+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nové čerpadlo Wilo-Yonos PICO

04.05.2012 Firma: WILO CS, s.r.o. Časopis: 3/2012

Čerpadlo s vysokou účinností se stává novým standardem pro otopné soustavy v rodinných domech.

Image 1

  • Nové oběhové čerpadlo Wilo-Yonos PICO
  • Již dnes splňuje požadavky směrnice ErP 2013
  • Unikátní konstrukce samostatného odvzdušnění
  • Jednoduché připojení zástrčkou „Wilo-Connector“

Od 1. 1. 2013 nastavuje evropská směrnice o ekodesignu přísné požadavky na bezucpávková, mokroběžná, oběhová čerpadla. První kroky na cestě k dosažení celoevropských cílů 20/20/20 v oblasti ochrany klimatu a spotřeby energie, tedy do roku 2020 docílit snížení emise skleníkových plynů o 20 % při zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů o 20% a zlepšení energetické účinnosti o 20 % v porovnání se stavem z roku 1990, již byly učiněny. Čerpadla s pevnými otáčkami, a standardním pohonem asynchronním motorem, přísným požadavkům na energetickou účinnost nevyhoví, a výrobci tedy nebudou nadále smět dodávat na trh „stará“ oběhová čerpadla bez regulace otáček jako například Wilo-Star RS. Přechod na nová čerpadla je a bude velmi jednoduchý, protože Wilo, jako přední výrobce a technický vi­zionář, nabízí čerpadla s elektronicky komutovanými motory s vysokou účinností již od roku 2000. Ke stávajícím řadám Wilo-Stratos a Wilo-Stratos PICO přibývají nyní, do rodiny malých topenářských oběhových čerpadel pro rodinné domy, čerpadla Wilo-Yonos PICO.

Yonos PICO spotřebuje mnohem méně energie, než je požadováno od topenářských oběhových čerpadel s nejvyšší třídou energetické účinnosti A. V porovnání se stávajícími neregulovanými oběhovými čerpadly uspoří až 90 % elektrické energie. Celkové náklady na sezónní provoz se pohybují okolo 200 korun, podle typu starého čerpadla lze úsporu vyčíslit na 1200 až 2500 Kč ročně.

Nové čerpadlo s vysokou účinností je kompaktní, se stavební délkou 180 nebo 130 mm. Na čelní straně axiálně umístěného modulu lze odečíst informaci o okamžité spotřebě elektrické energie nebo nastavené dopravní výšce čerpadla. V nabídce jsou oba standardní regulační režimy, Dp-cDp-v, díky kterým čerpadlo automaticky přizpůsobuje své otáčky požadavkům soustavy. Jedinečná je funkce automatického odvzdušnění. Odstranění vzduchu z oblasti rotoru je otázkou několika minut, které se však výrazně projeví na dlouhodobé životnosti a spolehlivosti čerpadla. Malé rozměry usnadňují instalaci a Yonos PICO lze díky tomu namontovat i do relativně stísněných prostorů. Připojení napájení je velmi snadné. Patentovaný zástrčkový systém, známý již od čerpadel Stratos PICO a Star-Z NOVA, umožňuje i u Yonosu velmi rychlé připojení, prakticky bez použití nástrojů.

Výměna stávajícího Wilo-Star RS, nebo podobného oběhového čerpadla, za čerpadlo Wilo-Yonos PICO, a s ní spojené ­nastavení nového čerpadla, je rychlá a nekomplikovaná. ­Vodítkem pro nastavení může být na původním čerpadle ­nastavený stupeň otáček. Červený knoflík Yonosu pak při ­regulačním režimu Dp-c nastavíme na první, druhé nebo třetí přerušení na vyznačené škále. Toto nastavení odpovídá srovnatelným stupňům otáček při průtoku 1 m3/h.

Wilo-Yonos PICO je určeno pro menší otopné a chladicí soustavy ve dvou výkonových stupních s maximální výtlačnou výškou 4 resp. 6 m.


Další informace: Wilo Praha s.r.o., Tel.: 234 098 711, 810 555 555, www.wilo.cz

Firemní článek