+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nový směr, nový smysl

22.02.2018 Časopis: 1/2018

Prostředí výstavby budov a navazujících oborů se dynamicky mění, přichází nové trendy, jsme zahlcováni novými poznatky, termíny a nároky. Proto je nutné na tyto změny včas reagovat a přizpůsobit se jim. Snahou odborných událostí v oboru je transformovat nové informace do znalostí a ty vhodnou formou předávat veřejnosti na jedné straně, ale na druhé straně také přinést zkušenost a zážitek z osobního prožitku. A jak vše zmíněné propojit a dát tomu červenou nit, neodchylovat se od ústřední myšlenky, ani nezahlcovat více než je třeba?

Image 0

Takovým pojícím prvkem byly, jsou a budou výstavy a veletrhy. Aquatherm Praha, tradiční veletrh zejména technického zařízení budov, je přesně tím druhem aktivit, která se stává interaktivní platformou pro setkání odborné veřejnosti z řad projektantů a architektů, developerských a stavebně-investičních společností, montážních, instalačních a servisních firem, facility mana­gementu, a také představitelů statní správy a místní ­samosprávy, s lídry na trhu, tuzemskými i zahraničními ­výrobci, generálními zastoupeními v oboru vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, měření a regulace, a zdravotechniky. Avšak i 22. ročník veletrhu musel reagovat na vývoj na trhu a nahlížet na obor i z jiné perspektivy. Nejen proto organizátoři vytvořili i samostatnou sekci veletrhu, která oboru TZB dává smysluplnou nadstavbu v podobě Integrovaného řízení a správy budov, a snaží se tak kopírovat trendy v oblasti chytrých řešení. Cílem veletrhu je odprezentovat budovu jako jeden celek z pohledu energetické efektivnosti a užitnosti budovy s apelem na komfort konečného uživatele.

Image 1

Aquatherm Praha, veletrh technického zařízení budov, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy, se bude konat ve dnech 27. února – 2. března 2018 v prostorách pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA. Více informací o veletrhu na www.aquatherm-praha.com

Image 2

ATapp® – Interaktivní komunikace mezi vystavovatelem a návštěvníkem!

Každý návštěvník má možnost nainstalovat si offline aplikaci ATapp® do svého chytrého telefonu a moci si tzv. „přečíst“ data o vybraných exponátech – název, typ, parametry, kontakt na prodejce podle regionů a samozřejmě webové stránky produktu. A to díky QR kódům umístěným na jednotlivých exponátech. Kontaktní údaje na prodejce včetně základních parametrů o všech exponátech budete mít tak prakticky okamžitě k dispozici, a to včetně osobních poznámek, fotek apod. Všechna data si pak můžete v pohodlí domova zaslat najednou na svůj e-mail jako jeden excelovský soubor obsahující všechna nasbíraná data.

Pro instalaci ATapp® pro Android použijte přiložený QR kód. Při prvním spuštění aplikace zadejte „Jsem návštěvník“.

Image 3

Související časopisy