+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla od STIEBEL ELTRON

25.04.2022 Firma: STIEBEL ELTRON spol. s r. o.

Divoké období energetické krize přináší značnou nejistotu a tím i snahu o určitou soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energie, a to nejen za účelem ekonomickým, ale mnohdy také ekologickým. Vyrábět si vlastní energii pro svou spotřebu, ideálně z obnovitelných zdrojů, je v budoucím kontextu pro hodně lidí lákavé a žádané. Společnost STIEBEL ELTRON svou filozofií míří na využívání obnovitelných zdrojů energie a je připravena tuto ideu naplňovat. Na celou problematiku je ale potřeba podívat se podrobněji a s rozumem.

Velmi častým, avšak mylným přáním nových majitelů domácí elektrárny z obnovitelných zdrojů je v případě fotovoltaických panelů představa absolutní energetickésoběstačnosti domu. Z hlediska výkyvů získávání elektrické energie ze slunce se v průběhu střídání dne a noci nebo ročních období u běžných rodinných domů nelze spoléhat pouze na „vlastní“ vyrobenou elektřinu. Pokud se tedy nebavíme o speciálně navržené koncepci energeticky soběstačných, tzv. ostrovních domů,je třeba být více či méně neustále připojen na elektřinu ze sítě od externího dodavatele. Tento provoz, často nazývaný jako poloostrovní, může stále přinést značné úspory na provozu domácnosti, a to zejména v přechodných obdobích.

Image 0
  

Tepelné čerpadlo jako takové potřebuje pro svůj provoz elektrickou energii. Pokud je jí dostatek a je zajištěn její stálý přísun po celou potřebnou dobu, velmi účinná výroba tepla pro daný objekt je zaručena. Topná sezóna bohužel probíhá v ročním období, kdy je slunečního záření obecně daleko méně a s menší intenzitou, než je tomu v létě, kdy vytápět nepotřebujeme.

Proč nejsme schopni veškerou potřebnou energii ze slunce získávat i v zimě? V zimním období je vytěžování energie ze slunce omezeno kratší délkou dne, spotřeba elektrické energie v domácnosti ale bývá nejvyšší právě po setmění, kdy se rodina schází doma, zapíná doplňkové spotřebiče a více svítí. Efektivním řešením je uložit si přebytečnou energii do baterií a využívat ji, když je potřeba. Otázkou je ale kapacita bateriového úložiště, zda jsme schopni ji využít a v konečném důsledku je potřeba brát v potaz také návratnost investice i smysl využití fotovoltaické elektřiny pro provoz tepelného čerpadla.

Image 1

Prioritou je získání elektřiny pro provoz domácnosti, a pokud vzniknou přebytky energie, které nechceme odesílat zpět do sítě, můžeme je využít například pro ohřev teplé vody v zásobníku na vyšší teplotu, díky čemuž jsme schopni stále udržovat více energie a tím mít k dispozici větší množství smíšené teplé vody pro samotnou spotřebu v domácnosti.

Jaro a podzim jsou přechodná období, kdy se efektivita spojení fotovoltaiky s tepelným čerpadlem díky prodlužování délky dne rapidně zvyšuje. Elektrické energie získáme více, ale venkovní teploty ještě stále vytvářejí potřebu objekt vytápět.

Image 2

A konečně v letním období, kdy je přebytků elektrické energie z fotovoltaických panelů nejvíce, můžeme jejich potenciálu plně využít. Odpadá potřeba vytápění objektu, získané přebytky lze využít pro ohřívání teplé vody tepelným čerpadlem nebo elektrickou ohřívací patronou umístěnou přímo v zásobníku teplé vody, a to velmi levně. Pro maximalizaci efektivity solárních panelů se obecně doporučuje využívat tepelné čerpadlo také pro chlazení objektu nebo pro ohřev bazénu na zahradě.

Image 3

Hlavní výzvou kombinace fotovoltaických panelů s tepelným čepadlemje zajistit smysluplné využití získané energie v rámci celého domu v průběhu všech ročních období. S úspornou koncepcí objektu vám nejlépe poradí odborníci – energetičtí specialisté, které je vždy dobré seznámit s celým návrhem domu včetně jeho architektonické podoby. Podíváme-li se do budoucna, nemalý podíl na spotřebě elektrické energie domácností budou mít i elektromobily.

Image 4

Pro dlouhodobou životnost a udržitelnost domu hraje celková energetická koncepce se zapojením fotovoltaiky a tepelných čerpadel významnou roli.

Tepelná čerpadla STIEBEL ELTRON jsou připravena na plnohodnotnou integraci s nejrůznějšími fotovoltaickými systémy. Vzájemná komunikace systémů probíhá přes vstupy SG Ready, nebo protokoly EMI či ModBus (KNX). Velkou finanční pomoc mohou představovat dotační programy, v jejichž rámci lze při vhodném návrhu čerpat příspěvek nejen na tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely, ale také na další kombinační bonus, pokud spolu systémy spolupracují.

Image 5


STIEBEL ELTRON spol. s r. o., E-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.stiebel-eltron.cz

Firemní článek