+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nedostatek místa není důvod vzdát se komfortního řízeného větrání

Oddělené proudění vzduchu pomocí křížového entalpického výměníku, stabilní výkon a tichý provoz… Komplexním řešením větrání řízeného větrání nemusí být pouze centrální systémy, ale i decentrální jednotky. Stejně jako ty centrální totiž vytváří zdravou hladinu interiérové vlhkosti, eliminují přítomnost nečistot a škodlivin, udržují oxid uhličitý na přijatelné hladině a navíc snižují spotřebu energie.

Image 1Neumožňuje-li stavba instalaci centrálního systému, na řadu přichází decentrální jednotky. Ty nijak nenarušují designovou harmonii interiéru. Zdroj: Zehnder Group

Výběr systému větrání

Kvalitní systém řízeného větrání s rekuperací nabízí vedle značných úspor energie nevídaný uživatelský komfort. Obecně platí, že pokud to dispozice domu nebo bytu umožňuje, jsou z hlediska výkonu a obsluhy celého objektu ideální volbou centrální systémy. Někdy však nemovitost z prostorových nebo jiných důvodů jejich instalaci neumožňuje. Majitelé takových domů či bytů se však nemusí vzdávat ambice na komfortní a trvalé zajištění zdravého a příjemného klima. Namísto centrálních systémů mohou využít decentrální jednotky, které se instalují do obvodové stěny budovy s vývodem do exteriéru. Ty sice nedokáží zajistit větrání v celém domě, neboť ty kvalitní obslouží maximálně dvě místnosti, zato mají řadu jiných výhod, které stojí za zmínku.

Jakou decentrální jednotku zvolit?

V menších bytech či v případě rekonstrukcí je úloha decentrálních jednotek nezastupitelná. Jen je třeba mít se na pozoru při výběru konkrétního typu. Je totiž rozdíl mezi tím, zda zvolíte decentrální jednotku s provozem souběžným anebo s kyvadlovým, neboli systémem push&pull. Optimálním je první jmenované řešení, které zabraňuje nestabilnímu výkonu. „Hlavní výhodou decentrálních větracích jednotek Zehnder je striktně oddělené proudění přiváděného čerstvého a odváděného vydýchaného vzduchu,“ říká Ing. Roman Šubrt z firmy Zehnder, která je lídrem trhu v poskytování komplexních řešení pro komfortní a zdravé klima, a dodává: „Nedochází tak k setkávání odpadního vzduchu s přiváděným čerstvým. Proto je součástí jednotky unikátní křížový protiproudý entalpický výměník, který zajišťuje jejich souběžné proudění, aniž by docházelo k mísení.“ Díky tomu lze tyto decentrální jednotky, ať už menší jednotku Zehnder ComfoSpot 50, anebo robustnější a výkonnější jednotku ComfoAir 70, umístit prakticky do jakékoliv místnosti. A to včetně koupelen a kuchyní, kde bývá větší zápach a vlhkost, aniž by byla potřeba další individuální odvětrávací jednotka. Provoz decentrálních jednotek Zehnder je navíc tak tichý, že je jednotka v základních dvou výkonových stupních v místnosti prakticky neslyšná. Další velkou výhodou souběžného systému je i to, že zde není potřeba řešit problémy s odvodem kondenzátu.

Image 0Díky křížovému entalpickému výměníku je striktně oddělen přiváděný čerstvý vzduch od odváděného vydýchaného. Zdroj: Zehnder Group

Čistý vzduch i stabilní výkon

V decentrálních jednotkách jsou použité vysoce kvalitní filtry G4 a F7, které zbavují vzduch nečistot dvojmo – na vstupu i na výstupu. Díky tomu je ze vzduchu odfiltrován nejen prach a vzdušné alergeny, ale i nebezpečné VOC látky. Jde o těkavé organické sloučeniny uvolňující se například z plastů nebo stavebních materiálů, které jsou běžně obsažené ve vzduchu. „Zjednodušeně řečeno jde o pachy různých materiálů, se kterými se lze běžně setkat při stavbě nebo rekonstrukci,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt z firmy Zehnder.

Image 2Instalace decentrální jednotky Zehnder ComfoSpot 50 je možná v obvodové zdi o tloušťce 350 až 600 mm a jednotky ComfoAir 70 ve 275 až 600mm zdi. U obou jednotek lze použít nástavec, díky kterému si poradí i s 900 mm tlustou stěnou. Zdroj: Zehnder Group

Dalším parametrem, v nichž decentrální rekuperační jednotky Zehnder se souběžným provozem vynikají, je marginální vliv povětrnostních podmínek na jejich stabilitu a úspornost provozu. „Díky tomu, že jsou decentrální rekuperační jednotky Zehnder s obousměrným provozem schopné zajistit dlouhodobě rovnotlaký provoz, jsou také úspornější. Účinnost zpětného získávání tepla rekuperací je vyšší, a řešení je tak ekologičtější a udržitelné,“ říká odborník ze společnosti Zehnder. Kromě úspory primární energie uživatelé ocení také jejich velmi snadné a komfortní ovládání.

Image 3Montáž decentrálních jednotek je opravdu snadná – stačí pouze jádrové vyvrtání otvoru a 230V elektrická přípojka. Zdroj: Zehnder Group

Image 4Křížový entalpický výměník zajišťuje optimální rekuperaci tepla a vlhkosti. Zdroj: Zehnder Group

Proč se raději vyhnout kyvadlovému systému?

Použití decentrálních jednotek s kyvadlovým neboli push&pull systémem může skýtat nečekané komplikace. „V případě jednotek se systémem push&pull je vždy nutné párové zapojení dvou jednotek na protilehlých stranách systému. Jedna z nich nasává vzduch a přivádí jej přes výměník do místnosti, a druhá přes týž výměník odvádí vydýchaný vzduch z místnosti,“ vysvětluje Ing. Roman Šubrt ze společnosti Zehnder a dále pokračuje: „Jednotky v pravidelných intervalech kyvadlově přepínají svou funkci z fáze nasávání do fáze výfuku. Vzduch navíc zpravidla prochází keramickým výměníkem, kterým předtím proudil zahřátý vlhký vzduch z místnosti. Ten tak logicky ohřívá i vstupní vzduch a přispívá ke vzniku kondenzátu.“ Pravidelný interval přepínání fází nezajišťuje, že se odpadní vzduch skutečně stačí odvést. Může se tak stát, že namísto větrání budeme pohánět vydýchaný vlhký vzduch tam a zpět. V systému push&pull je navíc nutný vývod kondenzátu na fasádu, a pro odvádění vzduchu z kuchyně nebo koupelny je pak dokonce nutná instalace dalšího nezávislého odtahového ventilátoru vně systému. V kyvadlovém systému navíc nelze účinně filtrovat vzduch a prakticky není možné zajistit rovnotlaký provoz. Ten je nutný k zajištění efektivního fungování systému. Účinnost celého systému je tak cyklická se značnými výkyvy.

Ať už volba padne na kterékoli řešení, platí, že řízené větrání s rekuperací posune každou stavební realizaci na vyšší úroveň. A to ať už se jedná o komfort bydlení, zdravotní hledisko či uspořené náklady na energie.

Chcete se dozvědět více o výhodách decentrálních jednotek se souběžným průtokem vzduchu? Jejich porovnání je dostupné na webináři společnosti Zehnder.

Image 5Decentrální větrací jednotka Zehnder ComfoAir 70 zajistí permanentně čistý vzduch až ve dvou místnostech. Navíc je velmi tichá a ekologická. Zdroj: Zehnder Group

Firemní článek