Nôtová – organizační garant, Email:konferencie@sstp.sk , Mobil: +421 (903) 562 108.

Firemní článek