+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hybridní tepelná čerpadla pro rekreační zařízení

13.07.2021 Firma: IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

V rámci energetické rekonstrukce rekreačního areálu RZ MORAVA v Jeseníkách, byly budovy zatepleny a kotle na uhlí byly nahrazeny tepelnými čerpadly.

Projekt je jedinečný díky kombinaci tří specializovaných typů tepelných čerpadel, tvořících hybridní zdroj tepla. Ten optimalizuje investiční náklady a zároveň snižuje provozní náklady, protože každé tepelné čerpadlo pracuje ve svém optimálním režimu s maximálním možným topným faktorem.

Image 1

Zdroj tepla

Zdrojem tepla jsou tři funkčně oddělené sestavy tepelných čerpadel.

Vytápění hlavní obytné budovy zajišťuje tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 280 o výkonu 80 kW s vrty 20 x 110 m.

Přípravu teplé vody zajištuje vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda MHI Q TON o výkonu 30 kW, schopné produkovat až 8 000 l vody denně.

Samostatný zdroj tepla zajišťuje ohřev celoročně používaného venkovního bazénu. Pro něj jsou vyčleněna dvě tepelná čerpadla MHI Q TON, s celkovým výkonem 60 kW. Tato tepelná čerpadla mají velmi stabilní výkon a i při –20 °C jsou schopna dodávat výkon 48 kW bez omezení výstupní teploty vody. Pro vytápění prostoru bazénu (po naplánované rekonstrukci) jsou určena dvě tepelná čerpadla vzduch/voda IVT AIR X 170 s výkonem 36 kW.

Image 2

Image 3

Použitá technologie

Image 4

Firemní článek
Související produkty