+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jak funguje „soklové vytápění“ – 2. část

03.10.2019 Autor: Mgr. Krasimir Zabadanov Firma: RGMT Group, spol. s r.o Časopis: 5/2019

Vytápění teplými stěnami, teplo stěn získané vynálezem „soklového vytápění“, výhody oproti konvekčnímu vytápění.

Image 1Obr. 7 •

Jak již bylo uvedeno v předchozí části, A. Eisenshink navrhl systém vytápění založený na soklových ohřívačích. Ty přenesly teplo na povrch stěn, které se pak vyzařovalo do místnosti (obr. 7).

Princip teplých stěn

Na obvodu vnějších stěn ve speciálním plášti jsou instalovány ohřívače. V srdci přístroje je výměník tepla, který se skládá ze dvou měděných trubek s hliníkovými deskami, které jsou na nich namontovány. Horká voda cirkuluje trubkami ohřívače. Vzduch, který prochází soustavou, se ohřívá a zvedá podél stěn, jako by se na povrchy „přilepil“, čímž stěny ohřívá o 9 stupňů navíc.

Teplé zdi vyzařují energii, ohřívají místnost, v důsledku toho získáváme:

  • Tepelný štít podél vnějších stěn a oken, který zabraňuje unikání tepla z místnosti.
  • Tepelné záření v místnosti s čerstvým vzduchem.
  • Teplé stěny, suché a bez plísní, bez kondenzace.

Coandův efekt

Klíčovou otázkou je, jak to, že se tok teplého vzduchu, který se šíří po povrchu, neodděluje od stěn a kopíruje jejich povrch? Způsobuje to „Coandův efekt“.

Tento efekt je pojmenován na počest rumunského konstruktéra Henriho Coandy (1886–1972), který zaznamenal a popsal podmínky, za kterých se vzdušný proud „přilepuje“ k povrchům a šíří se podél nich. Účinek lze vizuálně prokázat za použití kouřových nebo vodních tryskových experimentů (obr. 8).

Image 2Obr. 8 •

Pokud proud vody proudí podél povrchu pevné látky, která je mírně zakřivená směrem k trysku vody, voda má tendenci sledovat tento povrch.

Tento efekt vzniká díky zóně nízkého tlaku v blízkosti povrchu (proud přilne k povrchu a pohybuje se podél něj).

Image 3Obr. 9 •

Tím se dosáhne rovnoměrného rozložení teploty v celé místnosti.(obr. 9)

Způsob tepelného záření od zdi do výšky 1,40 m příznivě ovlivňuje zdraví, je úspornější a pomáhá předejít poškození účinkem vlhkosti, protože:

  • Není nucené ohřívání a cirkulace vzduchu je přirozená.
  • Neexistuje pohyb prachových částic jako u konvekčního vytápění, což je velmi důležité pro osoby s alergií a astmatem, stěny místnosti zůstávají čisté bez prachových skvrn od proudění vzduchu (obr. 10).

Image 4Obr. 10 •

  • Zabraňuje tvorbě kondenzace na vnějších stěnách a v důsledku vlhkosti – plísním.
  • Koroze konstrukčních prvků je snížena.
  • Tepelná energie přímo ohřívá konstrukce a přímo se v nich hromadí.
  • Vytápění pomocí tepelného záření vytváří pocit pohody a pohodlí při nižší teplotě vzduchu v místnosti než u konvekčního vytápění o 3 stupně.
  • Ve vysokých místnostech se díky způsobu ohřevu stěn teplo dostává přesně na místo, kde ho uživatel potřebuje: v zóně pobytu, a nikoliv ve formě teplého vzduchu stoupajícího ke stropu, s vyplývajícími následky.

Image 5Obr. 11 •

Pro člověka je tento typ vytápění nejpohodlnější, protože vzduch je vyhříván z teplých povrchů a předmětů v místnosti. Lidské tělo velmi dobře vnímá tepelné záření, stejně jako sluneční záření a vzduch prochází tímto zářením bez ohřevu, při tom nastává situace, kdy je člověku teplo a vzduch zůstává čerstvý a chladný.

Zajímavá je zkušenost z jedné z amerických laboratoří: lidé v místnosti s teplotou vzduchu +50 °C, ale se speciálně chlazenými stěnami – byli zmrzlí, ale při +10 °C, ale s vyhřívanými stěnami, se zahřáli.

Z tohoto důvodu, umístíme-li otopné zařízení na obvodových stěnách místo soklů, dostaneme otopnou soustavu, nejvhodněji odpovídající požadavkům a bez nevýhod konvekčních soustav. Tento systém byl pojmenován soklové vytápění, i když by bylo správnější „teplá zeď“, protože se jedná o zdi, které ve výsledku vyzařují teplo.

Musíme dodat, že otopná soustava na principu tepelného záření je nejvíce efektivní i přínosná z hlediska nákladů, protože k vytápění objektu, nebo lidského těla, v místnosti nepotřebuje zahřát nejprve vzduch, který je obklopuje. Ekonomická účinnost soklového vytápění spočívá i v tom, že není nutné ohřívat vzduch až na teplotní normy, které jsou povinné pro konvekční vytápění. Četné studie potvrdily, že teplota vzduchu v místnosti +16 °C je vnímána jako velmi vyhovující, pokud je povrchová teplota stěn asi 22 °C. Snížením teploty vnitřního vzduchu o 3 °C ušetříme asi 21 % (1 °C odpovídá úspoře energie ~ 6–7 %).


Více informací o variantách použití soklového vytápění, pokynech pro instalaci apod. na: www.board-radiator.eu
Konzultace týkající se všech otázek k soklovému vytápění získáte na telefonech a adresách uvedených v části „Kontakty“.

Dokončení příště

Firemní článek
Související články