+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nejjednodušší regulace podlahového vytápění – jedním pokojovým termostatem

24.05.2022 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 2/2022

Regulace podlahového vytápění jedním prostorovým termostatem patří k nejpoužívanějším způsobům regulace podlahového vytápění. Níže jsou popsány dva způsoby zapojení pro vytápění s plynovým kotlem a pro automatický kotel spalující pelety. Každá metoda má své výhody a nevýhody.

Zdroj vytápění: kotel na plyn

Kotel na schématu (obr. 1) zásobuje instalaci podlahového vytápění napřímo a zásobník TV je napájen přes přepínací ventil. Na kotli se nastavuje teplota otopné vody a teplota vody pro TV.

Image 0Obr. 1 • Schéma zapojení instalace podlahového vytápění s plynovým kotlem vč. zásobníku TV

Schéma zapojení instalace podlahového vytápění s plynovým kotlem vč. zásobníku TV

Nejjednodušší regulace podlahové vytápění je pomocí pokojového termostatu, který propojíme s kotlem. Tento termostat dává signál, dle interiérové teploty, kdy má začít kotel vytápět místnosti.

2. Regulace ekvitermním regulátorem

Pokojový termostat je možné nahradit ekvitermním regulátorem s vnitřním a venkovním teplotním čidlem, který je propojeným s kotlem. Regulátor aktivně upravuje teplotu otopné vody na základě venkovní teploty tzn. s rostoucí venkovní teplotou se zvyšuje teplota otopné vody.

Zdroj vytápění: automatický kotel na pelety

Automatický kotel na schématu (obr. 2) zásobuje instalaci teplou vodou. Ohřívání zásobníků TV se zajišťuje přes třícestný přepínací ventil AZV. Tento ventil AZV ovládá ponorný termostat TC2 dle požadované teploty.

1. Regulace ON/OFF pokojovým termostatem

Automatický kotel na obr. 2 zásobuje instalaci teplou vodou přes sadu BPS 901. Tato sada má jeden přímý okruh pro vytápění radiátory a druhy okruh s termostatickým směšovacím ventilem ATM, na kterém můžeme nastavit teplotu směšované vody, v rozmezí 20–43 °C, ideální pro podlahové vytápění. Činnost podlahového vytápění je řízena pokojovým termostatem, který propojíme s oběhovým čerpadlem tohoto okruhu. Tento termostat dává signál, dle interiérové teploty, kdy se má spustit čerpadlo pro podlahové vytápění.

Image 1Obr. 2 • Schéma zapojení instalace podlahového a radiátorového vytápění s kotlem na pelety vč. zásobníku TV

2. Regulace ekvitermním regulátorem

Při využití ekvitermního regulátoru se může využít sada BPS 906, která má jeden přímý okruh stejně jako v prvním případě, ale druhý okruh má s rotačním směšovacím ventilem ARV ProClick. Tuto sadu potřebujeme dovybavit servopohonem ARM ProClick, který bude ovládat směšovací ventil ARV ProClick. Zde ekvitermní regulátor bude řídit činnost servopohonu. Regulace bude tak aktivně upravovat teplotu otopné vody na základě interiérové a venkovní teploty.

Výhody a nevýhody prvního a druhého způsobu zapojení pro oba zdroje vytápění

První způsob – ON/OFF pokojový termostat

Výhody: jednoduchá implementace a cenově nejdostupnější regulace
Nevýhody: regulace teploty z jedné místnosti způsobuje rozdílnou teplotu v jiných místnostech např. v koupelně. Další nevýhoda je velký teplotní výkyv díky dlouhé době ohřevu a vychlazení podlahového vytápění.

Odstranění teplotních výkyvu se řeší změnou teploty otopné vody v tomto případě přímo na kotli, popř. termostatickém směšovacím ventilu před rozdělovačem.

Druhý způsob – ekvitermní regulátor

Výhody: automatická a plynulá regulace otopné vody, efektivita celého systému s přínosem komfortní teploty v místnostech (snížení teplotních výkyvů).
Nevýhody: stejně jako v prvním případě i zde je termostat pouze v jedné místnosti, který způsobuje rozdílnou teplotu v místnostech. Další nevýhoda je potřebný čas k nejoptimálnějšímu nastavení otopné křivky pro konkrétní objekt, vyžaduje proškolení investora, aby mohl tuto otopnou křivku upravovat v případě potřeby. Na webu www.topin.cz bude zveřejněn další článek, který popíše možnosti regulace teploty podlahového vytápění v jednotlivých místnostech.

Image 2Obr. 3 • Sada BPS 901 s jedním přímým okruhem a jedním směšovaným s termostatickým ventilem ATM vč. Termohydraulického rozdělovače
Image 3Obr. 4 • Sada BPS 906 s jedním přímým okruhem a jedním směšovaným s rotačním směšovacím ventilem ARV ProClick vč. termohydraulického rozdělovače
Firemní článek