+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Facility management 2021

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS
Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI Vás pozývajú na 19. ročník vedecko-odbornej medzinárodnej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021, ktorý sa uskutoční v termíne 27.– 28. septembra 2021 v hoteli PATRIA****, Štrbské Pleso.

Image 1

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje 19. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021 na tému:

Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:

  • I. FACILITY MANAGEMENT
  • II. SPRÁVA BUDOV
  • III. PREVÁDZKA BUDOV
  • IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
  • V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.
Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Image 2

Pozvánka s programem ke stažení zde.

Přihláška ke stažení zde.

Zdroj: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Firemní článek