+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

K památce Ing. Jiřího Šímy

04.08.2023 Autor: Ing. Václav Mužík

S Jirkou Šímou jsem se seznámil po jeho vstupu do výboru sekce 02 STP – Vytápění zhruba před 25 lety. Záhy mne upoutala jeho tvrdošíjnost, s níž, pokud byl přesvědčen, že jeho názory jsou správné, na nich nejen trval, ale byl schopen je i fundovaně obhajovat.

Image 0

Společnou jsme měli též lásku ke sportu: Jirka měl rád fotbal nejen jako aktivní hráč, ale působil též dlouhá léta jako rozhodčí, hrál také tenis a výborně lyžoval. Chvíle odpočinku pak společně manželkou rád trávil jak na túrách v Alpách, tak při u pobytech u moře.

Jirka vystudoval v letech 1964 – 1968 českobudějovickou strojní průmyslovku, následovalo dvouleté studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Po odchodu z Brna již započal s projekční činností v Agroprojektu v Českých Budějovicích, kde setrval až do roku 1985. Zde bylo jeho pracovní náplní projektování vytápění a větrání inženýrských staveb. Mezi jeho stěžejní akce v tomto ústavu patřily projekty parních kotelen v Praze – Vinoři a v JZD Chelčice. Současně dálkově studoval na ČVUT obor technika prostředí, studium ukončil promocí v roce 1975.

Od roku 1985 již pracoval v atelieru 02 Stavoprojektu v Českých Budějovicích, kde se záhy vypracoval do pozice vedoucího projektanta skupiny topenářů. Pro ateliery arch. Bendy a arch. Konopky zpracoval řadu projektů, podílel se např. na následujících akcích:

  • koncepci CZT sídliště Mír v Českém Krumlově;
  • projekty CZT v Jindřichově Hradci a Prachaticích;
  • škola v přírodě ve Volyni;
  • rekonstrukce letní plovárny na Slovanském ostrově v Českých Budějovicích.

Po roce 1990 se již jako samostatný projektant podílel na řadě významných staveb v Jihočeském kraji například:

  • přestavba CZT v Prachaticích, Soběslavi, Netolicích;
  • vytápění areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;
  • vývoj uzavřené parokondenzátní soustavy v Praze, Českém Krumlově a Českých Budějovicích;
  • využití solární energie pro přípravu TV v domově důchodců v Českých Budějovicích;
  • rekonstrukce otopné soustavy a VZT ve Sladovně v Písku;
  • inovativní nahrazení čtyřtrubkového rozvodu tepla a chlazení za dvoutrubkový v Zátkově budově v Českých Budějovicích.

V roce 1993 získal autorizaci v oboru Technika prostředí staveb a v roce 2008 obdržel od MPO certifikaci pro vypracování průkazů energetické náročnosti budov a kontroly kotlů.
Za svůj celoživotní přínos v oborech vytápění a větrání byl při příležitosti stého výročí vzniku republiky v roce 2018 oceněn zlatou plaketou Společnosti pro techniku prostředí.

Jiří Šíma nás po těžké nemoci, které velmi statečně vzdoroval, opustil v červenci letošního roku. Jirko, čest Tvojí památce!