+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní materiály pro vnitřní rozvody chlazení a klimatizace

10.09.2019 Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 5/2019

Potrubní systémy z plastu jsou dnes stále více v popředí zájmu stavitelů i instalatérů. Pro jejich výrobu se nejčastěji používá polypropylen PP-R, stále větší oblibu si získává polypropylen nové generace PP-RCT, který vykazuje vyšší tlakovou odolnost při vyšších teplotách.

Z tohoto materiálu se vyrábějí i plastová potrubí větších průměrů do DN 250 mm. Tyto systémy velkých průměrů se uplatní v průmyslových komplexech, v nákupních centrech, hotelech. Díky letním tropickým teplotám v posledních několika letech – a letošní léto s extrémně vysokými teplotami je toho důkazem – vzrostla poptávka po instalaci klimatizace v kancelářských a průmyslových budovách. Tam se uplatní např. moderní plastové materiály s čedičovými vlákny.

Image 2

Image 3

Systém pro klimatizace a chlazení

Pro rozvody chladicí vody, klimatizace či průmyslové rozvody, tedy systémy, kde teploty média zpravidla nepřesahují 40 °C, je určena trubka Fiber Basalt Clima z produkce Wavin Ekoplastik. Trubka má větší průtočný profil a díky použitému materiálu PP-RCT i lepší provozní parametry než trubka z PP-R. Zároveň je díky čedičovým vláknům zachována třikrát menší teplotní délková roztažnost, než je tomu v případě trubky celoplastové. Tato vlastnost se zúročí zejména v dlouhých trasách, kde by teplotní délkové změny materiálu způsobily velké smrštění či roztažení. Trubka díky unikátnímu složení vykazuje mimořádnou odolnost, pevnost a životnost a je plně kompatibilní s tvarovkami systému Ekoplastik. Vnitřní a vnější vrstva trubky je vyrobena z polypropylenu nové generace typu 4 PP-RCT, ve vnitřní vrstvě je pak PP-RCT doplněn pevnými čedičovými vlákny. Tato konstrukce se osvědčila už u předchozího modelu trubky Fiber Basalt Plus. Životnost trubky Fiber Basalt Clima je garantována výrobcem až na 50 let.

Potrubí větších rozměrů

Potrubní systémy z polypropylenu velkých dimenzí o rozměrech 110 až 250 mm se v případě rozsáhlých staveb využívají pro páteřní rozvody. Odbočky z páteřního rozvodu k jednotlivým odběrným místům a spotřebičům pak bývají obvykle z potrubí o průměru DN32 až DN50. Velkou výhodou tohoto řešení je ověřený způsob propojování potrubí, kterým je technologie navařovacích sedel. Tato metoda výrazně snižuje nároky na čas montáže, délku stavby a cenu, oproti klasickým tvarovkám, jako jsou T-kusy a redukce. Náklady na tvarovky tak klesnou průměrně o 50 %. Pokud se použije běžný způsob odboček vysazených T-kusem z velkých průměrů na malé, je zapotřebí mnohem více svarů než při použití navařovacích sedel. Tím se snižuje náročnost a nákladnost celé montáže a celý systém tak silně konkuruje ocelovému potrubí, jehož montáž je z pohledu času, nákladů a bezpečnosti práce mnohem náročnější.

Porovnání materiálů PP-R a PP-RCT

Asi nejrozšířenějším materiálem pro výrobu plastových trubek a tvarovek pro rozvody vody a vytápění je dnes polypropylen PP-R, typ 3. Ten nabízí celou řadu výhod – dlouhou životnost, bezpečnost spojů a snadnou montáž. Navíc se trubky tak snadno nezanáší a při průtoku vody nezpůsobují tolik hluku, jako je obvyklé u trubek kovových. Odolnějším nástupcem tohoto materiálu je polypropylen nové generace, tzv. PP-RCT, typ 4, který se v poslední době pro výrobu trubek využívá stále častěji. Hlavní výhodou tohoto materiálu je totiž tlaková odolnost při vysokých teplotách. Nový typ polypropylenu také umožňuje zmenšit tloušťku stěn, čímž se u trubek zvětší průtok.

Z moderního materiálu i tvarovky

Na rozdíl od trubek nese záměna materiálu z PP-R na PP-RCT u tvarovek nemalé investice do nových výrobních forem. Výrobce Wavin Ekoplastik přišel na trh s tvarovkami z PP-RCT, a to v průměrech od 75 mm do 125 mm pro polyfúzní svařování. Postupně jsou nahrazovány i ostatní průměry. Novinkou jsou též trubky a tvarovky z PP-RCT pro průměry 160 až 250 mm určené pro svařování natupo.

Svařování větších průměrů

Polypropylen (PP-R, PP-RCT) se klasicky spojuje polyfúzním svařováním, a to až do průměru potrubí 125 mm včetně.

Image 1

Větší průměry je nutné spojovat technologií svařování natupo, která je známá a běžně používaná spíše pro potrubí z polyetylenu (PE). Metoda svařování natupo vyžaduje použití svářecího přípravku a zejména proškolené a zkušené pracovníky, kteří absolvovali kurz pro sváření natupo ve svářečské škole a získali platný svářečský průkaz. Při svařování natupo tvoří spoj pouze čelní hrany trubek nebo trubky a tvarovky, je proto nutné dodržet nejen teplotní a tlakové parametry pro sváření, ale zejména souosost. V případech, kdy je třeba na potrubí velkých průměrů od 110 do 250 mm vytvořit odbočky malých průměrů, lze využít navařovací sedla. Tato technologie urychlí a usnadní práci. Spojování se provádí takzvaným sedlovým svařováním. Je to metoda, kdy se používá speciální sedlový svařovací nástavec, pomocí kterého se nataví otvor vyvrtaný v potrubí většího průměru a zároveň i takzvaná sedlová část povrchu potrubí. Na povrch potrubí se pak přivaří navařovací sedlo, čímž se vytvoří odbočka na menší požadovaný průměr. Výsledný spoj zabere méně místa než T-kus s redukcemi a výrazně se sníží náklady na materiál i práci.

Firemní článek