+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky v domácí fotovoltaice

28.01.2019 Časopis: 8/2018

Solární energie se v domácnostech nejčastěji využívá k přípravě teplé vody, slunce však může stejně dobře vyrábět i elektřinu pro celý rodinný nebo bytový dům. Nové moderní technologie, jako je akumulace elektřiny, řízení spotřeby, monitoring nebo virtuální baterie, se totiž stávají dostupnějšími i pro běžné uživatele. Nová technologická vylepšení znatelně zlepšují ekonomiku provozu malých domácích fotovoltaických instalací.

S klesající cenou technologií – hlavně akumulátorů – je nyní výroba elektřiny pro vlastní spotřebu dostupnější. Zatímco před pár lety se cena běžného bateriového systému pro domácnost pohybovala ve stovkách tisíců korun, dnes je možné se vejít i do sta tisíc. Na řešení s bateriemi navíc mohou lidé získat dotaci až 155 tisíc korun z operačního programu Nová zelená úsporám.

Image 1

„Ukládání elektřiny do baterií a akumulaci energie celkově čeká velká budoucnost. Spolu s technologickým rozvojem, snižováním ceny a zvyšujícími se nároky na ochranu životního prostředí bude počet bateriových sy­stémů růst, a to nejen velkokapacitních akumulačních zařízení, ale i menších verzí pro domácnosti nebo menší podniky,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ.

Hybridní elektrárny a all-in-one řešení

Jedním ze současných trendů je nástup hybridních domácích solárních elektráren s akumulací energie. Taková elektrárna vyrábí proud pro běžnou spotřebu domácnosti, která pak elektřinu od dodavatele odebírá jen v případě, kdy nesvítí slunce a současně je vybitý akumulátor. Od instalace solární elektrárny ovšem může odrazovat její relativní technologická náročnost. K solárním panelům je totiž nutné instalovat také akumulátory, jejich nabíjecí elektroniku a rovněž i měnič napětí. K většímu rozšíření hybridních solárních elektráren do domácností by proto mohla přispět různá „all-in-one“ řešení, jež do jednoho snadno instalovatelného zařízení soustřeďují všechny potřebné technologie. Ta vznikají i ve vývojových dílnách českých firem a start-upů.

Akumulátor v domácnosti navíc nemusí být příliš velký a drahý. „Podle výzkumu instalačních firem se okolo 95 % spotřeby v rodinném domě pohybuje do 1 kW a jen 5 % energie tvoří odběry přesahující tento výkon. Hybridní solární elektrárna špičky pokryje odběrem z distribuční sítě, a není proto třeba používat tak dimenzované akumulátory jako v čistě ostrovním provozu,“ popisuje výhody takto koncipovaných domácích solárních elektráren energetický poradce Karel Murtinger ze společnosti Ekowatt.

Virtuální baterie

Vhodnou náhradou fyzických akumulátorů se stává rovněž virtuální baterie. Ta umožňuje ukládání přebytků vyrobené elektřiny přímo do virtuálního účtu u dodavatele, přičemž stejné množství energie lze následně z účtu zdarma odebrat. „Přes den, kdy lidé nebývají doma, nebo v létě vyrábějí domácí fotovoltaické systémy obvykle mnohem více energie, než kolik domácnost zvládne spotřebovat. Díky Virtuální baterii ­klient využije 100 % energie ze své střechy, čímž maximalizuje úsporu za elektřinu, a navíc urychluje návratnost investice do solárního systému,“ uvádí Luboš ­Vrbata z firmy E.ON Energie, která tuto službu na českém trhu nabízí.

Sledování výkonu a řízení spotřeby

Z hlediska ekonomiky provozu domácí solární elektrárny je výhodné co nejvíce minimalizovat případné přetoky do distribuční sítě. S jejich snižováním mohou vedle akumulátoru pomáhat i systémy pro řízení spotřeby elektřiny v domě. Řídicí jednotka v takovém případě aktivně zapíná různé elektrické spotřebiče – vytápění, ohřev vody nebo klimatizaci – na základě požadavků uživatele a také dle aktuální výroby elektrické energie v solárních panelech. Řídicí jednotka navíc může brát v úvahu i eventuální průběh vysokého či nízkého tarifu. „Maximální okamžité využití vlastní vyrobené energie je pro ekonomiku domácí solární instalace velmi žádoucí. Prozatím jde ale o drahé systémy s nejistou návratností. Virtuální baterie oproti tomu umožňuje energii vyrobenou solárními panely využívat kdykoli, není vázána na momentální výrobu. Uživatel má navíc k dispozici chytrou aplikaci, která mu jednoduše a přehledně ukazuje vývoj výroby i spotřeby elektřiny. To majitelé solárních elektráren velmi oceňují,“ uzavírá Vrbata.


Více informací na www.lesensky.cz

Související časopisy