+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

„Fotovoltaikou žijeme, investice do vývoje a bezpečnosti jsou naše priority,“ říká majitel společnosti BENEKOV ESCO s. r. o.

12.12.2023 Firma: BENEKOVterm s. r. o. Časopis: 5/2023

Horní Benešov – Fotovoltaika je téma, které se v energetice skloňuje již řadu let. Absolutní rozmach v České republice pak zaznamenala v posledních dvou letech, především s příchodem tzv. energetické krize. S počtem zákazníků, kteří projevili zájem o instalaci fotovoltaiky roste také počet firem, které se tomuto odvětví věnují. To s sebou přináší spousty úskalí především pro koncové zákazníky. Některé firmy už svůj obrovský růst neustály a dostaly do problému nejen sebe, ale především své klienty. Najdou se i tací, kteří instalaci provádí velmi amatérským způsobem, kterým si na budoucí problémy zakládají.

Výběr firmy

Jakým způsobem se orientovat při výběru firmy jsme se zeptali majitele hornobenešovské společnosti BENEKOV ESCO pana Leopolda Bendy.

Image 1

„Na prvním místě bych zmínil férové jednání. Realizace samotné fotovoltaiky je až finále celého procesu, který začíná prvním kontaktem se zákazníkem či zájemcem. Pokud mám brát, jakýmzpůsobem fungujeme u nás, tak prvotní je návštěva našeho technika, který se zákazníkem zkonzultuje kompletní možnosti, které jeho nemovitost v rámci úspor energií skýtá. Častokrát to totiž může být tak, že samotná fotovoltaika není spásou a ideál je v propojení s dalšími úpornými opatřeními nebo před energetickou krizí bylo dokonce v domech vytápěných tepelnými čerpadly, díky nízké ceně elektřiny, ekonomicky výhodnější fotovoltaiku ani neinstalovat. Nabízíme i kombinaci fotovoltaiky s větrnými turbínami. Mnoho zákazníků má o větrné turbíny velký zájem, ale na většině území ČR jejich efekt není dostatečně zajímavý a na to vždy upozorňujeme. Může se také stát, že poloha místa, kde si zákazník přeje fotovoltaiku umístit není ideální a investice nedává ekonomický smysl. V devadesáti procentech případů se instalace realizují na střechách rodinných domů, či jiných budov. I tady můžeme hned v prvopočátku narazit na komplikace především se statikou budovy, případně s krytinou, která je na střeše použita. To vše by se měl při první návštěvě zákazník kterékoliv firmy dozvědět. Minimálně u nás takto fungujeme. Nejdeme za „kšeftem“ za jakoukoliv cenu, jak jsem již řekl v úvodu, pro nás je zásadní nabídnout zákazníkovi nejvhodnější řešení, a tím může být třeba i to, že větrnou turbínu se v určité lokalitě ani nevyplatí instalovat,“ říká Leopold Benda.

Image 0

Bezpečnost instalace

S rostoucím počtem instalací přibývají také fatální příběhy zahoření celého systému. Sami hasiči přiznávají, že likvidací požárů fotovoltaiky přibývá a samotná likvidace takového požáru, není úplně standardní.

Důvody, které mohou vést k zahoření, zmiňuje opět Leopold Benda. „Těch důvodů může být celá řada. Zásadní je si uvědomit, že nejde opravdu o jednoduchou instalaci, kterou zvládne každý. Jednak jde o kvalitu použitých materiálů. Venkovní část celého systému podléhá celoročním povětrnostním vlivům. Každá součástka, kterou při venkovní instalaci použijete, musí být na tyto vlivy uzpůsobená. Každá netěsnost, která umožní přístupu vody do systému, může mít fatální následky. Každý kabel, který je neodborně nainstalován, a může u něj z tohoto důvodu dojít k prodření, je zdrojem fatálního problému. Nejde jen o zkrat či oheň, ale také vodu. Valná většina instalací probíhá přímým zásahem do střechy budovy. Pokud opět nepoužijete kvalitní materiály, sice vám možná střecha nechytne, ale začne vám do domu zatékat. V neposlední řadě, je zde lidský faktor. Když už máte štěstí a veškeré konstrukční prvky systému jsou v pohodě, stačí neodborná práce technika, která vše zhatí. Co mě však začíná děsit, je typické české kutilství. Nejen naši technici se již několikrát setkali s hobíky, kteří si tuto odbornou práci realizovali sami. O postupující „módě“ používání nebezpečných baterií z elektroaut raději nemluvě. Co mě však naprosto šokovalo při návštěvě jedné z výstav, byla nabídka firmy, která přesně toto podporovala a nabízela – fotovoltaický balíček k samoinstalaci. Prosím opravdu si uvědomme, že fotovoltaika není skříň ze supermarketu, kterou si dle návodu sami složíte. Je to komplexní zařízení, které je nutno instalovat podle určitých zásad. Bezpečnost je pro nás hlavní prioritou, a proto se při jednání se zájemci o naše technologie vždy ptáme na to, jestli chtějí fotovoltaiku bezpečnou nebo levnou. Uživatelé našich technologií volí variantu bezpečné fotovoltaiky, protože chtějí mít stejně jako my klidné spaní,“ dodává Benda.

