+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dvousemestrální kurz Klimatizace a Větrání pořádaný ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

Dovolujeme si Vás informovat, že Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání pořádá ve spolupráci s ČVUT v Praze – Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí od září 2024 dvousemestrální kurz „Klimatizace a větrání“.

1. semestr

10. až 12. 9. 2024
8. až 10. 10. 2024
12. až 14. 11. 2024
10. až 12. 12. 2024

2. semestr

14. až 16. 1. 2025
11. až 13. 2. 2025
11. až 13. 2. 2025
11. až 13. 3. 2025
15. až 17. 4. 2025

Pozvání

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům VZT zařízení.
Svým zaměřením se jedná o kurz „pokračovací“, který navazuje na kurz „základní“. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokých příp. středních škol v oborech se zaměřením na techniku prostředí nebo TZB (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací apod.).
Předpokládají se znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.
Do výuky bude zařazeno co nejvíce praktických řešení.
Přednášející jsou převážně odborníci z praxe.

Přednášející:

Ing. Petr Andres, Ing. Martin Barták, Ph.D., Ing. Vladimír Förster,
Ing. Pavel Herout, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.,
prof. Ing. Pavel Kic, CSc., Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.,
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D.,
Ing. Luděk Mareš, Ing. Zuzana Mathauserová,
Ing. Karel Matějíček, Ing. Jan Müller, Ing. Jiří Petlach,
Ing. Stanislav Toman, Ing. Karel Schwarz,
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Jan Vidim, Ing. Pavel Vybíral,
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jan Žemlička, Ph.D.

Odbroný garant:

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Témata přednášek:

Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Image 1

Image 0

Přilhláška na dvousemetrální kurz

Přihlásit

Firemní článek