+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Fotovoltaika: Údaje o vyrobené elektřině

23.02.2012 Autor: Ing. Zdeněk Zikán Časopis: 1/2012

Každý zájemce o využití fotovoltaické výroby elektřiny se ptá na konkrétní zkušenosti. Jednou ze zásadních otázek je, kolik elektřiny daný systém skutečně vyrobí. Vedle simulačních propočtů využívajících meteorologická data jsou pro porovnání důležité i ověřené údaje z praxe.

V obci Koberovy byl firmou ATREA s.r.o. realizován projekt výstavby obytného souboru 13 objektů pasivních domů. Jeden z domů v souboru je školicí středisko firmy ATREA s.r.o., viz obr. 1, na jehož střeše je instalován fotovoltaický systém s výkonem 8,45 kWp. Celoroční produkce elektrické energie je dodávána do veřejné sítě.

Image 1Obr. 1 •

Základní údaje:

  • 65 ks fotovoltaických panelů KYOCERA, typ KC 130GHT-2
  • max. DC výkon 8,45 kWp
  • sklon plochy kolektorů – střechy 45°
  • orientace kolektorů – střechy JIH (180°)
  • střídače SMA, typ SB 5000TL-HC a SB 2500
  • max. AC výkon 7,5 kW

Od února 2008 do 31. prosince 2011 tyto panely vyrobily a do sítě dodaly celkem 26 045 kWh elektrické energie. V porovnání s celkovou spotřebou energie objektu v daném časovém intervalu, tedy od počátku používání fotovoltaiky do 31. prosince 2011, která byla 26 222 kWh, se jedná o pokrytí 99,3 % veškeré energetické spotřeby objektu. Jedná se tedy o tzv. energetický nulový objekt. Spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vodu za stejné období činí 14 249,7 kWhod, což je 54,3 % celkové spotřeby objektu. Ostatní energie tj. 45,7 % je na vrub osvětlení, počítačů, vaření apod.

Výroba elektřiny po měsících je shrnuta v grafech 1 a 2. V grafu 1 jsou uvedeny měsíční hodnoty v jednotlivých letech a aritmetické průměry měsíčních hodnot za celé pole fotovoltaických kolektorů. Zároveň je uvedena i průměrná hodnota měsíční výroby za celé měřené období. Graf 2 popisuje výrobu elektřiny v přepočtu na 1 m2 plochy fotovoltaického panelu a rovněž průměrnou hodnotu měsíční výroby na 1 m2 za celé měřené období.

Image 2Graf 1 • Školicí středisko – měsíční výroba elektrické energie

Image 3

Image 4Tab. 1 • Výroba elektrické energie ve fotovoltaické elektrárně v letech 2008 až 2011

Výkyvy ve vyrobeném množství elektřiny byly způsobeny pouze klimatickými vlivy a nebyly ovlivněny technickou nebo jinou příčinou. Extrémní nulová výroba v prosinci 2010 odpovídá prakticky trvale zatažené obloze a trvalému sněžení. Druhou zajímavou odchylkou je pokles výroby v červenci roku 2011, kdy výroba byla zhruba na polovině výkonů předcházejících let. Rovněž i srpen a září roku 2011 jsou nejnižší ze sledovaného celkového období, což odpovídá velmi nízkému slunečnímu záření v těchto měsících, kdy bylo převážně zataženo.

Kromě extrémů v únoru 2009, květnu 2010, červenci 2011, srpnu 2009 a 2011, prosinci 2010 se ostatní celoroční výroby elektřiny zatím pohybují v pásmu s rozptylem do 25 % od průměru.

Autor:
autorizovaný inženýr, absolvent Fakulty strojní ČVUT v oboru tepelné a jaderné stroje a zařízení, specializace technika prostředí
Související časopisy