+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

INFOTHERMA 2019 – Vše o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů

23.01.2019 Firma: Agentura INFORPRES, s.r.o.

V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Image 1

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů.

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů.

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod.

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info.

Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií.

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují svénejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice a soutěže Nejlepší SMART produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách.

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program.

V konferenčním centru se uskuteční konference na témata:

Pondělí 21. ledna 2019

 • 13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
  – Program Wienerberger e4 dům
  – Efektivní využití moderních technologií pro zajištění zdravé domácnosti 

  – Technologie MoNSE II – Mobilní napájecí stanice 

  – MultiComfort House Dubai 

  Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019

 • 10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
  Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
  – Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
  – Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
  – Jak uložit teplo ze slunce
  – Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
  – Fotovoltaika v bytě
  – Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
  – Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie
  odborný garant: TZB-info
 • 13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR
  odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019

 • 9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
  – Úspory energie – výzva IV
  – Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
  – Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
  – Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III

  odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace
 • 13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
  Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
  Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním
  Udržitelné hospodaření s vodou
  Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení

  odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti
  – Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
  – Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
  – Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
  – Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
  – Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
  – Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
  – Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
  – Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
  odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz


Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat o těchto tématech:

Pondělí 21. ledna 2019

 • 9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací
  odborný garant: Zehnder
 • 10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
  odborný garant: AIR Tritia
 • 11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
  odborný garant: Cech kamnářů ČR
 • 12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
  odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
 • 13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech
  odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
  odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
 • 15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019

 • 9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
  odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
 • 10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
  odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
 • 11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
  odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
 • 12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
  odborný garant: Regulus s.r.o.
 • 13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
  odborný garant: Teco a.s.
 • 14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
  odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
 • 15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
  odborný garant: TZB-info
 • 15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019

 •  9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí
  – Emise z lokálních topenišť v našem regionu
  – Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
  – Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
  odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
  odborný garant: Zehnder
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.
 • 14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
  odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
 • 15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
  odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
 • 16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
  odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019

 • 9:15 – 11:15 Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy 
  – Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát 
  – Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám  
  – Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí
  .
  odborný garant: Pro náš dům
 • 11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
  odborný garant: VŠB-TU Ostrava
 • 12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
  odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
 • 13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
  odborný garant: Anos s.r.o.


Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje.

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zve Agentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma www.infotherma.cz

Firemní článek