+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jesenicko: Rekonstrukce klíčové infrastruktury na výrobu pitné vody

28.05.2020

Úpravna vody Adolfovice je zásadním vodním zdrojem zásobujícím pitnou vodou více než 15 000 obyvatel okresu. Rekonstrukce ÚV za cca 74 mil. Kč je nyní připravena k realizaci a po schválení valnou hromadou společnosti, které bude předcházet schválení zastupitelstvy jednotlivých akcionářů, může tato velmi významná akce dostat zelenou. Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK) si tak zajistí spolehlivější řízení kvality vody, Jesenicko dostane lepší pitnou vodu.

Image 1

Zdroj: VAK, https://www.positivje.cz/

Nalijme si „čisté vody“ – kvalita pitné vody na Jesenicku někdy kolísá, protože významnou částí jejího zdroje jsou Šumný a Borový potok. Ty přivádějí surovou vodu do Úpravny vody Adolfovice. Zejména při nárazových deštích, rychlém tání sněhu anebo prudkých změnách venkovních teplot, se může zhoršit kvalita surové vody, kterou adolfovická vodárna upravuje na pitnou a následně, od Jeseníku až po Mikulovice, dodává.

Vedení společnosti VAK již několik let usiluje o zlepšení tohoto stavu a nyní se podařilo přiblížit k úspěchu. Na základě odborných studií a posudků od vodohospodářských autorit (Ústav vodního hospodářství obcí při VÚT Brno, Vodohospodářský podnik a.s.), VAK stojí blízko k realizaci rozsáhlé rekonstrukce úpravny, která v Adolfovicích stojí od 60. let, a kromě dílčích oprav v roce 1996 se tohle klíčové zařízení nedočkalo žádné technologické modernizace.

To dokladují slova Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. z Ústavu vodního hospodářství obcí při VÚT Brno a zástupce společnosti Driwa.eu, která zpracovala odborný posudek projektu: „Úpravna vody je v současnosti zařízení, které svým koncepčním pojetím, jakož i stavem zejména technologického zařízení neodpovídá potřebám a požadavkům kladeným na obdobné technologické zařízení. Je třeba modernizovat jak vlastní technologii, tak strojní zařízení…“.

Tato zásadní rekonstrukce Úpravny vody Adolfovice si vyžádá celkové náklady stavby necelých 74 milionů korun (bez DPH), přičemž celou polovinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství. Druhou polovinu VAK uhradí z vlastních prostředků určených na obnovu infrastruktury. I přes významné investice do obnovy infrastruktury VAK drží cenu vodného a stočného pod průměrem ČR. Rekonstrukce ÚV Adolfovice se odběratelů dotkne zvýšením vodného přibližně o 3 Kč, které nastane po dokončení stavby.

Modernizace úpravny přinese všem zákazníkům VAK mnoho dílčích zlepšení, tím zásadním je celkové zvýšení kvality pitné vody a stabilizace její jakosti i při výrazně zhoršené kvalitě surové vody. Pro vodohospodářskou společnost bude doplnění technologické linky úpravny o tzv. koagulaci znamenat možnost ovlivňovat pH vody, snížit množství chlóru, prodloužit životnost potrubí, zvýšit výkon úpravny, zlepšit monitoring kvality vody.

Přínosy investice:

  • celkové zvýšení kvality pitné vody,
  • stabilizace kvality vody, která nebude kolísat podle počasí a ročního období,
  • zvýšení výkonu Úpravny vod Adolfovice z 55 na 60 litrů za sekundu,
  • možnost upravovat pH vody,
  • snížení chemizace (chlórování) vody,
  • snížení negativního vlivu vody na potrubí,
  • změna průtočného režimu skrz dvě akumulační nádrže ze sériového napojení na paralelní,
  • zlepšení monitoringu kvality vody.

Z tiskové zprávy