+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

IVARCLIMA – nadčasový systém sálavého stropního topení / chlazení

26.06.2024 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o.

Systémy sálavého stropního vytápění / chlazení představují systémovou inovaci, která pro provozní režim využívá velkou teplosměnnou plochu s mnohem nižšími výstupními teplotami ve srovnání s tradičními systémy. U vytápění je to v rozmezí od 27 °C do 35 °C a u chlazení od 16 °C do 20 °C.

Image 1

Sálavé stropní systémy IVARCLIMA umožňují dosáhnout výrazných úspor energie, které dosahují až 75 % provozních nákladů, což zajišťuje rychlou návratnost vložených investic v průběhu několika málo následujících let. Zanedbatelný není ani dopad na ekologii a ochranu životního prostředí.

U sálavých stropních systémů se koncept vytápění nebo chlazení proměnil v ekologickou pohodu, což neznamená zvyšování nebo snižování teploty oproti teplotě v prostoru, jak jsme zvyklí u tradičních systémů. Pojem environmentální pohoda znamená uspokojení řady termo-hygrometrických faktorů, jako je výměna tělesné teploty člověka s vnějším prostředím, relativní vlhkost nebo proudění vzduchu, což jsou aspekty, které regulují množství energie vyzařované lidským tělem směrem ven.

Sádrokartonové sálavé stropní panely IVARCLIMA představují v současné době tu nejlepší variantu pro vytápění a chlazení z pohledu technického, ekonomického, zdravotního i praktického. Jedná se o panely vyrobené ze sádrokartonových desek s instalovanou topnou smyčkou z plastových trubek, vhodných pro průtok teplé nebo studené vody. Systém lisovacích fitinků zajišťuje snadnou a rychlou instalaci hydraulického rozvodu s pokládkou panelů suchou metodou, běžně používanou sádrokartonáři.

Instalace se obvykle provádí na strop případně na stěnu a nezabírá užitečný prostor pro jiná zařízení. V provozním režimu nedochází k pohybu vzduchu a následně k víření prachu, čímž je dosaženo bezkonkurenční zdravotní nezávadnosti prostředí. Předmětem instalace sálavého stropního systému IVARCLIMA nejsou žádná další zařízení, která by měla negativní dopad na estetiku prostředí, a není potřeba žádných prašných stavebních prací. Systém může nahrazovat omítku, zvyšuje tepelnou a zvukovou izolaci a zabraňuje oslabení konstrukce, protože není vyžadováno sekání drážek ve stěnách.

IVARCLIMA SÁLAVÉ STROPNÍ CHLAZENÍ

Většinu času trávíme v domácím prostředí nebo na pracovišti. Zajištění dostatečného komfortu v těchto prostředích je základní potřebou naší vnitřní pohody a závisí především na okolní teplotě, stupni vlhkosti a kvalitě vzduchu. Čím více budou tyto faktory uspokojivé, tím úměrně tomu poroste naše produktivita a pozitivní nálada i vzhledem k našemu okolí.

Dosažení odpovídající tepelné a akustické izolace je jistě dobrým výchozím bodem pro získání ideálních podmínek komfortu s významným dopadem na energetické úspory spojené s provozováním systému.

Energetické úspory lze významně ovlivnit i zateplením vnějších obvodových stěn budovy. Ne vždy je takováto možnost vhodná, zvláště pak u historických budov, kde vnější vzhled nemůže doznat změn. V těchto případech lze dosáhnout energetických úspor obkladem obvodových stěn z vnitřní strany tepelněizolačním materiálem a dosáhnout tak ještě vyšších úspor provozních nákladů. V tomto ohledu je ideálním řešením systém IVARCLIMA, protože v sobě integruje systém vytápění i chlazení, a také tepelnou a akustickou izolaci s možností předstěnových konstrukcí.

Systém IVARCLIMA v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou fotovoltaické systémy, solární termální systémy a tepelná čerpadla, umožňuje snížit emise do atmosféry. V kombinaci všech uvedených faktorů se pak stává systémem, jehož celková roční spotřeba primární energie musí být stejná nebo nižší než výroba energie získaná v místě pomocí obnovitelných zdrojů energie.

V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie splňuje všechny předpoklady pro to učinit bytovou jednotku nebo objekt energeticky nezávislý. Systém lze implementovat kdekoli v obytných budovách, kancelářích, hotelech, průmyslových odvětvích, nemocnicích, školkách, školách, muzeích a nákupních centrech. Neexistují prakticky žádné provozní ani funkční limity, protože systém je extrémně flexibilní a přizpůsobitelný všem potřebám.

