+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

KORADO posiluje pozici v oblasti úspor energií

03.11.2014 Firma: KORADO, a.s. Časopis: 7/2014

KORADO, respektive názvy výrobků této společnosti, například RADIK, KORATHERM, KORALUX, jsou pojmy, se kterými počítá veřejnost podílející se na vytváření tepelné pohody v domácnostech a ve veřejných budovách.

Loňskou akvizicí společnosti Licon Heat doplnilo KORADO, a.s. výrobní sortiment o výrobky, z nichž některé rozšiřují inovativní záběr. Společnost KORADO směřuje k výrobci, který staví na osvědčených prvcích předávání tepla z otopných soustav do místností, a ty doplňuje prvky inovativními. Tedy takovými, které patří do nejvyšších pater snah o snižování spotřeb energií. Ať již použijeme český výraz Úspory energií nebo anglický Energy Savings, každý ví, o co jde, neboť jde o symbol doby.

Designově moderně pojatá a technologicky dokonale řešená desková otopná tělesa, která nesou značku ­RADIK, jsou a zůstanou i nadále základním kamenem výrobního sortimentu KORADO. Vzhledem k minimalizaci negativního ovlivnění životního prostředí při jejich plně automatizovaném výrobním procesu a maximalizaci tepelného výkonu ve vztahu na měrnou jednotku jde o výrobky, které vytváří základ nutný k zabezpečení přípustné energetické náročnosti budov. Do této kategorie lze ze současných výrobků KORADO řadit i konvektory z produktových řad například ­KORAWALL ­určené pro zavěšení na zeď nebo KORAFLEX určené k zabudování do podlahy a jejichž činnost není podporována ventilátorem.

Dlouhou dobu platilo, že v oblasti deskových těles lze již měnit pouze design, neboť ostatní vlastnosti narazily na své fyzikální hranice. Výzkum, který KORADO provedlo na základě nekompromisního požadavku německých zákazníků požadujících maximální Energy Savings, dokázal na vývojově zdánlivě uzavřené cestě deskových otopných těles najít „spící pupen“, který se náhle rozvinul. Necelé dva roky nás dělí od okamžiku, kdy bylo veřejnosti poprvé představeno revoluční deskové otopné těleso s řízeným zatékáním otopné vody do čelní desky. Pracovní název X-CONTROL nyní dostal finální podobu RADIK RC, kde přidané písmeno R symbolizuje revoluční řešení, radiaci, aneb sálání tepla a písmeno C, control, upřesňuje možnost radiaci řídit, ovládat. RADIK RC je otopným tělesem na vyšším než standardním stupni z pohledu energetické náročnosti budov. Neboť jeho schopnost v průběhu roku uspořit až 15 % tepelné energie jej ve srovnání se standardními tělesy RADIK staví do čela pasivních prvků zajišťujících předávání tepla z otopné vody do místností.

Vysoce úsporný charakter mají konvektory vybavené ventilátorem. V současném sortimentu OC KORAFLEX, OC KORALINE a OC KORAWALL. Písmeno C symbolizuje schopnost kontrolovat, řídit předávání energie. U konvektorů je cílem dosažení optimální konvekce, proto je nutné nejen kontrolovat, řídit, ale i optimalizovat. Dohromady OC jako Optimal Convection.

Konvektory spadající do skupiny OC své úsporné vlastnosti nabízejí i při odvádění nežádoucího tepla pryč. Dosavadní výrobky nesly přívlastek „vhodné pro dochlazování“. Aktuální výrobky se značkou OC již toto omezení nemají. Konstrukčně jsou řešeny pro provoz i při teplotách chladicí vody hluboko pod rosným bodem, tedy s odvodem zkondenzované vlhkosti ze vzduchu. Konstrukční změny významně zvýšily chladicí výkon.

