+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Hluku z kanalizace v domě lze zamezit. Vyplatí se investovat

21.06.2022 Firma: WAVIN Czechia s.r.o. Časopis: 3/2022

Až 40 % evropské populace je i doma vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví. Ros­toucí důraz proto projektanti i stavitelé kladou na využití materiálů, které pomáhají hluk v obytných budovách co nejvíce eliminovat. Vedle kvalitnějších protihlukových oken používá dle nedávného průzkumu 8 z 10 čes­kých developerů i podlahovou akustickou izolaci a 3 z 10 akustické panely do stěn. Stále častěji však volí i sy­stémy tiché vnitřní kanalizace, a to zejména v projektech bytových domů, hotelů či nemocnic.

Právě v objektech tohoto typu může totiž splachování a pohyb vody v trubkách nepříjemně rušit ve dne i v noci, a tím znemožňovat kvalitní spánek. Hlučná klimatizace, nepříjemné zvuky při průtoku vody odpadními trubkami či splachování patří dokonce mezi tři hlavní problémy, které dokáží znepříjemnit turistům  pobyt i v nákladných hotelech a ubytovacích zařízeních. Přes 2000 respondentů nedávného průzkumu společnosti Wavin uvedlo tento problém na třetím místě hned za nefungující wifi a špatným úklidem.

I proto se na některých západních trzích v posledních letech diskutuje otázka úplného odklonu od standardní kanalizace ve prospěch odhlučněných systémů. V České republice činí podíl odhlučněné kanalizace v nových developerských projektech již 40 %, což ukazuje na snahu přiblížit se standardům těchto trhů.

Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby hladina hluku v bytě přes den nepřesáhla 40 decibelů. Úroveň hluku, při níž může při dlouhodobém působení docházet k poškozování sluchu a nervové soustavy, leží na 70 decibelech. Právě tuto hodnotu můžeme často naměřit například na hlučné městské ulici, vydávat jej však může i pračka anebo spláchnutí toalety.

Důležitý je materiál a kotvení systému kanalizace

Hodnoty hluku, který vzniká v souvislosti s provozem vnitřní kanalizace, nejsou u nás regulovány žádnými předpisy ani normami. V praxi se proto používají německé směrnice, které uvádějí hodnoty povolených hlučností v závislosti na typu a účelu budovy. Jedná se o směrnice DIN 4109 a VDI 4100, které nejčastěji zmiňují hodnoty povoleného hluku 30 dB(A).

Image 0Obr. 1 • Komponenty systému SiTech+

Těchto hodnot lze dosáhnout jak vhodným materiálem, ze kterého jsou vyrobeny trubky a tvarovky, tak i podobou a materiálem instalačních objímek, vlastní koncepcí kotvení potrubí, způsobem provedení instalace kanalizace i prostorově dispozičním rozvržením. Například dříve využívané silnostěnné systémy vyztužené minerálním plnivem jsou dnes nahrazovány moderními, lehčími a levnějšími trubkami třívrstvé konstruk-ce z polypropylenu. S dobrým nápadem také přišel výrobce Wavin, který svému odhlučněnému potrubí SiTech+ zvýšil hmotnost o 20 %, a výrazně tím redukoval akustické projevy protékající vody. Nová konstrukce tak umožnila splnit maximální povolenou hodnotu hlučnosti se značnou rezervou. Vnitřní vrstva potrubí navíc zajišťuje ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího media a systém nabízí i všechny další výhody plastových potrubních systémů, jako je odolnost proti korozi, nízká hmotnost, snadná manipulace a montáž a tím i nízké náklady.

Image 1Obr. 2 • Detail systému AS+

Dalším materiálem, který dokáže hluk kanalizace utlumit, je Astolan. Ten je využit v systému tiché kanalizace AS+ a vyniká vysokou hustotou. Při montáži tohoto systému se navíc využívá speciálních objímek, jejichž materiálové složení bylo navrženo a testováno za účelem pohlcování přesně těch frekvencí hluku, které se v potrubí vnitřní kanalizace vyskytují. Tvarované konce potrubí výrazně snižují přítlačnou sílu potřebnou pro zastrčení konce potrubí do hrdla a samomazné modré těsnění zajišťuje jak eliminaci hluku, tak velmi snadnou montáž.

Hlučnost dokáže spočítat Wavin SoundCheck

Při přípravě projektu vnitřní kanalizace nyní pomůže nová praktická aplikace, která na základě zadaných parametrů nasimuluje hlučnost celého systému. Pro zjištění míry hlučnosti systému vnitřní kanalizace v dané instalaci je nutné zadat objem a typ místnosti, pozici kanalizačního systému a odpovídající informace o tvaru potrubí, výšce a průměru. Důležité je také zadání údajů o izolaci potrubí a průtoku, stejně jako o konstrukci stěn, kudy je potrubí vedeno. Jakmile jsou zadány všechny potřebné informace, vygeneruje se detailní report. Spočítaná úroveň hluku je zobrazena v db(A) a mění se současně se změnou každého parametru.

Image 2Obr. 3 • Příprava projektu AS+
Image 3Obr. 4 • Systém SiTech+ je instalován v projektu Modřany Riviéra

Klidný spánek za minimální náklady

Systémy tiché kanalizace jsou možná nákladnější – v případě průměrného rodinného domu vychází systém běžné PVC kanalizace na cca 7500 Kč, při použití systému tiché kanalizace jde o částku cca o 3700 Kč vyšší. V porovnání s celkovými náklady na stavbu jde ale o částku téměř zanedbatelnou. Oproti standardním systémům však tichá kanalizace nabízí takový komfort, že se investice rozhodně vyplatí.
Firemní článek