+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Lisovací fitinky pro protipožární systémy s vodní mlhou

08.07.2021 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Často se hovoří o vynikajících vlastnostech systémů s lisovacími fitinky, které se používají i při instalaci protipožárních sprinklerových systémů. Chtěli bychom Vám představit možnosti použití lisovacích fitinků v protipožárních sprinklerových systémech typu „vodní mlha”, kdy se jedná o odlišnou koncepci zásobování vodou, a to prostřednictvím vodní mlhy, která je tvořena malými kapičkami vody s velmi zajímavými parametry...

U principu vodní mlhy se nejedná o klasické sprinklerové systémy, kdy je k hašení plamenů obvykle používána voda dodávaná sprinklery. Princip vodní mlhy se liší od ostatních systémů konstrukčně jiným typem trysek (rozprašovačů). Trysky tohoto systému vytvářející vodní mlhu jsou navrženy tak, aby se voda k hašení dodávala ve formě velmi jemných částic, které vytvářejí velmi hustou mlhu dopadající na plameny.

Tento typ trysek nabízí oproti běžným rozprašovačům několik výhod. Základní a nejvýznamnější výhodou při návrhu a realizaci systémů pracujících na principu vodní mlhy je jejich ideální a perfektní možnost kombinace s vynikajícími vlastnostmi systému lisovacích nerezových fitinků IVAR.IVN.

Image 1Obr. 1 • Standardní sprinklerové systémy (vlevo); Sprinklerové systémy vodní mlhy (vpravo)

Výhody systémů vodní mlhy ve srovnání s běžnými rozprašovači

Prostřednictvím trysek vytvářejících vodní mlhu je možné dodávat mnohem jemnější kapičky vody ve srovnání s běžnými rozprašovači, přičemž více jak 98 % z nich má menší průměr než jeden milimetr. V praxi to znamená, že při stejném objemu vody umožňuje přítomnost několika kapiček o malém průměru pokrýt celkově větší povrch než jaký lze pokrýt většími částicemi, a to díky většímu poměru povrchu k objemu vody.

Výše uvedená charakteristika umožňuje také rychlejší absorpci tepla, což napomáhá snížení teploty a odstranění molekul kyslíku v centru požáru.

U principu hašení vodní mlhou je kratší i doba hašení plamenů, díky které dochází k rychlejšímu ochlazení povrchu zasaženého požárem a snížení teploty, čímž je výrazně sníženo riziko dalšího možného rozšíření požáru do jiných oblastí. Vytvoření systému vodní mlhy lze kromě hašení požáru využít také jako ochrannou clonu v případě možného opětovného vzniku požáru.

Fyzicky má mlha tendenci se rozpínat, takže se může dostat i do oblastí, kam by běžná voda dodávaná klasickými sprinklerovými systémy být dodána nemohla, například pod různé výrobní stroje nebo linky.

Image 2Obr. 2 •

Dalším velmi důležitým rysem sprinklerových systémů pracujících na principu vodní mlhy je použití mnohem menšího objemu vody než u běžných sprinklerových systémů. Tento fakt má minimálně dvě další výhody. Za prvé je to spotřeba menšího objemu vody, což znamená nižší váhu konstrukcí, kde by byla kapalina rozprašovači aplikována do prostoru k uhašení plamenů. To eliminuje případné zhroucení konstrukce a způsobení potenciálně větších škod než požárem samotným.

Druhá výhoda je čistě z ekologického hlediska, protože vodní mlhou se přichází o méně vody a snižuje se riziko znečištění půdy a samotných zdrojů podzemní vody.

V kterých prostředích s rizikem požáru je systém vodní mlhy výhodnější a účinnější?

Systém vodní mlhy může být velmi účinný při použití v průmyslových odvětvích. Ve skutečnosti existuje mnoho oblastí a procesů, kde by přítomnost velkého množství vody mohla být velmi škodlivá, počínaje jednoduchými sklady, strojovnami lodí, archivy tiskovin, depozity uměleckých děl až po extrémně důležitá datová centra.

Použití velmi jemné vodní mlhy místo vody může mít zásadní význam při hašení požárů vzniklých na zařízeních, která nelze dočasně deaktivovat, jako jsou např. nouzové generátory dodávající elektřinu nemocničním operačním sálům apod. Zde by použití běžných rozprašovačů vody nepochybně vedlo k odstavení, ne-li k nevratnému poškození generátoru, zatímco s jemnou vodní mlhou může zařízení i nadále pokračovat v provozním režimu.