Image 2

Pojištění

Samostatnou kapitolou je pojištění. Pokud již máte fotovoltaiku nainstalovanou, neměli byste zapomenout také oslovit vaši pojišťovnu s rozšířením pojistky na dům. Málokdo tuší, že nejvyšší instalovaný výkon FVE na obyvatele má v EU Holandsko. Právě tato země se nyní potýká s tím, co v této zemi přinesl fotovoltaický boom posledních deseti let. Stejně jako u nás zaspala také v Holandsku legislativa, která by jasně vymezila, kdo může či nemůže provádět montáž a jaké postupy se musí zvolit. Teprve řada fatálních událostí, spojená s neodbornými instalacemi, probudila místní vládu, která zavedla společně s pojišťovnami naprosto tvrdá opatření. Většina firem v oboru dlouhou dobu instalovala s cílem dosáhnout nejnižší cenu, bez znalostí bezpečnostních rizik, a to způsobilo řadě zákazníků velké problémy. Dnes už každá elektrárna, instalovaná pro státní budovy nebo firmy, musí projít takzvanou inspekcí, kterou zajišťují specialisté proškolení k této problematice. Toto platí nejen pro nové instalace, ale prověřují se všechny již dříve instalované elektrárny, třeba i 10 let zpětně. Kdo neprojde touto inspekcí, tak nezíská na budovu pojištění. S ohledem na to, že se jedná o člena Evropské unie, dá se předpokládat, že stejná pravidla mohou začít platit v dohledné době také u nás. Také proto hornobenešovská firma BENEKOV ESCO převzala tyto standardy a provádí instalace podle pravidel definovaných pojišťovnami v Nizozemí. Zákazníkům navíc dává dva roky pojištění zdarma. Proto opravdu nepodceňujte výběr firmy, které svěříte svou budoucnost. Nejde jen o kvalitu použitého materiálu, ale stejně důležité je dodržet technologické postupy bezpečné instalace.

Leopold Benda mladší

Rodák z Horního Benešova, patří, společně se svým otcem, ke klíčovým osobám společnosti BENEKOV. Ta se již více než 30 let pohybuje na energetickém trhu. Její hlavní doménou je od počátku problematika vytápění. Kromě třicetileté produkce kotlů na různé typy paliv, hybridních peletových kotlů (kombinace kotel s tepelným čerpadlem) v posledních letech přidala do svého portfolia ještě fotovoltaiku a větrné turbíny. Tuto část byznysu vyčlenili do samostatné společnosti BENEKOV ESCO s. r. o. Základní filozofie Bendů, jsou investice do vývoje. Dlouhodobě spolupracují s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Jsou vlastníky několika desítek patentů v oblasti energetiky. V případě fotovoltaiky se zaměřují nejen na klasické bezpečnostní standardy při jejich realizaci, ale tak jako jedni z mála na bezpečnost kybernetickou. Investovali do vývoje vlastního softwaru, kterým monitorují své fotovoltaiky a který ukládá data výhradně na serverech v EU. Díky tomu se jejich klientům nemůže stát, že se do jejich systému „nabourá“ někdo ze země původu komponentů běžně používaných při realizaci fotovoltaických elektráren u nás. To ocenil také prezident republiky Petr Pavel, který má fotovoltaiku z BENEKOVU.

www.benekov.com
www.fotovoltaikabenekovesco.cz
www.komunitnienergetika.cz

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy