+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komplexní diagnostika vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v budovách

25.05.2020 Firma: TESTO, s.r.o.

Dobré pracovní klima je dnes, přinejmenším technicky viděno, ve většině podniků samozřejmostí – koneckonců na moderních pracovištích jsou výkonná ventilační a klimatizační zařízení. Důležité ovšem je, aby byla tato zařízení stále optimálně seřízena a udržována.

Vzduchotechnika

Úprava a distribuce vzduchu je ovlivněna fyzikálními zákony a návrh vzduchotechniky vyžaduje znalosti hodnoty fyzikálních veličin, se kterými následně pracuje. Jejich zjišťování není vždy jednoduché už z podstaty toho, že správně fungující vzduchotechnika je laickým uživatelem vnímána pouze jako „příjemné vnitřní prostředí“. Realizační firmy jsou proto odkázány na kvalitní a spolehlivé měřicí přístroje.

Každý realizovaný projekt projde před jeho realizací důkladnou kontrolou, jejíž výsledkem je mnohdy přepracovaný projekt. Zde se odrážejí zkušenosti zúčastněných odborníků z praxe, předchozích zakázek a jejich uvádění do provozu. Zakázky většího rozsahu, obsahují řadu regulačních a konfigurovatelných prvků, které je nutné před spuštěním systému správně nastavit. Předpokladem funkčního řešení vedoucího ke spokojenému zákazníkovi je, aby se při uvádění do provozu systém správně zareguloval a nastavil, případně aby se na základě zkušeností z provozu provedla pozdější úprava nastavení. Klíčovou roli zde hrají přístroje pro měření diferenčního tlaku, průtoku vzduchu v potrubí i na distribučních prvcích, případně přístroje pro měření dalších vlastností vzduchu (teplota, vlhkost aj.).

Technická příprava

Při rekonstrukcích a rozšiřování stávajících provozů je nutné změřit a analyzovat původní stav a na základě tohoto měření navrhnout zákazníkovi funkční a cenově akceptovatelné řešení. Zde se uplatní měření především na distribučních prvcích, kde se využívá především přístroj pro měření objemu průtoku – testo 420. Pro orientační měření lze také využívat žárové anemometry a vrtulkovou sondu. Výstupy těchto měření lze však použít pouze jako orientační a velmi závislé na zkušenostech a odhadu technika, který zná charakteristiku proudění vzduchu jednotlivých distribučních elementů.

Image 1

Instalace a realizace

Zrychlení montáže představuje použití speciálního měřicího přístroje testo 550 určeného pro instalaci a servis chladicích zařízení s chladicím médiem (F-plynů a jeho náhrad). Na rozdíl od běžně používaných analogových měřicích přístrojů dává přesnější hodnoty (v digitálních číslech) a navíc umožňuje klešťovou sondou měřit přehřátí a podchlazení média na chladicím potrubí. To má velký význam především při servisu a diagnostice závad, ale i při uvádění zařízení do provozu. Významně šetří čas a nutnost použití více rozdílných přístrojů.

Uvedení do provozu a zaregulování

Klíčová fáze každého projektu přichází bezprostředně před jeho předáním uživateli. Při nastavování vzduchotechniky se uplatní diferenční tlakoměr (např. testo 440 dP nebo testo 400 s příslušnou sondou) a díky svým kompaktním rozměrům také žárový anemometr testo 405i) schopný odečítat proudění vzduchu v jednotlivých větvích potrubí. Při měření celkového množství vzduchu a regulaci koncové distribuce a distribuční elementů se uplatní především vrtulková sonda (v kombinaci s přístrojem testo 440) a nově i měřič objemu průtoku testo 420. V obou případech je pro urychlení měření klíčová dostupnost teleskopického nástavce vrtulkové sondy a dlouhého tubusu u objemového průtoku. To umožňuje měření z podlahy nebo nízkých schůdků.

