+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Konzultační seminář o novele zákona o odpadech

07.03.2019 Firma: Asociace obchodu voda – topení z. s. Časopis: 1/2019

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, pro své členy a partnery v prosinci loňského roku zajistila KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019.

Díky této změně, se zákon začal dotýkat i mnohých výrobců a dovozců elektrozařízení z oboru voda – vytápění. Jejich povinností je nyní vytvořit systém, který dokáže zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Mgr. Ing. Ladislav Trylč se svým kolegou Mgr. Matějem Čermákem z oddělení zpětného odběru Odboru odpadů MŽP ČR měli přichystanou zajímavou prezentaci související s výše zmiňovaným zákonem.

Image 1

Přednáška zahrnovala tyto body:

  • rozšíření rozsahu definice elektrozařízení včetně výjimek,
  • výčet novel a úprav v oblasti nakládání s elektroodpadem,
  • informace o tom, koho se tato problematika týká,
  • kdo je kontrolním orgánem a jaké jsou sankce v případě nedodržení povinností,
  • změna skupin elektrozařízení z 10 na 6 kategorií,
  • přehled připravované legislativy týkající se odpadů.

Seminář se konal pod záštitou společnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. v prostorách společnosti Stiebel Eltron spol. s r.o., která účastníkům poskytla příjemné prostředí. Největším přínosem pro všechny pak byla závěrečná diskuze, která se týkala implementace získaných informací do praxe.

  • Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) = revize směrnice z roku 2002
  • Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb.

Image 2

Firemní článek