+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Konferencia Energetický manažment 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 8. ročník konferencie Energetický manažment. Energetický manažment získal dôležité postavenie a má pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Jeho dôležitosť sa prejavuje už pri návrhu projektov, nadväzne pri ich realizácii, ako aj pri prevádzke budov a technologických zariadení a riadení procesov. Úspešné predchádzajúce ročníky konferencie, ktoré sa konali v rokoch 2015 až 2021, sa stretli s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti. To nás zaväzuje k udržaniu vysokej odbornej a organizačnej úrovne tohto podujatia.

Siedmy ročník s podtextom „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať“ sa uskutoční 7. - 8. apríla 2022 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti, perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie a energetické zhodnocovanie odpadov, garantované energetické služby, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť budov. Súčasťou bohatého programu bude aj diskusné fórum „Najlepšia energia je tá, ktorú nemusíme spotrebovať.“

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, vneposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Image 0

Odborný garant:

  • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU v Bratislave, Asociácia energetických inžinierov, michal.krajcik@stuba.sk

Prípravný výbor:

  • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)
  • Ing. Marcel Lauko, PhD., Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)
  • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
  • Ing. Svetlana Bartoňová, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Spolupracujúce organizácie:

  • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
  • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
  • ECB - Energetické centrum Bratislava
  • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
  • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Zde si můžete stáhnout program konference (pdf), a přihlášku (xls)


Více informací:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, www.sstp.sk
Jana Lehotová Nôtová – organizační garant, Email:konferencie@sstp.sk , Mobil: +421 (903) 562 108.

Firemní článek