+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová čerpadla Wilo

17.05.2013 Firma: WILO CS, s.r.o. Časopis: 3/2013

Dortmundský výrobce čerpadel uvádí na trh v České republice novou řadu čerpadel Wilo Yonos MAXO, která je nástupcem osvědčené řady topenářských tříotáčkových oběhových čerpadel Wilo TOP-S.

Nová bezucpávková čerpadla vycházejí svou konstrukcí a vlastnostmi z inteligentních čerpadel s vysokou účinností Wilo Stratos, která byla vůbec prvními mokroběžnými čerpadly s novým, elektronicky komutovaným pohonem ECM. Stratosy předběhly dobu o třináct let a byly dalším průkopnickým počinem firmy Wilo. Tentokrát zcela zásadním, protože v souvislosti s nařízením Evropské unie ErP a zpřísněním požadavků na účinnost oběhových čerpadel se motory ECM staly dnešním standardem.

Image 1

Čerpadla Wilo mají svým technickým a technologickým náskokem nejen index energetické efektivity EEI hluboko pod požadovanou mezí EEI £ 0,27, ale nabízejí i další vlastnosti, které rozšiřují pole využitelnosti, možnosti nasazení a řízení. Promyšlená a robustní konstrukce je zárukou vynikající životnosti a spolehlivosti. Snadné ovládání a nastavení čerpadel ve všech režimech provozu a minimální nároky na provoz a údržbu jsou u čerpadel Wilo samozřejmostí.

Image 2

Konstrukčně je Yonos MAXO plně srovnatelný s čerpadly Stratos. S výjimkou možnosti připojení na vyšší řídicí systémy, a s absencí grafického displeje, nabízí proti čerpadlům TOP-S celou řadu výhod.

Yonos MAXO je univerzálním oběhovým čerpadlem na vytápění, chlazení a klimatizaci pro veškeré soustavy na otopnou vodu a směsi vody s glykolem do 50 % s teplotou od –20 °C do +110 °C bez omezení teploty okolí od –20 °C do +40 °C. Čerpadla Yonos Maxo lze nasadit do obytných i účelových budov, činžovních domů, apartmánových staveb, ubytovacích zařízení, nemocnic a zdravotnických zařízení, škol a učilišť, obecních i ostatních nemovitostí, stejně jako do veškerých průmyslových, zemědělských a komunálních soustav vytápění, chlazení, větrání a klimatizace.

Yonos Maxo disponují plynulým přizpůsobením výkonu v závislosti na změnách požadavků soustavy. Automatické přizpůsobení hydraulickým požadavkům soustavy přináší potlačení hlučnosti při optimální dodávce tepla a zároveň při výrazné úspoře elektrické energie.

Pro snížení ztrát teplené energie je čerpadlo Yonos MAXO možné dodatečně vybavit tepelnou izolací spirální skříně. Pro chlazení a klimatizaci je doporučeno nasazení parotěsné izolace spirální skříně.

Přesto, že se jedná o elektronicky regulované čerpadlo, jeho konstrukce umožňuje, bez omezení a problémů, práci s nízkoteplotními dopravovanými kapalinami a ani motor, ani elektronika nejsou ohroženy případnou kondenzací vodních par na povrchu čerpadla. Navíc je čerpadlo chráněné proti vnější korozi kataforézním nátěrem.

Rotor čerpadla se otáčí v dopravované vodě, která zároveň maže kluzná ložiska. Mezi suchým prostorem elektricky napájeného statoru a rotorem je ve vzduchové mezeře umístěna oddělovací trubka, která utěsňuje mokrý prostor rotoru s ložisky. Velikost vzduchové mezery a magnetický odpor materiálu oddělovací trubky výrazně ovlivňují účinnost motoru. Dále zvýšená účinnost čerpadel Yonos MAXO připadá právě na vrub zmenšení vzduchové mezery mezi statorem a rotorem a použití nového materiálu oddělovací trubky se sníženou ztrátou magnetického toku mezi statorem a permanentně magnetickým rotorem.