Image 2

Při měření se využívají především ukazatele okamžitých nebo zprůměrovaných hodnot, které se zaznamenávají do připravených tabulek ručně. Někteří technici preferují tento postup namísto ukládání naměřených hodnot v přístroji s možností jejich následného načtení do počítače především proto, že tak má technik možnost si snadno na papíře přiřadit hodnotu ke konkrétní pozici v projektu a lépe se v tom orientuje. Technici na používaných přístrojích testo oceňují snadnost jejich použití, robustnost konstrukce a přesnost naměřených hodnot.

Image 3

Image 4

Servis a diagnostika

Nabízený servis tvoří důležitou součást kompletní mozaiky služeb pro zákazníky. Klíčovou úlohou servisu je udržet optimální chod vzduchotechniky, předcházet jejím poruchám a následné nefunkčnosti. Pokud však takové situace nastanou, je nutné je diagnostikovat a následně poruchy odstranit.

Měřicí přístroje se uplatní při ladění systému distribuce vzduchu, které se provádí zpravidla po delším používání, kdy zákazník potřebuje systém upravit nebo ověřit jeho správnou funkčnost. Speciální roli zde sehrává kompaktní datalogger testo 174H, který dokáže s nízkými náklady dlouhodobě zaznamenávat křivku vývoje teploty a vlhkosti. Tento přístroj je možné využít při monitoringu vývoje teploty a vlhkosti například ve skladových prostorách, kdy se měření provádí při podezření na nestandardní a nahodilé chování vzduchotechniky, respektive její regulace s cílem zjistit příčinu tohoto chování.

V případech pravidelné údržby chladicích zařízení je nutné provádět měření potenciálních úniků chladicího plynného média. Chladicí zařízení jsou díky své mechanické složitosti náchylná ke komplikovaným poruchám, které významně pomáhá diagnostikovat testo 550. Zde technici zapojením přístroje do okruhu a aplikováním kontaktních teploměrů na potrubí dokáží rychle a operativně sledovat průběh a účinnost zařízení a z toho vyvodit příslušné závěry.

Měření s objemovým průtokoměrem testo 420

Společnost z oblasti automobilového průmyslu oslovila servisní společnost s požadavkem na zlepšení kvality prostředí doplněním chlazení. Jedná se o třípatrovou kancelářskou budovu, která je součástí výrobního závodu. Měřením se mělo prověřit, zda pro nově instalovaný chladicí výkon bude proudění vzduchu v systému dostatečně dimenzované, aby bylo možné upravený vzduch účinně a rovnoměrně distribuovat do potřebných prostor.

Image 5

Samotné měření probíhalo tři dny. Nejprve se pomocí vrtulkové sondy o průměru 100 mm s univerzálním přístrojem testo 445 změřil celkový průtok vzduchu na venkovních žaluziích pro přívod a odvod do vzduchotechnické jednotky. Následně za použití objemového měřiče průtoku vzduchu testo 420 s jeho rukávovým nástavcem o základně 610 x 610 mm měřil přívod a odvod vzduchu na koncových elementech, nejčastěji anemostatech. Oproti dříve používané metodě měření koncových elementech pomocí vrtulkové sondy o průměru 100 mm na univerzálním přístroji testo 445 proběhlo samotné měření výrazně rychleji (odhadovaná úspora času je až 50 %), mj. i proto, že nástavec zakryje celou plochu vyústky a není nutné před měřením zadávat její rozměry a k hodnotám se dopočítávat zprůměrovaným měřením. Délka rukávového nástavce (usměrňovače proudění) je dostatečná k tomu, aby osoba běžného vzrůstu v kancelářských prostorách do světlé výšky 3 m zvládla provést měření z podlahy. Ačkoliv je v nabídce i větší usměrňovač průtoku o rozměrech 915 x 915 mm, nebyl v našem případě potřeba. Standardně dodávaný nástavec zvládne měřit většinu běžně používaných rozměrů vyústek. Výhodou měřicího přístroje testo 420 je i možnost jej odmontovat z konzole a využít pro měření diferenčních tlaků.

Společnost Testo, s.r.o. nabízí nyní všechny sady přístrojů testo 400 a testo 440 s akční slevou ve výši 10 %. Navíc Testo nabízí možnost si vybrané sady nezávazně zapůjčit a vyzkoušet přímo na dané aplikaci.


Více informací: www.testo.cz

Firemní článek