+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Křest knihy Condensation in Tube Heat Exchanger

20.03.2024

Dne 12. března 2024 proběhl v sídle firmy ESL oficiální křest odborné technické knihy s názvem CONDENSATION IN TUBE HEAT EXCHANGER autorů Milana Kubína a Jiřího Hirše z Ústavu Technických zařízení budov, Fakulta stavební, VUT Brno. Editorem knihy je doc. Ing. Belo Füri, PhD., recenzenty knihy jsou prof. Ing. Michal Masaryk, PhD. a prof. Ing. Ján Takács, PhD., všichni ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Image 0

V knize jsou podrobně analyzovány účinky kondenzace během dvoufázového proudění tekutiny ve výměníku tepla s trubkami velmi malého průměru pro vertikální a skloněnou polohu s různými způsoby zapojení. V jednotlivých kapitolách je hodnocen průběh teplot tekutin, povrchové napětí, tepelný tok, hmotnostní tok, kvalita pára, povrchová drsnost, faktor tření, tepelné a hydrodynamické chování, gravitační orientace a další efekty, neboť tyto důležité parametry významně ovlivňují charakteristiku přenosu tepla při fázových změnách proudících tekutin při kondenzaci nebo vypařování. Důležitou roli zde hrají také bezrozměrná čísla, jejichž experimentální stanovení nebo predikce na základě vhodných korelačních vztahů je nezbytnou součástí výpočtových a návrhových postupů.

Image 2

Kniha je určena svým zaměřením čtenářům s hlubšími znalostmi v oblasti přenosu tepla a proudění tekutin a je určena ke studiu v rámci přípravy doktorandských a habilitačních prací v oboru techniky prostředí a procesního inženýrství.

Kniha je zpracována v anglickém jazyce. Součástí knihy je nezbytná nomenklatura a příloha, která obsahuje datovou základnu z výsledků experimentálního měření nezbytnou pro tepelně – technické výpočty.

Knihu vydalo nakladatelství VUTIUM (ISBN 978-80-214-6205-2) VUT v Brně v lednu roku 2024. Případní zájemci o tuto knihu se mohou obrátit jednak na nakladatelství VUTIM v Brně (www.vut.cz/vutium) nebo kontaktovat jednoho z autorů knihy prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc., vedoucího Ústavu technických zařízení budov, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420 54114 7920, e-mail: hirs.j@vutbr.cz

Image 1