Proč zvolit revoluční radiátor RADIK RC

Praxe potvrzuje, že během roku je k vytápění nutný téměř plný tepelný výkon otopného tělesa jen po dobu 3 až 5 týdnů. U dvou a vícedeskových otopných těles to znamená, že v ostatním období, které zahrnuje přibližně 87 % otopné sezony, je střední teplota čelní desky vlivem vyššího podílu konvekce na předávání tepla nižší, než by za daných teplotních poměrů v otopné soustavě mohla být. Pokud se průtok do zadní desky uzavře, zvýší se střední teplota přední desky a důsledkem je zvýšení podílu tepla, které je do místnosti předáváno sáláním. Tento jev byl potvrzen matematicky, počítačovou simulací i praktickým měřením v certifikované laboratoři.

Image 1Obr. 1 • Vlevo RADIK RC s otevřeným rozdělovacím ventilem, nižší střední teplotou přední desky, nižším podílem sálavého tepla a nižší teplotou okolních stěn. Po uzavření zatékání do zadní desky (vpravo) se zvýšila střední teplota přední desky i povrchové teploty okolních stěn.

Varianty těles RADIK RC:

  • RADIK RC, pravé nebo levé spodní napojení
  • RADIK PLAN RC, pravé spodní napojení
  • RADIK PLAN RCL, levé spodní napojení

Všechny varianty jsou bez navařených příchytek.

Uzavřením průtoku do zadní desky dvoudeskového tělesa se z otopného okruhu vyřadí její objem. Těleso pak rychleji reaguje na změny teplot otopné vody. Rychlejší vyhřátí místnosti zkracuje dobu, po kterou je v ní nedostatečná teplota. Rychlejší ochlazení tělesa vlivem jeho menší tepelné akumulace zkracuje dobu, kdy například vlivem vaření nebo slunečního svitu trvá v místnosti teplota nad požadovanou úrovní doprovázená nežádoucími ztrátami tepla.

Nebylo by jednodušší místo revolučního tělesa RADIK RC použít standardní jednodeskové těleso? Odpověď zní: nebylo! Neboť plocha desky jednodeskového tělesa by musela být dimenzována na maximální tepelné ztráty a v přechodném období trvajícím přibližně 87 % otopné sezony by její střední teplota byla nižší než umožňuje těleso RADIK RC.

Měření prováděná na tělese RADIK RC potvrdila předpoklad, že přepnutím zatékání pouze do čelní desky nepoklesne výkon dvoudeskového tělesa na polovinu, jak by mnozí mohli předpokládat, ale na 73 %. Těleso RADIK RC má proto dvě výkonové hranice, 100 % a 73 %, mezi kterými lze přecházet změnou nastavení rozdělovacího ventilu.

Zvýšení střední teploty přední desky má i příznivý vedlejší efekt. Mnozí často negativně reagují na teplotu tělesa, pokud je nižší než teplota lidského těla, přestože je v místnosti požadovaná tepelná pohoda. Při vyšší střední teplotě čelní desky se tento negativní pocit, který je velmi častý v bytových domech, zmenšuje. S tělesy RADIK RC jej lze z části potlačit.

Image 2

Image 3Obr. 2 • Zatékání do zadní desky je ovládáno rozdělovacím ventilem umístěným na boku ve spodní části otopného tělesa. V běžné sezoně je pro maximální úspory vhodné změnu zatékání provést asi desetkrát. Pozitivně se však projeví již dvě až tři změny provedené podle dlouhodobé předpovědi vývoje změn venkovních teplot.

KORADO je tuzemský výrobce otopných těles číslo 1 a ve světě patří do první desítky. Pro udržení této vynikající pozice inovuje výrobky, rozšiřuje sortiment těmi směry, které vyžadují zákazníci. Sortiment výrobků KORADO dostal nový, energeticky úsporný náboj, který mohou využít ke svému prospěchu jak profesionálové, tedy projektanti, obchodníci, montážníci, tak uživatelé.

Firemní článek