+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energetický manažment 2024 - Nové prístupy pri dekarbonizácii a znižovaní environmentálnej stopy

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA, Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, BIM asociácia Slovensko Vás pozývajú na jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie

Energetický manažment 2024

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia organizuje jubilejný 10. ročník konferencie Energetický manažment. Energetický manažment získal dôležité postavenie a má pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Jeho dôležitosť sa prejavuje už pri návrhu projektov, nadväzne pri ich realizácii, ako aj pri prevádzke budov a technologických zariadení a riadení procesov. Úspešné predchádzajúce ročníky konferencie, ktoré sa konali v rokoch 2015 až 2023, sa stretli s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti. To nás zaväzuje k udržaniu vysokej odbornej a organizačnej úrovne tohto podujatia.

Desiaty ročník s podtextom „Nové prístupy pri dekarbonizácii a znižovaní environmentálnej stopy“ sa uskutoční 8. - 9. apríla 2024 v Grand Hotel Bellevue**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu a podporné nástroje pre energetických manažérov, alternatívne zdroje energie pre udržateľnú budúcnosť, garantované energetické služby, projekty energetického manažmentu a energetickú efektívnosť budov.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť. 

Image 1

8. - 9. apríl 2024 BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec

Konferencia pozostáva z piatich sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívny rámec a podporu energetickej efektívnosti, perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov energie, garantované energetické služby, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť a vnútorné prostredie budov.

Program už čoskoro...

Image 0

Program ke stažení zde.

Firemní článek