+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak si pořídit vlastní studnu a kdy se investice do ní vrátí?

05.05.2022 Firma: PUMPA, a.s.

S rostoucím problémem sucha i nárůstem cen vodného a stočného představuje studna či vrt pro mnoho lidí ideální zdroj nejen užitkové, ale i pitné vody. Co ale všechno pořízení studny obnáší a jak může být celý proces finančně náročný? Pro váš lepší přehled jsme postup shrnuli do 5 kroků.

Podle loňské studie Akademie věd ČR byla letní sucha, která v posledních letech postihla střední Evropu závažnější, než kterákoliv jiná suchá období za uplynulých více než 2100 let! V důsledku dopadů klimatické změny a intenzivního sucha klesá hladina podzemních vod mělkých vrtů, průtoky v řekách i zásoby v přehradách. Naopak vzrůstá průměrná cena za kubík vody – od roku 2020 se vyšplhala o 9 % na 97,53 Kč/m3.

Image 0

Naše spotřeba vody je přitom výrazná a čísla to potvrzují. „Denně každý z nás využije zhruba 90 litrů vody a na závlahu trávníku o velikosti 200 m2 spotřebujeme až 6000 litrů týdně,“ prozrazuje Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, jež se prodejem, servisem a montáží vodních čerpadel zabývá více než 30 let.

Vysokou spotřebu i vzrůstající cenu vody řeší řada majitelů rodinných domů nejen retencí „dešťovky“, ale i hloubením vlastních studen či vrtů. Vykopat si studnu ale není jen tak. Jak postupovat, když si chceme pořídit studnu, si shrneme v 5 krocích:

 1. krok – Ověřte si nutná povolení
  Studna je z hlediska Stavebního zákona považována za stavbu, takže je nutné územní rozhodnutí o umístění studny a stavební povolení. Jde ale také i o vodní dílo a pro odběr vody z vodního díla rovněž musíme mít povolení. Při stavbě studny současně s domem vydává společné stavební povolení stavební úřad.
 2. krok – Nechte si vyhotovit projekt
  Jako pro každou stavbu, je i v případě studny nutné zhotovit projekt. Ten obsahuje náležitosti pro územní/stavební a vodoprávní řízení. Kromě vás a obecního úřadu jsou jeho účastníky sousedé a další entity, jejichž práva může stavba studny omezit. Pro vypracování projektu je samozřejmě nejdůležitějším údajem požadovaná spotřeba vody. „V rámci projektu musí být proveden i hydrogeologický průzkum, který určí řadu informací nutných pro vyhloubení studny, včetně vydatnosti zdroje,“ říká Martin Křapa.
 3. krok – Studna nebo vrt?
  Studny se využívají v místech s vysokou hladinou spodní vody a dobrou propustností hornin. Voda ze studny je citlivější na klimatické podmínky a na případné znečištění průsakem odpadních a povrchových vod do studny. Vydatnost často závisí na množství srážek a v období sucha tak může dojít ke značnému poklesu hladiny ve studni. Naopak v místech s nízkou hladinou spodní vody je potřeba realizovat dodávku vody pomocí vrtu. „Vrtané studny či vrty jsou hlubší a užší a hloubí se v místech, kde se voda nachází hluboko,“ prozrazuje Křapa.
 4. krok – Vyberte vhodné čerpadlo
  Do klasických studní využijete povrchové čerpadlo, které je však schopné vodu čerpat jen z hloubky do 8 metrů. Od této hranice budete potřebovat ponorné čerpadlo. Pro dodávky vody jsou dnes častější studny vrtané, které se běžně hloubí do 30 metrů, ale lze vrtat do řádově větší hloubky. „Pro dodávku vody do nemovitosti může být vhodným řešením domácí vodárna, která zajistí dostatečný tlak v rozvodu vody,“ radí Křapa.
 5. krok – Propočítejte si náklady (i návratnost)
  Celková investice do vrtané studny o hloubce 30 m (včetně stavebního povolení, vyhledání zdroje, vyhloubení šachty, potrubí, obsypu, osazení vrtu čerpadlem a příslušenstvím) se většinou vyšplhá na sumu 90 - 120 000 Kč. Cenu zásadně ovlivňuje stav podloží, přičemž nesoudržné podloží komplikuje a prodlužuje proces vrtání, a logicky tak navyšuje celkovou investici. Ta se ovšem v současné době jeví jako výhodná vzhledem ke vzrůstajícím cenám vodného a stočného.
  Z dat ČSÚ a českých vodárenských společností vyplývá, že v roce 2020 byl celorepublikový průměr vodného a stočného 89,70 Kč/m3, ovšem letos činí 97,53 Kč/m3. To znamená, že za 2 roky se průměrná cena za kubík vody v ČR vyšplhala o necelých 9 %. „Návratnost investice do vrtu se samozřejmě různí projekt od projektu. Je ovšem možné si ji ukázat na modelovém příkladu. Pokud je vrt určen pro rodinný dům, kde bydlí 5 osob se souhrnnou spotřebou vody do 800 litrů na den, vrátí se investice do 6 let,“ říká Křapa.

Tipy na čerpadlo do studny

Při výběru čerpadla je zásadní přihlédnout k objemu spotřeby, od kterého se odvíjí průtok vody. Studny u rodinných domů se hodí vybavit robustnějším ponorným čerpadlem, které je uzpůsobeno vyšší spotřebě vody a celoročnímu provozu. Ideální rovněž je, když čerpadlo disponuje frekvenčním měničem. Ten reguluje výkon čerpadla podle aktuálního odběru vody, což zvyšuje životnost čerpadla a snižuje nároky na spotřebu elektrické energie.

„Frekvenční měnič navíc udržuje konstantní tlak v systému a chrání čerpadlo proti běhu na sucho,“ říká Vojtěch Homolka, jednatel prodejny Pumpa PRO v pražských Stodůlkách a doplňuje: „Ideálním příkladem ponorného čerpadla pro rodinný dům je například čerpadlo Calpeda MXS 306, které je optimální zkombinovat s frekvenčním měničem PUMPA e-line Drive a tlakovou nádobou.“

Studny u rekreačních objektů či chat nevyužívaných celoročně stačí osadit ponorným čerpadlem s tlakovou řídící jednotkou, která zapíná a vypíná čerpadlo v případě odběru vody. „Například čerpadlo PUMPA AcuaStop je pro takové užití vhodné,“ uzavírá Homolka.

Image 1


O společnosti Pumpa:

Společnost Pumpa, a.s. působí na českém trhu od roku 1991 a již 30 let poskytuje prodej, servis a montáž čerpadel. Rovněž je významným dovozcem čerpadel, armatur a příslušenství z celého světa. Na českém trhu společnost Pumpa výhradně zastupuje například značky Calpeda, Stairs, Umbra Pompe, Speroni, Zenit, Franklin Electric nebo GWS. Ve svém portfoliu nabízí rovněž čerpadla, vodárny a tlakové stanice vlastní značky. Pumpa, a.s. také zajišťuje záruční a pozáruční servis včetně uvádění zařízení do provozu. Zákazníkům již od roku 1996 nabízí servisní službu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Prodejny Pumpa, a.s. najdete v celkem 6 krajích ČR – v Praze (Stodůlky a Hostivař), Středočeském kraji (Říčany), Jihočeském kraji (Strakonice), Jihomoravském kraji (Brno), Olomouckém kraji (Držovice) a v Kraji Vysočina (Polná u Jihlavy). Více informací na www.pumpa.cz

Firemní článek