+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Mistrovská zkouška má stát 25 tisíc korun, navrhuje ministerstvo

10.02.2020

Absolventi řemeslných a tradičních potravinářských oborů by si možná v tomto roce mohli zvýšit kvalifikaci složením mistrovské zkoušky. Nabízet by ji měly hospodářská a agrární komora, které by za její fungování zodpovídaly. Zkouška by mohla stát v průměru asi 25 tisíc korun.
Vyplývá to z návrhu, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Připomínkové řízení bylo ukončeno 10. ledna.

Image 1

Podle ministerstva průmyslu by se zkouška měla stát dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství. Hlásit by se k ní mohli kvalifikovaní pracovníci, kteří v posledních 10 letech pracovali aspoň 5 let v dané profesi. Byla by vhodná například pro zedníky, truhláře, krejčí, instalatéry, ale také třeba pro včelaře, vinaře, pekaře či rybáře.

„Konkrétně bude mistrovskou zkouškou ověřováno, zda je zájemce o složení zkoušky schopen navrhnout a vytvořit mistrovské dílo, zda je schopen řídit práci v daném povolání a zda je schopen vést zakázku a vykonávat povolání z hlediska provozně ekonomického a pracovně právního,“ píše se v podkladech k návrhu. Zájemci by mohli skládat i volitelnou část, která by jim otevřela cestu ke kvalifikaci učitele odborného výcviku na středních školách bez nutnosti pedagogického vzdělání.

Záměr předpokládá, že zkouška by stála v průměru kolem 25 tisíc korun. Poplatek by si mohl řemeslník odečíst z daní. Zkoušku by mohli zájemcům platit i zaměstnavatelé. Jejich zástupci zavedení zkoušky podporují. Podle mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánky Filipové by mistři měli následně víc vydělávat a zejména řemeslníci ve věku nad 55 let by získali větší možnosti uplatnění na trhu práce.

Na vytvoření mistrovské zkoušky pracuje ministerstvo průmyslu s ministerstvem školství asi 4 roky. Podle mluvčí rezortu školství Anety Lednové je hotový kvalifikační a hodnoticí standard manažerského minima, který by měl být pevnou součástí zkoušky. Nyní se budou zpracovávat programy dalšího vzdělávání a učební materiály pro přípravu uchazečů. Ve spolupráci rezortů průmyslu a zemědělství by měl vzniknout řídicí výbor mistrovských zkoušek, který by pro ně schvaloval pravidla a pro držitele mistrovského listu etický kodex.

Zavedení zkoušky by podle ministerstva průmyslu mělo řešit nezájem mladé generace o řemeslné obory. Zatímco v roce 2005 se v Česku vyučilo například 705 zedníků, loni to bylo 253. Analytik Národního ústavu pro vzdělávání Jiří Vojtěch ale již dříve upozornil, že žáků ubylo ve všech středních školách, což souvisí i s demografickým vývojem.

Podíl přijatých do učebních oborů s výučním listem činil podle Vojtěcha v roce 2008 zhruba 30 % všech prváků, do září 2012 se postupně zvýšil na asi 32 % a následoval opět mírný pokles. V posledních 3 letech byl stav stabilizovaný. V minulém školním roce činil podíl nových žáků v učebních oborech s výučním listem 29,4 % prváků.

Zdroj: https://www.euro.cz/, Úřad vlády České republiky