+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

EM-POWER 2018: kogenerace nabízí velký potenciál

27.04.2018

Rozvoj kogeneračních systémů (známých také jako kombinovaná výroba elektřiny a tepla, KVET) hraje důležitou roli na cestě k modernímu energetickému světu. Díky vysoké účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla a vysokému stupni flexibility, pokud jde o způsob provozu a velikost zařízení, kogenerační systémy významně přispívají ke zvýšení energetické účinnosti ve fázi výroby. Nabízí značný potenciál ke snižování nákladů v průmyslových i rezidenčních a komerčních budovách. Odborníci se chystají diskutovat o dalších možnostech, které KVET nabízí v rámci EM-Power – výstavy pro inteligentní využívání energie v průmyslu a budovách. Společně s dalšími třemi energetickými výstavami se EM-Power koná jako součást nové inovativní platformy „Chytřejší Evropa“ od 20. do 22. června 2018 v Mnichově.

Image 1

Německo by se mělo stát ekonomicky nejúčinnějším hospodářstvím na světě – podle cíle, který stanovila nová německá vláda ve své koaliční dohodě. S revidovanou strategií energetické účinnosti vláda stanovila cíl snížit na polovinu spotřebu energie do roku 2050 a zvýšit podíl obnovitelných energií na 65 % do roku 2030. Kogenerace bude hrát klíčovou roli při plnění těchto cílů. Nedávná studie provedená společností Fraunhofer Institute for Manufacturing and Applied Materials Research IFAM jménem německé asociace pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (B.KWK) prokázala, že přeměnu tepla lze realizovat snadněji za použití kombinace kogenerace a čisté elektřiny v porovnání s řešením založeným výhradně na elektřině. Takto využitá kogenerace bude hrát důležitou roli nejen ve zvýšení energetické účinnosti, ale současně přispěje k ochraně zdrojů a k ochraně životního prostředí a klimatu.

Image 2

EM-Power v Mnichově se zaměřuje na možnosti inteligentní spotřeby energie v průmyslu a budovách. Tímto způsobem nabízí odborníkům v průmyslu ideální platformu pro diskuzi o tématu a další informace. Návštěvníci mohou hlouběji prozkoumat poznatky získané z výstavy na Fórech kompaktní energie. Ta nabízejí příležitost dozvědět se více o výrobě energie a účinnosti budov a firem v tematických blocích s praktickou orientací, přizpůsobenou specifickým potřebám různých skupin návštěvníků. Vystavovatelé a spolupracující partneři představí příklady osvědčených postupů a energetických řešení v reálném světě. Například různé tematické bloky prozkoumají řešení bydlení, budov a bydlení a specifický potenciál úspory energie v hotelovém a gastronomickém průmyslu, efektivní zásobovací koncepce pro nemocnice a městské dodávky elektrické energie a tepla. Ve své vlastní prezentaci se německá federální agentura pro energetickou účinnost (BfEE) věnuje tématům, jako je současná směrnice EU o energetické náročnosti budov, energetické audity nebo různé možnosti financování.

© Solar Promotion GmbH