Image 3Obr. 3 •

Princip vodní mlhy nachází své přirozené uplatnění také ve velkých průmyslových kuchyních s aplikacemi nad olejovými fritézami, kde je v případě požáru vhodnější použít jako hasicí systém jemnou vodní mlhu. Použití obyčejné vody za přítomnosti vroucího oleje by vedlo k vážným škodlivým následkům na zdraví člověka, které jsme každý z nás při vaření alespoň jednou zažili.

Hasicí sprinklerové systémy pracující s mimořádnou účinností na principu vodní mlhy lze realizovat výběrem správného systému lisovacích nerezových fitinků a potrubí systému IVAR.INOX. V těchto instalacích může lisovací nerezový fitink nabídnout několik výhod.

Lisovací nerezové fitinky: Ideální systém pro vytváření sprinklerových hasicích systémů pracujících na principu vodní mlhy

Existují různé typy systémů vodní mlhy, ale v systémech s cirkulací vody lze použít pouze nerezové lisovací fitinky. Přítomnost nemrznoucích kapalin na bázi etylenglykolu v maximální koncentraci 50 % je přípustná, ale pouze v systémech instalovaných z nerezové oceli.

I přesto, že se ve fázi zkušebních testů podařilo dosáhnout mnohem vyšších hodnot, maximální přípustný provozní tlak, kterého lze v systému dosáhnout, nesmí překročit hodnotu 16 barů. Na rozdíl od svařování se při instalaci lisovacích nerezových fitinků IVAR.IVN nepoužívá otevřeného ohně, což je ideální pro instalace systémů v prostředích s vysokým rizikem požáru.

Ve srovnání s jinými typy fitinků, které vyžadují dlouhou dobu montáže a použití objemných strojů (např. závitových zařízení) je montáž lisovacího fitinku jednoduchá a velmi rychlá. Spoj vytvořený radiálním lisováním je proveden v průběhu několika sekund, a navíc je vytvořen pomocí lehkého a prostorově úsporného lisovacího elektrohydraulického zařízení na bateriový zdroj.

V katalogu výrobků společnosti IVAR CS naleznete širokou nabídku lisovacích nerezových fitinků pod označením IVAR.IVN s přechodem na závitové připojení vnější nebo vnitřní. V oblasti protipožárních instalací jsou klasické závitové fitinky stále v široké míře používány, a díky lisovacím nerezovým fitinkům s přechody na závitové připojení lze vzájemně spojovat oba tyto systémy s rozdílnou technologií spojování.

Image 4Obr. 4 • Řada lisovacích fitinků z nerezové oceli a uhlíkové oceli s lisovacím profilem M

Další výhodou oproti klasickému závitovému provedení je nabídka lisovacích nerezových fitinků v rozměrové řadě malých průměrů od 15 mm do 35 mm. Těmito fitinky lze zabezpečit instalace ve zvláště stísněných prostorech, s jakými se lze setkat např. na výletních lodích.

Díky rychlé dostupnosti technických informací uvedených v „Návodu pro instalaci a použití” již není problémem návrh a realizace protipožárního systému, který může být navržen a realizován způsobem, který preferujeme. Mimo to má celá produktová řada systému IVAR.PRESS FITTING SYSTEM související soubory BIM které jsou nyní pro moderního projektanta samozřejmostí a nutností.

Provedení samotného lisovacího úkonu ve spoji lisovacího fitinku a potrubí je spolehlivě kontrolovatelné díky dvojitému zabezpečení barevným bezpečnostním proužkem a těsnicím O-kroužkem L.B.P. Těmito bezpečnostními prvky je jakékoli neprovedení lisovacího úkonu na fitinku snadno identifikovatelné, a to i z větší vzdálenosti.

Pokud lisovací fitink nebyl zalisován, bude mít na svém těle stále dobře viditelný bezpečnostní proužek s barevným rozlišením typu materiálu. I v průběhu tlakové zkoušky systému bude nezalisovaný fitink indikován únikem (úkapem) vody díky speciálnímu těsnicímu O-kroužku lomeného provedení.

Systém IVAR.PRESS FITTING SYSTEM byl skutečnou revolucí v návrhu a realizaci protipožárních hasicích systémů. Každá země má ale své vlastní předpisy týkající se potrubí a fitinků, které lze použít při instalaci protipožárních hasicích systémů, a ty jsou často velmi přísné.

V souladu s normami a bezpečnostními předpisy platnými v zemi instalace nese odpovědnost za projekční návrh protipožárního hasicího systému s využitím lisovacích nerezových fitinků autorizovaný projektant.

Firemní článek