+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové tepelné čerpadlo Vaillant pro vnitřní instalaci – versoTHERM plus

05.09.2019 Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 5/2019

Rok 2019 je pro značku Vaillant velmi důležitý, neboť přichází na trh tepelných čerpadel hned s několika novými výrobky najednou. První představenou novinkou letošního roku je tepelné čerpadlo aroTHERM split, vyvinuté z osvědčené konstrukce již dobře zavedeného tepelného čerpadla aroTHERM monoblok.  V tomto článku se budeme věnovat již druhé novince, a sice tepelnému čerpadlu pro vnitřní instalaci – versoTHERM plus.

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo versoTHERM plus s ventilační jednotkou versoVAIR

Image 2Obr. 1a • Rohová instalace tepelného čerpadla versoTHERM plus (bez jednotky versoVAIR)

Tepelné čerpadlo versoTHERM plus (obr. 1, 1a) se vyznačuje následujícími základními charakteristikami:

 • vnitřní TČ vzduch-voda,
 • kompresor s invertorovou technikou,
 • možnost připojení na fotovoltaický systém,
 • možnost aktivního chlazení,
 • možnost doplnit systémem versoVAIR.

Toto tepelné čerpadlo se dodává ve třech výkonových stupních, základní technické údaje jsou uvedeny v tab. 1.

Image 3Tab. 1 • Přehled základních technických parametrů tepelného čerpadla versoTHERM plus

Protože se jedná o vnitřní instalaci, jsou součástí tepelného čerpadla vzduchové kanály, přivádějící a odvádějící vzduch z a do venkovního prostoru. Výhodou této instalace je minimální hlučnost ve venkovním, ale také i ve vnitřním prostoru. Tomu rovněž napomáhá i tzv. funkce SoundSafeSystem.

Součástí čerpadla jsou následující komponenty, usnadňující jak instalaci, tak také i zvyšující účinnost celé otopné soustavy. Jedná se o tyto komponenty:

 • vysoce účinné oběhové čerpadlo pro vytápění,
 • akumulační nádoba o objemu 18 l,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • trojcestný přepínací ventil (topení/TV),
 • expanzní nádoba pro vytápění (24 l),
 • možnost doplnění o ventilační jednotku versoVAIR.

Poslední položka – ventilační jednotka slouží k odvodu vzduchu z obytných prostorů a tento ohřátý vzduch je veden přes jednotku do nasávání venkovního vzduchu do tepelného čerpadla. Tím se docílí dvojího využití tepelné energie ze vzduchu a dochází ke zvýšení topného faktoru tepelného čerpadla. Přívod čerstvého vzduchu do obytných prostor je zajištěn přes ventilační otvory. V elektronické jednotce lze nastavit množství přiváděného vzduchu do jednotky versoVAIR, a tím je zaručeno optimální prostředí ve vnitřních prostorách. Schématické znázornění celé soustavy je na obr. 2.

Image 4Obr. 2 • Funkční schéma versoTHERM a versoVAIR Legenda: 1 – tepelné čerpadlo versoTHERM plus, 2 – ventilační jednotka versoVAIR, 3 – zásobník TV, 4 – přívod vzduchu do tepelného čerpadla z venkovního prostoru, 5 – ventilační systém – přívod vzduchu do jednotky versoVAIR, 6 – přívod čerstvého vzduchu

Ventilační jednotka versoVAIR (obr. 3) se umísťuje na horní plochu tepelného čerpadla, jejíž součástí jsou následující konstrukční prvky:

Image 5Obr. 3 • Vzduchotechnická jednotka versoVAIR

 • ventilátor s konstantním objemovým průtokem vzduchu,
 • vlhkostní čidlo odváděného vzduchu,
 • filtr G4.

Image 6Obr. 4 • Konstrukce tepelného čerpadla versoTHERM plus; 1 – vstup z otopného okruhu, 2 – invertorový modul, 3 – ventilátor, 4 –  vana na kondenzát, 5 – zásobník ve vstupním potrubí, 6 –  kondenzátor-výměník tepla, 7 – kompresor, 8 – oběhové čerpadlo vytápění, 9 – trojcestný přepínací ventil, 10 – přídavné vytápění, 11 – expanzní nádoba otopného okruhu, 12 – výstup do otopného okruhu, 13 – přípojky zásobníku teplé vody

Možnost napojení potrubí pro odvod vzduchu je vpravo nebo vlevo. Konstrukce tepelného čerpadla versoTHERM (bez jednotky versoVAIR) je zobrazena na obr. 3. Jedná se o kompaktní konstrukci, všechny důležité komponenty jsou uvnitř pod opláštěním.

Nedílnou a důležitou součástí jsou vzduchové kanály propojující tepelné čerpadlo s venkovním prostředím. Společnost Vaillant Group dodává široký sortiment vzduchotechnického příslušenství, a tím lze vyhovět velkému počtu instalačních variant. Obr. 5a znázorňuje rohovou instalaci se sáním zezadu a bočním výduchem do venkovního prostoru. Rovněž je možné umístit sání a výduch na stejnou stěnu (obr. 5b), pro obě varianty jsou nabízeny sety s kompletním instalačním příslušenstvím.

Image 7Obr. 5 • Rohová instalace a požadované rozměry

Image 8Obr. 5 • Rohová instalace a požadované rozměry

Největší výhodou, mimo ekonomický a ekologický přínos, je minimální hlučnost jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. Z tohoto důvodu je možná instalace jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě s hustým osídlením. Je dbáno i na design větracích mřížek, které neruší vzhled fasády a jsou vyrobeny z kvalitních materiálů (eloxovaný hliník). Toto vše potvrzuje, že tepelné čerpadlo versoTHERM plus je univerzální výrobek uspokojující náročné požadavky všech zákazníků.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy