+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komínové systémy PPs/INOX vhodné pre kondenzačné kotly

22.05.2018 Firma: I.G.C. STROJAL s.r.o. Časopis: 3/2018

V nedávnej minulosti existovalo v trojvrstvových komínových systémoch z nehrdzavejúcej ocele len pár materiálov, ktoré vyhovovali pre tieto účely. Pre laickú a odbornú verejnosť bola kontrola správnosti po­užitých materiálov jednoduchá – skúška magnetom. Ak bol použitý nesprávny materiál, vnútorná stena komínového systému bola magnetická.

Časom začali prichádzať na trh nehrdzavejúce ocele s iným zložením a vlastnosťami, ktoré vyhovovali pre použitie v komínovej technike. Išlo o rôzne prímesi, ktoré mali za cieľ zníženie cien komínových systémov. S touto snahou sa ale často menila aj štruktúra mate­riálu z austenitickej na feritickú. Materiál získal magnetické vlastnosti. Skúška magnetom sa prestala po­užívať. V súčasnosti sa správnosť materiálu dokazuje výlučne certifikátom od výrobcu.

Jedného dňa sme si v I.G.C.STROJAL položili otázku – čo tak nepoužívať vnútornú vložku z nehrdzavejúcej ocele vôbec?

Odpoveďou bol vznik nového komínového systému PPs/INOX, vhodný pre kondenzačné kotly. Zložením sa od trojvrstvového systému z nehrdzavejúcej ocele líši v použitej vnútornej vložke. Vložka je plastová (PPs), vyhovujúca pre kondenzačnú techniku. Odvodená je z nášho jednovrstvového plastového systému. Celý systém je izolovaný s 25 mm hrubou izolá­ciou z minerálnej vlny. Takéto zloženie komínového systému je na trhu jedinečné.

Image 1

Aké sú výhody systému? Je ich niekoľko.

Vnútorná vložka – rúra, je ľahko identifikovateľná. Celá spalinová cesta je vyhotovená z jedného materiálu. Od spotrebiča, po ústie komína. Z tohto dôvodu netreba mať obavy z tesnosti pri prechode z plastového dymovodu na komínové hrdlo komína z nehrdzavejúcej ocele. Keďže pre kondenzačné dymovody sa na 90 % používa plast, ktorý má iné tolerancie a rozmery ako komínové systémy z nehrdzavejúcej ocele, môže byť tento prechod problémový.

V plastovom komíne je výrazne menšia náchylnosť k zamŕzaniu kondenzátu, ktorú sme si ešte poistili izoláciou z minerálnej vlny. Vonkajší plášť plní funkciu nielen estetickú, ale aj nosnú. Od poslednej pevnej konzoly je možné viesť komín ešte 3 metre bez kotvenia. V prípade potreby prisávania vzduchu je možné použiť pätkové koleno s prisávaním.

Na pripojenie spotrebiča je možné použiť naše PPs rúry, koaxiálne PPs/Al a tiež neizolované PPs/INOX rúry. Štandardne sa PPs/INOX komínový systém vyrába v troch rozmerových radách:

DN80/130, DN110/160, DN125/180

Štandardne je k PPs/INOX komínovému systému dodávané široké spektrum doplnkov.

Image 2


Obchodné zastúpenie v ČR: Musílek Tomáš, Žerotínova 129, 789 69 Postřelmov,Tel.: +420 724 224 212, E-mail: musilek.igc@seznam.czwww.igc.cz

Firemní článek