+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Mobilní kotelny BENEKOV do 1 MW výkonu

02.10.2019 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 5/2019

Český trh s kotli pro domácnosti je v posledních osmi letech postižen neustálými změnami pravidel hry. Český stát, potažmo EU, vytváří tlaky na výrobce, aby se přizpůsobovali zpřísnění norem pro uvádění nových výrobků na trh, přitom zároveň každoročně podpoří vybranou část výrobků dotacemi a zcela změní tržní prostředí.

Za osm let vzniklo devět různých pravidel dotací pro výměny kotlů v domácnostech. Politický tlak proti ropě, uhlí a plynu povede s velkou mírou pravděpodobností k problémům s dodávkami energií v EU. Při optimistickém scénáři se „jen“ výrazně navýší náklady na teplo a elektřinu. Ukázkovým příkladem je Dánsko a Německo. V těchto zemích tlak na podporu obnovitelných zdrojů má zatím hlavní efekt v tom, že elektřina je v těchto státech dvakrát dražší, než je průměr EU. Mnozí odborníci z energetického sektoru očekávají, že důsledkem politických tlaků na změnu směrem k energetice obnovitelných zdrojů bude spíše doba, jejíž běžnou součástí se stanou blackouty.

Zatímco trh s kotli pro rodinné domy je u nás dotacemi silně regulován, tak trh s kotli pro bytové domy, velké průmyslové objekty, farmy, hotely nebo budovy pro občanskou vybavenost je dotacemi téměř nezasažen. Majitelé nebo provozovatelé těchto objektů se mnohem více rozhodují podle reálných ekonomických ukazatelů a ne podle aktuální politické podpory určité technologie. BENEKOV proto od roku 2019 rozšířil svou nabídku produktů o mobilní kotelny na uhlí a biomasu, určené právě pro tento okruh zákazníků. Díky turbulentnímu prostředí v legislativě, cenách a dostupnosti paliv je mobilní kotelna pro velkou část majitelů větších objektů optimální technologie.

Zákazníkům poskytujeme možnost dodávek kompletních technologických celků – mobilních kotelen s instalovaným výkonem od 50 kW do 1 MW. Takové řešení má celou řadu technických i ekonomických výhod. Patří mezi ně například:

  • Přesný rozpočet na novou kotelnu na rozdíl od rekonstrukce starých kotelen s rizikem vzniku neplánovaných víceprací.
  • Oddělení vytápěné budovy od kotelny – obsluha kotelny vůbec nemusí vstupovat do vytápěného objektu.
  • Možnost přemístění kotelny pro vytápění nového objektu v případě požadavku ze strany investora.
  • Možnost multipalivového řešení – kotelna umí využívat pro svůj provoz uhlí i biomasu. Uživatel není závislý na jednom palivu a může se do budoucna rozhodovat podle aktuální situace na trhu paliv.
  • Kompletní technologie od jednoho dodavatele – záruku za kvalitu celého technologického celku poskytuje jediná firma.
  • Možnost pronájmu mobilní kotelny – může být zajímavé pro uživatele objektu, který má provozovaný objekt v pronájmu od jeho majitele.

Standardní technické řešení počítá s využitím výměníku ve vytápěné budově, napojeném na mobilní kotelnu.

Image 1Obr. 1 • Hydraulické zapojení mobilní kotelny

V případě požadavku investora je možno kotelnu dodat ve variantě ostrovního řešení, tedy se zajištěním dodávky elektřiny nezbytné k provozu kotelny bez nutnosti dodávky této elektřiny ze sítě. Ostrovnost zajišťuje podle lokálních geografických podmínek kombinace větrné a solární energie. Největší verze kotelny využívá kaskádu 4 ks kotlů BENEKOV C250.

Mobilní kotelny Benekov lze technicky řešit od 50 kW do 1 MW ve verzích na uhlí i biomasu. Při využití kotlů řady C lze v kotelně spalovat obě paliva.

Mezi přednosti technického řešení BENEKOV patří mimo jiné využití průmyslových elektrokomponent firmy Siemens, a to jak řídicí jednotka, tak i řídicí armatury nebo samostatné bezpečnostní zařízení pro hlídání CO a další prvky.


Více informací naleznete na www.benekov.com

Firemní článek