+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komplexní zařízení pro rodinné domy vyhovuje požadavkům nového energetického hodnocení budov

15.09.2022 Firma: STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Stále přísnější požadavky na energetické vlastnosti domu přinášejí celou řadu nových výzev, se kterými přicházejí do styku téměř všechny subjekty vstupující do procesu výstavby nového domu. Čím dál více je uplatňován přístup tzv. integrovaného návrhu budov s velkým důrazem nejen na použité technologie, ale také na stavební a architektonickou stránku.

Image 0

Nároky na technologie se zvyšují nejen co se účinnosti a úsporného chování technických zařízení týče, ale také co do různých kombinací systémů a tím i jejich prostorové náročnosti. Dle Vyhlášky o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb. jde ruku v ruce postupné zpřísňování nároků na „budovy s téměř nulovou spotřebou“. Od 1. 1. 2022 lze jen velmi obtížně plnit technologické a stavební požadavky bez přítomnosti různých kombinací systémů, jakými jsou kromě výroby tepla pro vytápění z obnovitelných zdrojů například větrací systémy s rekuperací, fotovoltaické nebo další pomocné systémy. Tyto technologické celky je třeba s pečlivostí zvažovat již při prvotním návrhu kvalitní budovy, přitom ale zároveň dbát na prostorovou úspornost technického zázemí.

Naštěstí dnes již existuje zařízení, které integruje všechny vyžadované systémy do jednoho. LWZ CS Premium od společnosti Stiebel Eltron kombinuje vytápění, ohřev teplé vody, chlazení a větrání s rekuperací v jednom zařízení, a navíc používá obnovitelnou energii z venkovního vzduchu. Jednotlivé funkční celky zařízení jsou tvořeny zásobníkovou částí se zásobníkem teplé vody na mytí o objemu 235 litrů a funkčním modulem, který obsahuje centrální větrací jednotku s rekuperací o maximálním vzduchovém výkonu 300 m3/h a tepelné čerpadlo vzduch-voda s invertorovým kompresorem s plynulým řízením otáček a také s možností reverzibilního chodu pro chlazení. Zařízení dále obsahuje oběhové čerpadlo do otopné soustavy, expanzní nádoby, elektrokotel, a kromě jiného i plnohodnotnou regulaci všech jeho částí.

Image 1

Umístění monoblokového tepelného čerpadla uvnitř domu představuje zásadní výhodu v absenci jakékoliv venkovní jednotky. Trasa využívaného vzduchu začíná protidešťovou fasádní žaluzií a pomocí izolovaného vzduchotechnického potrubí pokračuje na výměník tepelného čerpadla odkud je vzduch stejným způsobem vyfukován druhou fasádní mřížkou. Přístroj je natolik tichý, že požadované akustické parametry na hranici chráněného prostoru sousední stavby jednotka splňuje již ve vzdálenosti 1,6 m od samotného vyústění.

Mřížkami neproudí pouze vzduch pro funkci vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla, ale i pro nezávislou centrální větrací jednotku s deskovým výměníkem zpětného získávání tepla, který lze v případě potřeby možné nahradit také výměníkem entalpickým se zpětnou regenerací vlhkosti.

Unikátnost jednotky tedy nespočívá pouze v její kompaktnosti a ve výhodách vnitřního umístění, ale zejména ve spolupráci větrání s tepelným čerpadlem. U běžné větrací jednotky je potřeba chránit rekuperační výměník proti zamrzání kondenzátu neustálým předehříváním vstupního vzduchu při nízkých venkovních teplotách, a to nejčastěji pomocí elektrického registru s příkonem v řádech jednotek kilowatt.

Patentovaným řešením Stiebel Eltron je v tomto případě oddělená větev chladivového okruhu tepelného čerpadla, která je v podobě malého výměníku přivedena do proudu nasávaného čerstvého vzduchu do větrací jednotky. Předehřev je tak zajištěn elektrickou energií znásobenou topným faktorem tepelného čerpadla. Takto dodaná energie ve vzduchu není vyfukována ze zařízení přímo ven. Po návratu z domu a z rekuperace tepla má větrací vzduch o teplotě nad 0 °C stále potenciál zvyšovat průměrnou teplotu na výparníku tepelného čerpadla. Přesně tam je vzduch posílán a pomáhá tak zlepšovat parametry výkonu a účinnosti zdroje tepla. Oddělenou chladivovou větev lze rovněž využít v letním období pro předchlazovaní vzduchu až o 6°C.

LWZ CS Premium splňuje veškeré požadavky, které jsou kladeny na moderní zařízení pro novostavby rodinných domů. Jedná se o energeticky úsporný a kompaktní přístroj, kterému stačí půdorys o rozměrech 2x1,5 m, vzhledem ke své velmi nízké hlučnosti je vhodný i pro instalaci v husté zástavbě. Jeho výhodou je možnost napojení dalších technologických celků jako jsou čím dál více používané fotovoltaické a fototermické panely.

Image 2
 

Firemní článek