+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komunikační a vyhodnocovací nástroje pro analyzátory spalin testo

03.11.2014 Autor: Martin Dragoun Firma: TESTO, s.r.o. Časopis: 7/2014

Pouze změřit spaliny dnes už nestačí, různé požadavky od výrobců kotlů nebo novelizace norem a zákonů, ale i vnitropodniková evidence, vyžaduje prezentovat a archivovat naměřené hodnoty v papírové nebo elektronické formě.

Standardně se jako výstupní protokol z měření nejčastěji používá bezdrátová tiskárna. Naměřené hodnoty jsou do tiskárny přeneseny s pomocí infračerveného signálu a následně vytištěny na termopapír.

Image 1Obr. • Vývoj IRDA tiskáren testo

Další, dnes již běžnou alternativou, je pak díky paměti analyzátoru, možnost přenosu naměřených hodnot do počítače. Softwary v počítači pak nabízejí komfortnější a přehlednější protokoly z měření. Na první pohled jednoduché zpracování nabízejí dokumenty MS Office (např. MS Excel) kde je jako hlavní výhoda velká variabilita, kdy je možné aplikovat jednoduché vzorce a funkce pro vytvoření přehledných formulářů z různých typů měření. Ve svém důsledku vyžaduje, ale nemalé časové nároky na úpravu a vlastní systém archivace.

Image 2Obr. • Software testo pro měření podle TPG 704 01

Další možností je software postavený na databázi (např. testo easyheat), který umožňuje kompletní správu zákazníků a jejich zařízení. V tomto programu můžeme evidovat typ, výkon a výrobce kotle nebo hořáku, dále informace o instalaci a to i pro několik zařízení na různých adresách.

Image 3

Image 4

Díky archivu naměřených hodnot pak má uživatel přehled o tom, kdy a co bylo na konkrétních tepelných zařízeních naměřeno. Firmy a společnosti s více zaměstnanci si v objednávkovém systému mohou plánovat činnosti jednotlivých techniků.

Image 5

Software v kombinaci s vhodnou sadou analyzátoru spalin testo nabízí i možnost vyhodnocení kontroly vytápění.

Samozřejmostí pak je kompletní ovládání a nastavení analyzátorů spalin testo. Přenos míst měření z počítače do analyzátoru, vyčtení naměřených hodnot, ale také možnost online měření. Výhodou takového databázového softwaru je i možnost automatického zálohování.

Vlastní nastavení vhodného formuláře pro tisk přehledných protokolů nicméně vyžaduje, aby této činnosti uživatel věnoval potřebný čas. Pro tento případ software obsahuje několik vzorových formulářů, které stačí pouze nepatrně upravit.

Image 6Obr. • Formulář pro 4 Pa měření

S nejnovějšími analyzátory spalin testo je díky dalším bezdrátovým technologiím (Bluetooth®), dále možné přenášet naměřené hodnoty i z jiných měřicích přístrojů a sloučit tak několik měření do jednoho.

Naměřené hodnoty dnes můžeme nejenom vytisknout nebo analyzovat v PC, ale také zobrazovat, ukládat a prezentovat v mobilních multifunkčních zařízeních.

Android aplikace TestoDroid pro analyzátory spalin testo nabízí prostřednictvím Bluetooth propojení možnost zobrazení aktuálních měřených hodnot na Vašem smartphonu nebo tabletu a to ve formě tabulky nebo grafu.

Image 7

Image 8

Image 9

Naměřené hodnoty je možné uložit ve formátu CSV nebo PDF a poslat třeba emailem nebo vytisknout na Bluetooth tiskárně testo (0554 0543).


Více informací na: www.testo.cz, www.analyzatoryspalin.cz

Firemní článek