Sálavé stropní panely IVARCLIMA jsou tvořeny sádrokartonovými deskami, které jsou po instalaci nerozpoznatelné od klasických sádrokartonových desek. V prostoru je lze instalovat na strop nebo stěnu, a nezabírají tak prostor pro jiná zařízení, nezpůsobují vířivý pohyb vzduchu a s ním související nežádoucí prašnost. Nejčastějším nízkoteplotním zdrojem jsou u společnosti IVAR CS švédská tepelná čerpadla THERMIA pracující v rozsahu teplot od 27 °C do 35 °C při vytápění a od 16 °C do 20 °C při chlazení. Nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou švédská tepelná čerpadla THERMIA, umožňují významné snížení spotřeby energie a zaručují vysoký komfort 365 dní v roce.

TOPENÍ A CHLAZENÍ

Sálavé teplo nevnímáme jako lokální zdroj tepelných emisí, ale spíše jako fyziologické, homogenní a přirozené klimatické prostředí, ve kterém si naše tělo může přirozenou cestou vyměňovat své metabolické teplo.

Sálavé stropní panely IVARCLIMA instalované na nosnou kovovou konstrukci mohou vytvářet užitečné duté prostory vhodné pro průchod vodovodního potrubí, vzduchotechniky, elektrického vedení, počítačových sítí apod. Vzhledem ke své nízké tepelné setrvačnosti jsou vhodné i do prostředí, která nejsou vždy trvale obsazena nebo jsou obsazena příležitostně, a to na krátkou dobu (např. hotelové pokoje, zasedací místnosti atd.). Jelikož jsou plně funkční během několika hodin po zapnutí, není nutné udržovat systém v nepřetržitém provozu.

INSTALACE SÁDROKARTONOVÝCH PANELŮ SÁLAVÉHO STROPNÍHO SYSTÉMU

Sálavé stropní a stěnové systémy IVARCLIMA z prefabrikovaných sádrokartonových panelů nacházejí ideální uplatnění ve všech typech budov, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce v oblasti rezidenčního, průmyslového, nemocničního nebo hotelového sektoru.

Kombinace jednotlivých komponent systému umožňuje aplikovat různá technická řešení schopná uspokojit i ty nejnáročnější požadavky.

Vytvoření aktivního sálavého stropního systému vyžaduje přítomnost dvou profesionálních řemesel:

  • Sádrokartonář vytvoří nosnou kovovou konstrukci potřebnou pro upevnění sádrokartonových panelů, vytvořenou dle předem zpracovaného schématu kladečského plánu. Po instalaci aktivních a pasivních panelů provede sádrové stěrky, broušení a malování.
  • Topenář instaluje sestavu distribučního rozdělovače / sběrače, instalaci a připojení páteřových rozvodů přívodního a vratného potrubí a připojení sádrokartonových panelů do systému v daných místnostech dle projekčních podkladů.

Umístění případných odvlhčovačů nebo nuceného větrání s rekuperací tepla se obvykle realizuje dle projektové dokumentace.

UMÍSTĚNÍ A UPEVNĚNÍ NOSNÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE

Realizace nosné kovové konstrukce pro následné upevnění sálavých sádrokartonových panelů se provádí zavěšením vhodných profilů do kovového rámu. Před zahájením instalace kovového rámu a nosné kovové konstrukce je nutné sledovat a respektovat předem vytvořené vodorovné rysky pod stropem na stěnách po obvodu celé místnosti vytvořené buď tradičními systémy, nebo moderními laserovými zařízeními.

Image 0

ODPRUŽENÍ PROFILŮ A JEJICH OSOVÉ VZDÁLENOSTI

Profily tvořící nosný kovový rám jsou vyrobeny z ocelového plechu o jmenovité tloušťce větší nebo rovné 0,60 mm s povrchovou úpravou zinkování. Vzdálenost mezi jednotlivými profily je podmíněna tloušťkou použitých sádrokartonových desek a směrem jejich pokládky, která může být rovnoběžná nebo kolmá k profilům. Výhodná je kolmá instalace, tzn. když je dlouhá strana sádrokartonové desky kolmá k nosnému kovovému rámu, protože zajišťuje vyšší mechanickou pevnost pokládky.

VOLBA TYPU ZAVĚŠENÍ A JEHO FIXACE

Výběr prvků pro zavěšení nosné kovové konstrukce musí být proveden v závislosti na typu podpěry, požadovaného spuštění a typu použitého profilu. Obecně je nutné zkontrolovat stav podpěry, zejména pokud jde o dřevo. Systém IVARCLIMA lze zavěsit na jakýkoli typ podpěry, ať už se jedná o beton, cihlu nebo dřevo. Jednotlivé kotvicí prvky musí být vybrány vhodně a dle typu podpěry:

  • motýlové šrouby pro ukotvení do dutého zdiva (stěna / strop), jako jsou např. cihly,
  • expanzní hmoždinky s vruty pro kotvení do plného zdiva (stěna / strop), jako je např. beton, v případě požární ochrany musí být hmoždinka z kovového materiálu,
  • šrouby o délce 50 mm nebo více připevněné k boku trámu v případě dřevěné konstrukce.

