+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Integrace podlahových konvektorů TERMO FRT s ventilátorem do centrálního řízení budov

16.02.2017 Autor: Ing. Oldřich Srba Firma: ISAN Radiátory s.r.o. Časopis: 1/2017

(BMS – Building Management System)

Ing. Oldřich Srba, ISAN Radiátory s.r.o., Blansko

Centrální řízení budov již není pouze záležitostí komplexů kancelářských budov. Stále častěji se s ním setkáváme také v individuální výstavbě. Dům je vybaven centrálním systémem, který sbírá a vyhodnocuje data a následně posílá instrukce jednotlivým zařízením. V rámci vytápění domu řídí otopnou (chladicí) soustavu včetně kotle či tepelného čerpadla, vzduchotechniku, rekuperaci i větrání. Nejčastěji se zaměřuje na řízení otopných prvků bez nucené cirkulace. Jak tedy do systému řízení BMS včlenit podlahové konvektory TERMO FRT s ventilátorem? Uvádíme příklady pro komunikační rozhraní standardu KNX.

Přímé včlenění do BMS

Podlahové konvektory TERMO FRT mohou být ovládány pomocí BMS a jeho periferních částí. Nadřazený systém má v budově rozmístěné senzory snímající teplotu vzduchu v místnosti. Změřené hodnoty nepřetržitě zpracovává a vyhodnocuje centrální počítač. Požadavky určené podlahovému konvektoru TERMO FRT jsou předány řídicímu elementu, který podlahový konvektor nebo skupinu konvektorů ovládá.

Image 1

Konvektor je řízen přímo bez dalších včleněných prvků. Zvolený regulační prvek ovládá průtok teplonosné látky výměníkem (spínání napětí 24 V DC) a plynule řídí otáčky ventilátorů 24 V DC řídicím napětím 0 … 10 V DC.

Jako příklad uvádíme Siemens RXB39.1 s možností regulovat dvou i čtyřtrubkové konvektory v komunikačním rozhraní KNX.

Zákazník může přednastavené hodnoty upravit vhodně zvoleným prvkem v místnosti (korekčním kolečkem, termostatem).

Image 2

KNX termostat

Podstatné zjednodušení v řízení podlahových konvektorů TERMO FRT s ventilátorem v prostředí BMS představuje využití KNX termostatů. Termostat plně ovládá podlahový konvektor. Současně je podřízen systému KNX, jemuž posílá aktuální informace a zohledňuje jeho požadavky.

Například digitální programovatelný termostat s podsvíceným LCD Siemens RDG160KN (značení ISAN RTD201KN) byl vyvinut speciálně pro komunikaci se systémem KNX.

Image 3

Regulátor SR

Regulátory řady SR (SR201, SR202) jsou elektronické řídicí moduly umístěné v konvektoru.

Připojením regulátoru k základnímu master modulu a prvku rozhraní protokolů zajistíme komunikaci s KNX. Regulátor má svoji vlastní hexadecimální adresu. BMS tak může komunikovat s jednotlivými konvektory TERMO FRT individuálně. Regulátor je vhodný pro dvou i čtyřtrubkové soustavy topení/chlazení. Je osazen čidlem teploty výměníku s funkcí automatického přepínání topení/chlazení a okenním čidlem.

Image 4

Image 5

Firemní článek