+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak zabránit kolísání tlaku vody v domě?

14.09.2023 Firma: PUMPA, a.s.

Trápí vás slabý tlak vody ve vodovodním potrubí? Máte problémy s kolísáním proudu vody při mytí a sprchování? Poradíme vám, jak zjistit příčiny problémů způsobených kolísáním tlaku vody i jak je odstranit. Doporučení se budou týkat jak domácností napojených na veřejnou vodovodní síť, tak nemovitostí čerpajících vodu z vlastního zdroje.

Příčin nízkého tlaku vody může být několik a každá z nich má naštěstí nějaké řešení. Prohlídkou domácího rozvodu vody byste měli vyloučit špatné otevření hlavního uzávěru vody, závady na kohoutcích, zanesené vodovodní potrubí nebo jiné snížení průtoku. V horším případě můžete odhalit úniky vody poškozeným potrubím, které bude třeba opravit.

Kde je problém?

Pokud je častější kolísání tlaku vody přes den a méně časté v noci, může být problém v kapacitě dodávek vody z vodovodního řadu. Dochází k němu například po významném rozšíření zástavby obytnými budovami či výrobními závody v blízkosti vašeho bydliště.

V domácnosti se mohou problémy projevit i po přístavbách nebo rekonstrukcích. Původcem komplikací může být i rozšíření počtu koupelen v domě nebo zapojení nových spotřebičů.

Původní řešení vodovodu ve zmíněných případech nemusí stačit a bude třeba jej posílit. Existují dva způsoby řešení.

Image 2Slabý proud vody při sprchování může vyřešit instalace kvalitní vodárny

Řešení pro vodovodní řady

Pokud je v odběrním místě dostatek vody, která však nemá dostatečný tlak, je vhodné do systému na vstup vsadit domácí vodárnu, jež tlak zvýší o požadovanou hodnotu. Domácí vodárnu můžete se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě instalovat přímo na vodovodní síť. V tomto případě je nutné použít  na přítoku a dále samotné zařízení na zvyšování tlaku, tedy domácí vodárnu.

„V naší nabídce je k dispozici řada domácích vodáren s klasickou technologií tlakového spínače a tlakové nádoby. Spolehlivým a oblíbeným řešením je vodárna s atestem na pitnou vodu Calpeda NGXM, která je vybavena nerezovým samonasávacím čerpadlem, bezúdržbovou tlakovou nádobou s pětiletou zárukou a nastavitelným tlakovým spínačem,“ uvádí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se na prodej čerpadel a jejich servis zaměřuje více než 30 let.

Image 1Domácí vodárna Calpeda META SMALL

V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením nebo při nedostatku vody z vodovodní sítě existuje druhé řešení, a to použít tzv. přerušovací nádrž, která je na vstupu vybavená . „Do přerušovací nádrže natéká voda z řadu a vytváří v ní určitou provozní zálohu. Množství vody v této záloze zpravidla odpovídá denní spotřebě, maximálně však 500 litrům. Z přerušovací nádrže je pak pomocí čerpadla voda rozváděna do domácího vodovodu s potřebným tlakem,“ vysvětluje Martin Křapa. V obou případech je nutné chránit čerpadlo před suchoběhem.

Řešení pro vodu z vlastního zdroje

Nedostatečný tlak vody při zásobování z vlastního zdroje (ze studny nebo vrtu) je zpravidla dán nedostatečným výkonem čerpadla ve vrtu nebo ve studni a jediným řešením je výměna čerpadla za novou a silnější variantu, ale jen v případě, že to umožňuje vydatnost zdroje vody. Zde podobně jako u vodovodního řadu platí, že pokud je vydatnost zdroje vody nedostatečná, je potřeba do systému přidat přerušovací nádrž a za ni umístit domácí vodárnu s tlakovým spínačem nebo frekvenčním měničem. Platí to jak při zajištění rozvodu vody po přístavbě či rekonstrukci, tak při snižování hladiny podzemních vod u studní a vrtů.

Jak vybrat domácí vodárnu

V dnešní době je jednoznačně nejvýhodnějším řešením použití domácích vodáren s frekvenčním měničem. Ty nahrazují řešení s tlakovým spínačem, mají integrovanou malou tlakovou nádrž a vodou chlazený motor.

„Tyto vodárny přinášejí vysoký uživatelský komfort a v porovnání s tradičními způsoby dodávky vody i úspory elektrické energie v řádu 30 až 60 %, protože pracují jen s výkonem potřebným pro daný okamžik spotřeby. Zajímavým řešením je například kompaktní domácí vodárna s frekvenčním měničem PUMPA e-line E-Drive PPM,“ radí Martin Křapa a pokračuje: „Díky integrované tlakové nádobě jsou vodárny velmi kompaktní a dají se poměrně flexibilně umístit např. do technické místnosti. U technologicky nejvyspělejších řešení, jakým je např. Calpeda META small, se navíc klade důraz na hlukovou zátěž, která se pohybuje kolem 47 dB, což pro představu odpovídá hlučnosti myčky nádobí.“

Image 0Schéma fungování domácí vodárny

Firemní článek