+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hydraulické vyvažování otopných systémů - Efektivní vytápění pro domácnosti

29.09.2023 Firma: TACONOVA PRODUCTION , s.r.o.

Rostoucí náklady na energie mají mimo jiné velký vliv na chování spotřebitelů při vytápění: O to důležitější je, aby topný systém pracoval efektivně. Hydraulické vyvažování v tomto případě nabízí účinné řešení, které může zvýšit účinnost stávajícího topného systému až o 15 procent. Díky segmentaci množství energie v budovách lze místnosti zásobovat přesně podle poptávky. To, co v tomto smyslu platí pro radiátory, platí i pro plošné otopné systémy. Protože realizace vyžaduje v případě široce rozvětvených stávajících systémů mnoho času a úsilí, usnadňují tento složitý pracovní proces kvalitní vyvažovací a měřicí ventily.

Image 0Rozdělovač topných okruhů TacoSys Pro umožňuje rovnoměrnou distribuci tepla až dvanácti topnými okruhy. (foto: Taconova Group AG)

Otopná voda cirkulující v potrubním systému budovy si přirozeně vybírá cestu s nejnižším odporem. Cesta od zdroje energie ke spotřebiteli nicméně zahrnuje řadu překážek: průtoku brání délky potrubí, ohyby a odbočky potrubí, stejně jako ventily, výměníky tepla a jednotlivé odpory. V případě plošného vytápění proto otopná voda proudí snadněji přes blízké a malé topné okruhy s menšími tlakovými ztrátami než přes vzdálenější místnosti napojené na velké okruhy podlahového vytápění. To však znamená, že jednotlivé místnosti nejsou optimálně temperovány a v důsledku toho dochází k nesprávným opatřením ze strany spotřebitele. Zbystřit bychom měli, pokud je jeden radiátor vlažný, druhý horký (to samé platí pro okruhy podlahové topení). Dalšími příznaky jsou „divné“ zvuky v potrubí. Jakmile se v potrubí nebo radiátoru ozve syčení, bublání nebo pískání, přichází na řadu hydraulické vyvážení. A správně vyvážená otopná soustava může za topnou sezonu ušetřit nemalé prostředky.

Hydraulické vyvážení stávajících systémů

Při provádění hydraulického vyvážení ve stávajících soustavách se nejprve prověří potrubní síť celého domu, aby se zajistilo, že každý topný okruh dostává optimální přívod vody a tepla. K tomu je nutné znát objemové průtoky, měrné potřeby tepla a jednotlivých místností a měrné tepelné kapacity nosného média. V případě potřeby je potřeba vyměnit ventily na radiátorech a upravit na vypočtené objemy vody. Kromě toho musí být otopné čerpadlo nastaveno na správný tlak a topná křivka optimálně nastavena. Obzvláště efektivně a snadno to lze provést s oběhovým čerpadlem TacoFlow2 ADAPT s funkcí activeADAPT, která automaticky přizpůsobuje výkon čerpadla specifickým požadavkům systému. S TacoFlow2 eLink lze navíc provádět nastavení čerpadla bezdrátově prostřednictvím chytrých zařízení (mobil nebo tablet, kde můžeme různá nastavení uložit a zaprotokolovat).

Image 5Oběhové čerpadlo TacoFlow2 ADAPT s funkcí activeADAPT, která automaticky přizpůsobuje výkon čerpadla specifickým požadavkům systému. (foto: Taconova Group AG)

Snadno a rychle

Image 2Přímá a přesná regulace, indikace a uzavírání průtoku v nejrůznějších systémech: TacoSetter Inline je součástí produktové řady Taconova od roku 1985 a je považován profesionály v oblasti sanity, vytápění a klimatizace za originál mezi vyvažovacími ventily s průhledítkem a indikační stupnicí. (foto: Taconova Group AG)

Pro rychlé hydraulické vyvažování slouží regulační ventily potrubí, např. TacoSetter Inline 100. Lze jej použít k okamžité, přímé a přesné regulaci, zobrazení a uzavření průtoku v topných, geotermálních, chladících, solárních, klimatizačních a sanitárních systémech, bez nutnosti školení a drahého měřicího zařízení. Ventil lze instalovat v horizontální, šikmé i vertikální poloze. Je třeba dodržet pouze šipku pro směr proudění média.

Image 3
Image 4

Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickou paměťovou funkci, pomocí které lze vyvolat poslední nastavený průtok. Pod červeným nastavovacím víčkem je šedý pojistný kroužek pro uložení nastavení. Je k dispozici také v plastovém provedení (vpravo). (foto: Taconova Group AG)

I podlahové topení a další systémy plošného vytápění se hydraulicky vyvažují! Kromě hlavního páteřního rozvodu, kde se vyvažují hlavní objemové průtoky do jednotlivých částí budovy, je potřeba také jemné vyvážení na úrovni jednotlivých okruhů podlahového vytápění. K tomu jsou potřeba spolehlivé rozdělovače s vyvažovacími ventily TopMeter Plus a kompaktními elektrotermickými ventily TacoDrive. Přidanou hodnotou pro zákazníka je, že vyvažovací ventily mají vyměnitelnou průhledovou trubicí a jsou opatřeny aretačním kroužkem pro jednoduchou reprodukci naměřené hodnoty.

Image 1Pohonný ventil TacoDrive kombinuje rozdělovací ventil a pohon. Zároveň díky inovativnímu zásuvnému připojení není nutné instalovat samostatný pohon. (foto: Taconova Group AG)

Kdykoliv během roku

Rovněž nezapomínejme, že hydraulické vyvážení lze provádět po celý rok. Pokud se provede v zimním období, lze díky optimalizovanému topnému výkonu okamžitě zaznamenat požadovaný úspěch a úspory nákladů za energie. Pro hydraulické vyvážení není třeba topný systém vypnout ani z něj vypustit otopnou vodu. Pokud jsou k dispozici správné komponenty, není třeba nic instalovat, a tudíž ani nic vypínat.
Firemní článek