+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové kotlové moduly Ivar pro přípravu otopné vody

19.01.2024 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Současné moderní otopné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé a funkční řešení přípravy otopné vody za přijatelnou cenu. Na neustálý vývoj trhu, zvyšující se a měnící se požadavky klientů, pružně reaguje společnost IVAR CS. Od letošního roku jsou v nabídce nové typy kotlových modulů pro přípravu a distribuci otopné vody pod typovým označením IVAR, které se dodávají v několika technických a rozměrových provedeních.

Nové kotlové moduly IVAR jsou předurčeny pro přípravu a distribuci otopné vody v systémech radiátorového, podlahového, stěnového a stropního vytápění, nabíjení zásobníkových ohřívačů TV a akumulačních nádob s uzavřeným okruhem otopné vody, pod podmínkou dodržení všech provozních a technických limitů.

Přehled nabízených kotlových modulů IVAR a jejich základní parametry

Kotlové moduly nesměšované IVAR.KA - 125 a IVAR.KS - 125 jsou moduly určené pro distribuci otopné vody v systémech radiátorového vytápění, pro nabíjení zásobníkových ohřívačů TV a akumulačních nádob. Použitelné jsou do maximálního provozního tlaku 6 bar a teploty +95 °C.

Kotlový modul nesměšovaný IVAR.KA - 125 je dodáván v dimenzi DN 25 s použitelností do výkonu 52,5 kW (při ∆T = 20K) a maximálním průtokem 2260 l/h.

Kotlový modul nesměšovaný IVAR.KS - 125 je dodáván v dimenzi DN 32 s použitelností do výkonu 69,7 kW (při ∆T = 20K) a maximálním průtokem 3000 l/h.

Image 0

Kotlové moduly s 3cestným směšovacím ventilem ovládaným servopohonem IVAR.KTV3 - 125 a IVAR.KM3 - 125 jsou moduly určené pro přípravu a distribuci otopné vody v systémech radiátorového, podlahového, stěnového a stropního vytápění v kombinaci se zdroji s vysoce proměnlivými teplotami, jako jsou kotle na tuhá paliva, kombinované tepelné a výkonové systémy. Použitelné jsou do maximálního provozního tlaku 6 bar a teploty +95 °C.

Kotlový modul směšovaný IVAR.KTV3-125 je dodáván v dimenzi DN 25 s použitelností do výkonu .

Kotlový modul směšovaný IVAR.KM3-125 je dodáván v dimenzi DN 32 s použitelností do výkonu 55,8 kW (při ∆T = 20K) a maximálním průtokem 2400 l/h.

Image 1

Ucelenou variabilitu systému umožňuje i široká nabídka příslušenství, jako jsou horizontální distribuční rozdělovače, hydraulické oddělovače, instalační konzole, propojovací KITY potrubí a servopohony.

Horizontální distribuční rozdělovače urychlují, zjednodušují a zlevňují instalaci, a současně s ní eliminují chyby vznikající neodbornou montáží.

Horizontální distribuční rozdělovače umožňují připojení jednotlivých kotlových modulů IVAR a případně hydraulického oddělovače.

Image 2

Horizontální distribuční rozdělovače IVAR.C70 DN 25 umožňují připojení až 5 kotlových modulů IVAR.KA - 125 a IVAR.KS - 125 v dimenzi DN 25. Použitelnost je do výkonu 93 kW (při ∆T = 20K) s maximálním průtokem 4000 l/h.

Horizontální distribuční rozdělovače IVAR.C90 DN 32 umožňují připojení až 5 kotlových modulů IVAR.KTV3 - 125 a IVAR.KM3 - 125 v dimenzi DN 32. Použitelnost je do výkonu 150 kW (při ∆T = 20K) s maximálním průtokem 6500 l/h.

Hydraulické oddělovače zajišťují hydraulickou stabilitu v systému

V případech, kdy je v systému více zdrojů tepla na primárním okruhu, nebo více topných okruhů na sekundárním okruhu, zabezpečují hydraulické vyrovnání dynamických tlaků v závislosti na objemovém průtoku primárního a sekundárního okruhu. Po instalaci automatických odvzdušňovacích ventilů a vypouštěcích kulových uzávěrů umožňují odstranění vzduchových bublin a odstranění nečistot, čímž prodlužují životnost celého systému.

Image 3

Hydraulické oddělovače IVAR.CP70 PLUS DN 25 pro horizontální distribuční rozdělovače IVAR.C70 jsou použitelné do výkonu 93 kW (při ∆T = 20K) s maximálním průtokem 4000 l/h.

Hydraulické oddělovače IVAR.CP90 DN 32 pro horizontální distribuční rozdělovače IVAR.C90 jsou použitelné do výkonu 150 kW (při ∆T = 20K) s maximálním průtokem 6500 l/h.

Výhradní použití kvalitních materiálů a přesné těsnicí plochy zaručují dlouhou životnost, vysokou přesnost a kompaktní rozměry. Oběhová elektronická čerpadla DAB pak spolehlivý, tichý a maximálně ekonomický provoz. Vizuálně atraktivní design tepelné izolace z EPP pak splňuje tepelněizolační požadavky na systém, a to jak v případě vytápění, tak i chlazení.

Výhody kotlových modulů IVAR

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká kvalita použitých materiálů
  • Estetika připojení s minimálními nároky na prostorové uspořádání
  • Příznivá cena výrobku v AKCI

V případě zájmu o technické podklady k uvedeným produktům kontaktujte obchodně-technické oddělení dodavatele, společnost IVAR CS spol. s r.o.

Firemní článek