Automatické přizpůsobení výkonu okamžitým podmínkám soustavy a přizpůsobení průtoku čerpadla je dosaženo stálým porovnáváním okamžité a požadované hodnoty průtoku. Výkon čerpadla tedy odpovídá v každém okamžiku požadavkům soustavy. Regulace otáček je možná v širokém rozsahu a je prakticky bezeztrátová. Vzhledem k tomu, že v 98 % provozní doby běží čerpadla v režimu částečného zatížení, je celková spotřeba s ECM motorem výrazně nižší než u čerpadel s pevnými otáčkami nebo u čerpadel s asynchronními motory s otáčkami řízenými frekvenčním měničem.

Odvzdušnění prostoru motoru probíhá automaticky. Děje se tak prostřednictvím systému filtračních a průtočných kanálků v prostoru motoru. Speciální filtrační ucpávky omezují průtok otopné vody vzduchovou mezerou a ložisky a zamezují tak vstupu malých abrazivních částí do citlivého prostoru mokroběžného čerpadla. Také prostor mezi oběžným kolem a ložiskovým štítem je utěsněn. Tím je lépe chráněno ložisko na straně motoru. Automatické odvzdušnění a filtrace dopravované vody se významně podílejí na dlouhé životnosti čerpadla a na jeho odolnosti proti „nepříznivým“ poměrům v soustavách způsobených, řekněme, menší péčí, se kterými se lze bohužel stále setkat…

Yonos MAXO má standardně motor s plnou ochranou, tedy před přehřátím, proudovým přetížením i blokací rotoru ve všech režimech. Žádná externí ochrana motoru není nutná. Při vložení čerpadla do stávající instalace obsahující ochranu motoru, kterou nelze přemostit, nastavíme maximální hodnotu proudu podle typového štítku.

Také Yonos MAXO je vybaven pro Wilo typickým červeným ovládacím knoflíkem. Veškeré nastavení se tak snadno a komfortně provádí přímo na čerpadle. Otočením knoflíku se volí dva základní regulační režimy. LED displejem je zobrazena požadovaná výtlačná výška v metrech, kterou lze plynule nastavit od 0,5 m do maxima podle typu čerpadla.

Režim Dp-c udržuje nastavený diferenční tlak na konstantní hodnotě a se změnou parametrů soustavy se mění pouze průtok. V režimu Dp-v se spolu s průtokem lineárně mění i požadovaná hodnota diferenčního tlaku. S rostoucím odporem soustavy klesá průtok i výtlačná výška, a to na polovinu předem nastavené výtlačné výšky.

Yonos MAXO je sériově vybaven bezpotenciálovým kontaktem souhrnného poruchového hlášení SSM. Tento rozpojovací kontakt (v klidu sepnutý, při poruše rozpojený) zatížitelný od 12 V=/10 mA do 250 V~ /1 A, je sepnutý v případě čerpadla bez napájení, bez poruchy nebo v případě totálního výpadku modulu. Rozpojený je při poruše, tedy při přetížení motoru, přehřátí modulu, nadproudu, blokování rotoru, ztrátě kontaktu mezi pohonem a modulem, podpětí a přepětí v síti. Poruchy jsou na LED displeji čerpadla hlášeny v kódech.

Elektrické připojení Yonos MAXO je díky snadno přístupnému modulu a nové speciální zástrčce Wilo velmi snadné, pohodlné a rychlé. Čerpadla lze napájet 1~230 V, 50/60 Hz nebo 3~ 230 V, 50/60 Hz. Provoz s proudovými chrániči je možný podle DIN EN 61008-1.

Yonos Maxo je možné instalovat ve všech montážních polohách s vodorovnou osou pohonu. Montáž usnadňují i kombinované příruby PN6/10 ve standardních stavebních délkách.

Čerpadla se vyrábějí i ve zdvojeném provedení se dvěma pohony na jedné spirální skříni.

V současné době jsou k dispozici čerpadla od závitových DN25 do přírubových DN65. Kompletní řada do DN100, včetně zdvojených do DN80, bude k dispozici postupně do konce letošního roku.

Čerpadla Wilo Yonos MAXO nejsou jen nástupcem řady TOP-S, ale přinášejí novou kvalitu. Oč složitější a komplikovanější jsou po technické a technologické stránce, o to jsou spolehlivější, mají jednodušší montáž a snadnější obsluhu. My u Wilo tomu říkáme „Pioneering for you“.

Firemní článek