+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovativní řešení přinese úsporu paliva

08.02.2021

Zefektivnění dodávky a bezpečná distribuce teplé vody do všech domácností v ulici J. A. Gagarina; to je výsledek rozsáhlé obnovy rozvodů tohoto média v Nejdku. Společnost ČEZ Teplárenská, a. s. přitom použila novou technologii. Západočeské krušnohorské město se tak stalo prubířským kamenem pro možné rekonstrukce teplovodních rozvodů všude tam, kde ČEZ Teplárenská působí.

„Po zhodnocení technického stavu rozvodů teplé vody v Nejdku, respektive v ulici J. A. Gagarina jsme se s vedením města dohodli, že v této lokalitě zrealizujeme pilotní projekt s využitím flexibilního plastového předizolovaného potrubí,“ říká Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

„Dalším přínosem této investiční akce je také snížení ztrát, což v praxi znamená úsporu emisí CO2 při výrobě tepla ateplé vody a tím pozitivní vliv na životní prostředí.“

Investiční akce ve výši zhruba 3,2 milionů korun byla rozdělena do dvou etap. První proběhla již v roce 2019 a obnášela výměnu 119 metrů potrubí. Vloni pak bylo vyměněno dalších 212 metrů, takže nyní jsou na nový rozvod teplé vody v ulici J. A. Gagarina napojeny všechny bytové domy. ČEZ Teplárenská plánuje v nejbližších letech využít tuto inovativní technologii také v dalších částech Nejdku. 

Image 1

„V případě města Nejdku jsme využili flexibilitu potrubního sytému umožňující reagovat na nepředvídatelné překážky v trase vedení, mezi něž například patří vzrostlá zeleň. Rychlá a bezpečná montáž pak umožnila zkrácení lhůt realizace a tím i minimalizaci omezení užívání veřejného prostoru,“ uzavírá Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské s tím, že v loňském roce společnost v Nejdku rovněž zmodernizovala řídící a monitorovací systém čtyř výměníkových stanic. Což byla další investice ve výši téměř 2,8 milionů korun do zkvalitnění služeb v tomto bývalém hornickém městě v lůně Krušných hor.

ČEZ Teplárenská se v krušnohorském Nejdku stala nájemcem rozvodného zařízení centrálního zásobování teplem 1. července 2018 coby nový stoprocentní vlastník společnosti AYIN, s. r. o., která měla do té doby ve městě v dlouhodobém nájmu tyty rozvodné sítě a výměníkové stanice.

O další rok později pak došlo k fúzi společnosti AYIN s ČEZ Teplárenskou, do níž přešli i stávající zaměstnanci. Současná roční dodávka tepelné energie v Nejdku činí 145 000 GJ. Kromě některých místních podniků a organizací je na centrální zásobování teplem napojeno přibližně 2 000 tamních domácností. Celkem se jedná o 143 odběrná místa.

Zdroj: ČEZ