+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové předpisy přijaté Technickou schvalovací komisí

04.02.2021

Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení

Image 1

Číslo ND

Název ND

Datum přijetí

Platnost od

TPG 609 01
(Změna 1)

Regulátory tlaku pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umisťování a provoz

30. 9. 2020

1. 12. 2020

TPG 702 08
(revize)

Opravy plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně

30. 9. 2020

1. 12. 2020

TPG 905 01
(Změna 1)

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

30. 9. 2020

1. 12. 2020

TPG 920 23
(revize)

Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi

18. 12. 2020

1. 03. 2021

Prodej TPG, TDG a TIN zde

Zdroj: ČPS