+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová tepelná čerpadla Vaillant v roce 2019

03.06.2019 Autor: Ing. Libor Hrabačka Firma: VAILLANT Group Czech s.r.o. Časopis: 3/2019

Letošní rok 2019 je pro značku Vaillant velice významný, sortiment se rozšiřuje takovým způsobem, že nabídka bude pokrývat většinu požadavků od zákazníků, počínaje projektanty, přes montážní firmy až po koncové uživatele.

V tab. 1 naleznete základní informace a charakteristiky uváděných novinek na trh České republiky.

Image 7Tab. 1 • Základní charakteristiky tepelných čerpadel Vaillant

Jedná se o následující typové řady:

 • aroTHERM split (obr. 1)

Image 1Obr. 1 • Tepelné čerpadlo aroTHERM split

 • versoTHERM plus (obr. 2)

Image 2Obr. 2 • Vnitřní tepelné čerpadlo versoTHERM plus

 • recoCOMPACT exclusive (obr. 3)

Image 3Obr. 3 • Tepelné čerpadlo recoCOMPACT exclusive

Tento článek se zabývá především první novinkou – tepelným čerpadlem aroTHERM split. Řada čtenářů zná již toto označení aroTHERM (bez dodatku split), jedná se o venkovní provedení – monoblok, které se úspěšně prodává řadu let. Z této osvědčené konstrukce byla vyvinuta výše uvedená novinka, jak již z označení vyplývá, jedná se splitové TČ vzduch-voda. Výkonová řada je uvedena v tab. 2, společně se základními technickými údaji.

Image 8Tab. 2 • Přehled základních technických parametrů TČ aroTHERM split

Venkovní a vnitřní jednotka jsou propojeny chladivovým okruhem s maximální délkou do 25 m. Výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou může být max. 10 m. V případě délky potrubí do 15 m mezi oběma jednotkami není nutné provádět plnění tohoto okruhu chladivem, protože množství chladiva v TČ z výroby je plně dostačující.

Image 4Obr. 4 • Přehled příslušenství k TČ aroTHERM split

Image 9Tab. 3 • Legenda k obr. 4 a možnosti kombinace jednotlivých prvků otopné soustavy

Jako vnitřní jednotku je možné zvolit ze dvou variant:

1) hydraulická věž uniTOWER VWL …8/5 IS (Obr. 4. – pol. 2). Jedná se kompaktní konstrukci vybavenou následujícími komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • zásobník TV o objemu 190 l,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • trojcestný přepínací ventil,
 • expanzní nádoba pro vytápění (15 l).

2) hydraulická stanice VWL …7/5 IS (Obr. 4. – pol. 3). Závěsné provedení této jednotky obsahuje následující komponenty:

 • připojení chladivového okruhu s kondenzátorem,
 • přídavná elektrická patrona o výkonu 6 kW,
 • expanzní nádoba pro vytápění (10 l),
 • trojcestný přepínací ventil.

Mimo tyto dva hydraulické komponenty lze použít v otopné soustvě další rozsáhlé příslušenství. Firma Vaillant se vyznačuje systémovým řešením pro vytápění, chlazení a přípravu TV a následující sortiment je toho důkazem – viz obr. 4.

Na obr. 5a, resp. 5b, jsou znázorněny instalace s hydraulickou stanicí, popř. s hydraulickou věží uniTOWER. V první příkladu je venkovní jednotka umístěna na stěně pomocí speciální závěsné konzole (příslušenství), v druhém je venkovní jednotka umístěna na střeše s dodržením podmínky výškového rozdílu do 10 metrů.

Image 5

Obr. 5a • Instalace s hydraulickou stanicí (vzdálenost od stěny b = 25 cm, c £ 25 m)

Image 6Obr. 5b • Instalace s hydraulickou věží uniTOWER

Tepelné čerpadlo aroTHERM split se vyznačuje velmi tichým provozem. Ve vzdálenosti tří metrů je hladina akustického tlaku méně než 30 dB(A). Z tohoto důvodu lze toto TČ bez problémů instalovat dokonce i v zástavbě s řadovými domy. Samozřejmostí je možnost ovládat TČ pomocí mobilní aplikace multiMATIC App v kombinaci s ekvitermním regulátorem multiMATIC 700 a internetovou jednotkou VR 920.

Ze všech uvedených informací je zřejmé, že firma Vaillant nabízí ucelený systém pro ekologické vytápění, chlazení a přípravu TV s využitím obnovitelných zdrojů. Široký sortiment příslušenství včetně regulační jednotky multiMATIC (rovněž dodáván i v bezdrátovém provedení) usnadňuje projekt i následnou instalaci jak v novostavbách, tak i ve starší bytové zástavbě.

Firemní článek