ZAVĚŠENÝ STROP

Mezi hlavní výhody při výběru zavěšeného podhledu patří kromě vytvoření nosné kovové konstrukce pro instalaci sádrokartonových panelů i možnost využití dutého prostoru. Ten lze využít, jako technický prostor pro instalaci dalších systémů, jako jsou rozvody rekuperace, elektrického vedení, počítačových sítí nebo zlepšení tepelné a zvukové izolace na základě požadovaných parametrů.

Pro optimální hydraulické vyvážení systému doporučujeme na každý páteřní přívodní a vratný okruh připojit maximálně pět panelů 2000 x 1200 mm, deset panelů 1000 x 1200 mm nebo dvacet panelů 600 x 1000 mm, a to i smíšeným způsobem, maximálně však do 12 m2 sálavé plochy.

Hydraulické zapojení připojovacího potrubí jednotlivých sálavých stropních sádrokartonových panelů se realizuje na páteřový rozvod z polyetylénového potrubí IVAR.PE-Xa RCR / RCB o rozměru 20 × 2 mm opatřeného tepelněizolačním pláštěm z polyuretanové pěny pokryté ochranným filmem.

Vzájemné propojení sálavých stropních panelů s páteřovým rozvodem se provádí za využití lisovacích fitinků IVAR.PPSU IC nebo s připojením přímo na distribuční rozdělovač s možností využití potrubí IVAR.HK PE-RT pro prodloužení připojovacího potrubí panelů.

Po instalaci všech lisovacích fitinků se provede tlaková zkouška systému maximálním tlakem 1 bar po dobu přibližně 2 až 3 hodin s následnou kontrolou těsnosti všech provedených spojů.

Poté, co byla provedena tlaková zkouška těsnosti všech hydraulických připojení, následuje odvzdušnění všech okruhů. Odvzdušnění musí být prováděno zodpovědně a postupně po jednotlivých okruzích. V případě poklesu tlaku se provede dopuštění vody do systému na přívodním a odvzdušnění na vratném potrubí, dokud nebude zřejmé, že byl všechen vzduch ze systému odloučen. Ideálním řešením je vybavení systému odlučovači vzduchu nebo automatickými odvzdušňovacími ventily, které jsou obvykle dodávány jako součást distribučního rozdělovače. Po výše uvedených operacích můžete přistoupit k tepelné izolaci těch částí systému, kterými bude procházet voda a nebyly doposud izolovány tepelnou izolací s uzavřenou strukturou buněk tzn. izolací vhodnou pro systémy chlazení.

Image 2

Jakmile byly splněny všechny činnosti spojené s hydraulikou a prací instalatéra / topenáře, je opět nutný zásah sádrokartonáře. Jeho úkolem je kompletace stropního podhledu výplňovými pasivními panely, které se instalují stejně jako panely aktivní. Pasivní panely (bez instalované smyčky) umožňují vytvoření otvorů pro instalaci svítidel nebo vyústění vzduchotechniky. Pokud jsou ve stropním podhledu technologie, které vyžadují přístupnost pro údržbu (např. stropní odvlhčovač), je nutné zajistit i revizní otvory.

Po dokončení montáže výplňových pasivních panelů se provede ošetření spár sádrováním, broušením a finálním nátěrem celého stropu. Ošetření spáry mezi sádrokartonovými deskami je usnadněno zvláštním profilem samotné sádrokartonové desky, která má zeslabené okraje, speciálně navržené pro tento účel.

MANIPULACE

Prefabrikované sádrokartonové panely IVARCLIMA jsou dodávány adekvátně zabalené na paletách a musí být uspořádány pro skladování i přepravu vodorovně na rovné podložce a na suchém a krytém místě.

Dlouhodobé skladování venku v přímém kontaktu s atmosférickými vlivy se nedoporučuje. Jakákoli manipulace s panely, musí být prováděna opatrně s uchopením za delší strany, aby nedošlo k jejich náhlému prohnutí.

Vzhledem ke změnám klimatických podmínek v uplynulých letech je v současnosti systém IVARCLIMA nejmodernějším systémem v oblasti plošného vytápění a chlazení. V kombinaci se švédským tepelným čerpadlem THERMIA je pak schopen uspokojit i ty nejvyšší požadavky uživatelů nebo provozovatelů na tepelnou pohodu a provozní náklady.

Firemní článek