+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderními metodami proti ztrátám v tepelné rozvodné síti

22.11.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT pracuje v rámci zakázky pro společnost ČEZ Teplárenská na matematickém modelu, který přispěje k účinnějšímu řízení a kontrole stavu sítě centralizovaného zásobování teplem.

Image 1

Tepelné ztráty hrají významnou roli v ekonomické efektivitě všech projektů centralizovaného zásobování teplem (CZT). Pro ČEZ Teplárenskou proto matematicky modelujeme existující rozvodné tepelné sítě včetně vlivu uložení potrubí, venkovní teploty, slunečního záření, stáří rozvodu, typu izolace atd.

Matematický model ověřujeme stávajícím systémem měření na jednotlivých předávacích stanicích tepelné sítě a nasazením dodatkového měření na úsecích rozvodu. Výsledkem bude model, který pro účely řízení a kontroly stavu sítě CZT lépe popíše tepelné ztráty rozvodu a zohlední klimatické podmínky v místě. Jeho praktickým přínosem by mělo být znatelně efektivnější fungování tepelné rozvodné sítě a tomu odpovídající finanční úspory.

Zdroj: UCEEB