+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak vyřešit 5 nejčastějších problémů při instalaci termostatického směšovacího ventilu ATM

25.09.2019 Firma: AFRISO spol. s r.o. Časopis: 5/2019

Velmi často se setkáváme s podobnými dotazy a problémy u termostatických směšovacích ventilů. Níže jsme pro vás vypsali nejčastější chyby při instalacích termostatických směšovacích ventilů ATM. Většina bodů se týká všech termostatických směšovacích ventilů.

Image 1Obr. 1 • Termostatický směšovací ventil ATM s funkcí proti opaření osob a se stupnicí v °C

1. Zanesení ventilu nečistotami

Srdcem ventilu je termostatický prvek, který má za úkol smíchávat vodu na námi požadovanou teplotu pomocí nastavovacího kolečka. Do instalace se dostávají zbytky nečistot, jako jsou kovové částečky, zbytky materiálu z pájení apod. Tyto nečistoty se mohou zachytit na termostatický prvek, kterému znemožní správné fungování. Ačkoliv ventil ATM funguje i v lehce znečištěných soustavách, je nutné tyto nečistoty zachycovat před tím, než se dostanou k veškerým armaturám a spotřebičům.

Řešení:
Instalace odlučovače nečistot např. proudového filtru, na kterém se zachytí tyto nečistoty. Nejenomže zajistíte správné fungování ventilu, ale navíc prodloužíte životnost všem ostatním armaturám, včetně samotného termostatického ventilu.

Image 2Obr. 2 • Termostatické prvky z ventilů, které nám přišly na posouzení – na obrázcích je vidět silné znečištění

2. Vysoká vstupní teplota

Vysoká vstupní teplota ventilu se vyskytuje ve chvíli kdy, je ventil instalován blízko zásobníku TV. To způsobí, že ventil se zavře, aby nedošlo k opaření osob. Plní jen svojí funkci. Otevře se až po ochlazení vody, což může trvat několik minut.

Řešení:
Instalujte tzv. „tepelnou zábranu“ za zásobníkem TV, která vám sníží teplotu vody na vstupu do ventilu – viz obr. 3.

Image 3Obr. 3 •

3. Vysoký tlak studené vody

V případě, že budete mít tlak vody ze zásobníku TV 1,5 barů a tlak studené vody 6 barů, funkce ventilu nebude fungovat správně. Vznikne větší poměr než 2 : 1 tzn. pokud máme vstup horké vody 1,5 bar, tak na vstupu studené vody můžeme mít 1, 1,5 nebo maximálně 3 bary.

Řešení:
Instalace regulátoru tlaku na přívodu studené vody, která sníží tlak – viz schéma na obr. 4.

Image 4Obr. 4 •

4. Nesprávně zvolený parametr Kvs

Nesprávně zvolená velikost parametru Kvs může ovlivnit správný chod instalace.

Řešení: Řešení naleznete na naších stránkách, v sekci „Tipy a články“, kde jsou tabulky s doporučenou hodnotou Kvs dle délky potrubí nebo dle instalovaných spotřebičů.

5. Instalace ventilu bez zpětných klapek

Instalace ventilu bez zpětných klapek nebo uzavíracích ventilů bude fungovat. Jenže ve chvíli, kdy bude potřeba udělat údržbu či výměnu termostatického ventilu nastane moment, kdy bude zbytečně potřeba vypustit vodu ze soustavy.

Řešení:
Pamatujte, že každý termostatický ventil má omezenou životnost a je potřeba ho jednou za několik let vyměnit. Instalace zpětných klapek vám umožní snadnou montáž a demontáž ventilu. Navíc ochrání ventil před prudkým nárůstem tlaku při snížení tlaku na některém ze vstupu do ventilu.

Image 5Obr. 5 • Sada zpětných klapek pro ATM


Kontakty: AFRISO spol. s r.o., www.afriso.cz, +420 272 953 636

Firemní článek