+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Než kopnete do země, vyžádejte si zdarma a online infomace o poloze energetických sítí

03.06.2020

S nastávajícím obdobím přichází každoročně rozmach stavebních činností. Ať už se jedná o stavbu výrobních hal, rodinných domů nebo i bazénů, je dobré vědět, co vše se skrývá pod zemí na stavebním pozemku.

Společnost ČEZ Distribuce prostřednictvím internetového GEOPORTÁLU poskytuje informace o poloze energetických sítí zdarma, online a v digitální formě přijde vyjádření na zadaný e-mail. Navíc tak lidé mohou předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem i poškození distribučního zařízení. Webovou aplikaci naleznou zájemci zde.

ČEZ Distribuce prostřednictvím internetového Geoportálu, který provozuje již od roku 2012, vyřídila více jak 1,19 milionu požadavků žadatelů o informace o poloze energetických sítí. V loňském roce společnost vydala přes 183 tisíc sdělení.

Vývoj počtu Sdělení o existenci sítí 2009–2019

Image 1

Geoportál umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat i předat rychle a pohodlně data a informace o existenci sítí i další analytické podklady prostřednictvím internetu.

ČEZ Distribuce eviduje energetická zařízení a sítě v systému TE-GIS (technická evidence a geografický informační systém), který je tak datovou základnou pro navazující sy­stémy sloužící pro výpočty sítí či pro dispečerské řízení distribuční soustavy.

ČEZ Distribuce připravuje rozhraní i využití Geoportálu pro příjem požadavků prostřednictvím nového Portálu stavebníka.

„Spuštění Digitální technické mapy ČR je plánováno v roce 2023, ale práce na definici dat a rozhraní informačních systémů již probíhají. Není jednoduché nalézt průnik požadavků napříč jednotlivým správci technické infrastruktury různých odvětví: elektroenergetika, plynárenství, doprava, telekomunikace a dalších,“ uvádí Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

Webová aplikace umožňuje zákazníkům získat snadno a rychle přístup k datům společností ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services a TELCO PRO Services vy­užitelným především pro:

  • Sdělení o existenci sítí.
  • Dokumentace sítí pro potřeby projektantů investičních akcí.
  • Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  • Data o poloze technické infrastruktury pro pořizovatele územně analytických podkladů.
  • Úložiště dat pro jednotlivé požadavky.
  • Portál PEPO k zadání požadavku na vypnutí, zajištění a služby na zařízení DS.

Aplikace je k dispozici zdarma a umožňuje mj. i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem.

Zdroj: ČEZ