+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kotle BENEKOV o výkonu 500 kW vytápí světoznámý Klášter v Želivě

10.06.2020 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 3/2020

Historie želivského kláštera sahá do 12. století. Má za sebou pohnutý osud a nyní patří mezi významné české kulturní památky. Vytápění budov zajišťují moderní automatické kotle na uhlí a pelety z Benekovu.

Image 1

Náklady na vytápění velkých kulturních objektů jsou nemalé. Zateplení historických budov nepřichází v úvahu, a tak je nutno zvolit zdroje vytápění, které zajistí nejenom spolehlivou výrobu tepla, ale také přiměřenou ekonomiku provozu. Až do nedávné doby vytápěly objekty kláštera v Želivě staré kotle na uhlí dodané od zahraničního výrobce. Náklady na provoz a obsluhu však byly tak vysoké, že se vedení kláštera rozhodlo udělat změnu.

Ve dvou etapách došlo k rekonstrukci dvou samostatných kotelen. Do každé z nich byla instalována kaskáda 3 ks kotlů Benekov o celkovém výkonu 250 kW. Každá z kotelen vytápí samostatně vedené topné okruhy uvnitř budovy kláštera a zároveň jednu z přilehlých provozních budov.

K vytápění byly zvoleny automatické kotle na uhlí a dřevní pelety, modely BENEKOV C57 a BENEKOV C107. Ty se vyznačují mimo jiné tím, že dosahují účinnosti až 90 % a zároveň dosahují u obou paliv emise Ekodesignu. Kotle jsou řízeny jednotkou Siemens Climatix, která kromě samotných kotlů ovládá i jednotlivé topné okruhy. Nebylo tak nutné řešit žádnou nadřazenou regulaci. Z kotlů jsou řízeny obě dvě kotelny pomocí softwaru pro kaskády.

Image 2

Zároveň byly instalovány dopravníky paliva, které šetří fyzickou náročnost i čas obsluhy. Dodavatelská firma, Top Team z Pelhřimova, zajistila instalaci s precizní regulací celé otopné soustavy dle projekčních podkladů z Benekovu. Výsledkem je snížení nákladů na palivo proti předchozímu stavu o přibližně 30 %. Doba obsluhy se zkrátila o více než 50 %.

Mezi výhody investice do automatických uhelných kotlů patří to, že dokáží zajistit minimální provozní náklady na provoz starých historických budov a zároveň díky automatizaci provozu je časová náročnost obsluhy minimální. Církev obhospodařuje velký počet lesních ploch a není proto vyloučeno, že by mohla v budoucnu vyrábět své vlastní dřevní pelety. A ty by jednou mohla používat jako vlastní palivo pro vytápění vlastního objektu.

Image 3

Z hlediska legislativy splňují kotle C57 a C107 všechny přísné aktuální požadavky. Dosahují parametrů Ekodesignu pro uhlí i pelety. Není třeba provádět pravidelné měření emisí, neboť jsou to zdroje do 300 kW příkonu. Jednotlivé zdroje podléhají pouze pravidelným kontrolám ve stejném rozsahu jako kotle pro rodinné domy.


Vice informací je možno shlédnout zde.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy