+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak vypadá stárnutí plastových trubek?

24.07.2017 Firma: PIPELIFE Czech s.r.o.

V tomto článku se budeme věnovat pouze stárnutí v důsledku mechanického zatěžování a nebudeme brát v úvahu vlivy chemické, které mohou stárnutí urychlovat, ale které ve většině případů na trubky nepůsobí (vliv UV záření a ozónu, environmentálního znečištění, různých chemikálií aj.)

 

Pevnost (dovolené trvalé napětí ve stěně), kterou materiál trubky bude mít po padesáti nebo sto letech, lze vyčíst z pevnostní izotermy daného materiálu. Odolnost každé trubky se počítá pro tuto konečnou (nikoliv pro vyšší počáteční) hodnotu, sníženou podle požadovaného stupně bezpečnosti (viz dále).

Je to potřebné při výpočtu pro zatížení vodovodních tlakových trubek vnitřním tlakem, pro zatížení zeminou u trubek kanálových a podobně.

Pokud je trubka v praxi provozována se zatížením menším nebo přerušovaným, její životnost se prodlužuje. Naopak, i když dojde k třeba ke dvou- a vícenásobnému přetížení, neznamená to, že musí dojít k poruše - pouze se v závislosti na délce a

intenzitě přetížení sníží její výhledová životnost.

Vlivy zátěží se sčítají, proto životnost trubky mohou snížit některá neplánovaná zatížení, způsobená třeba neodbornou pokládkou nebo geologickými vlivy (a samozřejmě i jejím poškozením při pokládce nebo během života).

Projevem „dožití“ zatížené trubky není její rozpad nebo celkový kolaps bez varování, ale postupný výskyt lokálních selhání v důsledku zeslabení stěny nebo napěťové trhlinky ve stěně. Časté poruchy pak mohou svědčit o překročené životnosti podobně jako u korozně napadených trubek z jiných materiálů, zejména kovových. Pro správné provozovatel jsou signálem k výměně (nebo k provedení opravy některou moderní technikou). Takzvanou zbytkovou životnost potrubí lze poměrně snadno stanovit, a v praxi se tento postup využívá.

Plánovaná životnost plastů pro trubky je běžně 50 nebo 100 let, lze ovšem spočítat trubky pro vyšší zatížení a nižší životnost (možnost krátkodobého přetížení /i mnohokrát opakovaného/ se využívá při umělém zasněžování), nebo lze naopak trubky navrhnout pro více let při zatížení přiměřeně sníženém.

Image 1

Firemní článek